Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analysera mera Gunnar Gidenstam, Sveriges Kommuner och Landsting Marcel Moritz, Huddinge kommun Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analysera mera Gunnar Gidenstam, Sveriges Kommuner och Landsting Marcel Moritz, Huddinge kommun Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 Analysera mera Gunnar Gidenstam, Sveriges Kommuner och Landsting Marcel Moritz, Huddinge kommun Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Landsting

2 Upplägg  Bordsplaceringen – tematiskt  Utmaningar  Inspel och diskussioner kring borden Dokumentera

3 Tre stöd – samma metodik + ”fylla-i-material”

4 Hur ska vi arbeta med analys?

5 Styr- och uppföljningshjul, tre delar Medborgare Verksamhet Styrning

6

7 Planering

8 Uppföljning/analys

9 Åtgärder

10 Del 2

11 Mäta resultat – hur många mått? Mät det som är väsentligt!

12 Jämförelser och utfall i förhållande till mål ger en värdering av måtten! Sök orsaker! Dra slutsatser!

13 VerksamheterNämnder Antalet mål/mått och ”den röda tråden” KF Antal mål/mått

14 Sammanfattning – röda tråden måste nå dit kvalitet skapas!

15 Hur säkra mått?

16

17 Frågor inledningsvis  Vad ser jag? Finns det några mönster?  Vad verkar vara ett problem - utifrån aktuellt resultat i förhållande till andra kommuner och landsting?  Var finns de positiva resultaten – vad/var kan vi lära?  Hur ser resultaten ut över tid inom egen org och inom andras  Har andra kommuner och landsting mer positiva resultat än din egen?  Finns en målnivå för indikatorn i organisationen eller på nationell nivå? Vad är rimligt att uppnå?

18 Samla information Utsätts inte för resultat!

19 Samla information Resultat ska synliggöras av styr- och uppföljningssystemet

20 Komplettera – med annan statistik  Egna undersökningar – brukar/patientundersökningar, medborgarenkäter  Andra öppna jämförelser - grundskola, trygghet, hälso- och sjukvård, jämlik vård, stöd till brottsoffer m.fl  Regionala/lokala data - styrkort / uppföljningar / registerdata/folkhälsodata  Visar det samma mönster?

21

22

23 Jämlikhetsanalys – olika grupper/perspektiv

24

25 Diskussion  Hur kommer ni förbi hinder?  Ex små datamängder, osäkra data, många indikatorer, urval Dokumentera

26 Del 3

27 Fokusera = Problemformulering (Vad är vår avvikelse?) Målgrupp? Problemformulering (huvudproblem) Mätbara mål – vad vill vi uppnå?

28 Tre viktiga frågor  Vad vet vi? -Vilken information ligger till grund för vårt val av område som vi vill analysera ytterligare?  Vad tror vi oss veta? -Vilka gissningar och myter har vi?  Vad mer behöver vi veta? -Vilken ytterligare information behöver vi ha för att kunna gå vidare och finna orsaker?

29 Sök orsaker Exempel på orsaker Hur studerar man det? Intressanta nyckeltal, intervjuer etc Resultat från studier av nyckeltal och annat Sammanfattning och prioritering av orsaker som behöver åtgärdas och är påverkbara av kommunen Externa faktorer (t.ex. befolkning, omvärld, politik) Lagar Politiska beslut Ekonomi Geografi (glesbygd, tätort etc) Arbetsmarknad/Arbetslöshet Utbildningsnivå Utrikes födda Andel unga, andel äldre Andel brukare (av olika slag) Brukare Vilka förväntningar har brukaren? Behov Hälsa Naturlig variation

30 Fler möjliga orsaker:  Politik, förvaltning  Struktur  Politiska mål  Uppföljning  Arbetssätt, metoder  IT, verksamhetssystem  Teknisk utrustning  Kompetens  Riktlinjer  Kultur  Värderingar  Ambitionsnivå, riktlinjer  Ledning  Samarbete  Medarbetarengagemang  Effektivitet  Utförande enhet  Struktur  Planering  Kompetens  Bemanningsschema  Arbetssätt, metoder  Kultur  Värderingar  Ambitionsnivå  Ledning  Medarbetarengagemang  Samarbete  Effektivitet  Brukarfokus Hur studerar man det? Intressanta nyckeltal, intervjuer etc Resultat från studier av nyckeltal och annat Sammanfattning och prioritering av orsaker som behöver åtgärdas och är påverkbara av kommunen

31 Frågor i orsaksanalysen  Vilka indikatorer har samband med varandra? Visar de samma riktning och utveckling?  Fem varför: Varför ser det ut så här? När ni fått fram ett möjligt svar – ställ frågan varför igen, och igen för att hitta konkreta påverkbara orsaker  Fiskbensdiagram  Avvikelseanalys för att förstå avvikelser från mål för att kunna vidta rätt åtgärd  Koll på resultatet, Rådet för främjande av kommunala analyser

32 Dra slutsatser förslag till åtgärder Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Ansvarig: __________________________ Datum: ____________ Bakgrund – vilken är bakgrunden till valt förbättringsområde? Nuvarande situation - hur gör vi idag och hur ser våra resultat ut? Analysera– vad visar resultaten av de testade förändringarna? Hur tolkar vi dem? Analys - Vilka är våra problem och varför? Vilka förändringa ska prioriteras? Vilka förändringar ska testas baserad på vår analys? Hur kommer de att genomföras? Mål - vad vill vi uppnå?

33 Trappstegen inom CRM - tankesätt

34 Ex kommunikation - dialog vad är vårt eller ert huvudsakliga uppdrag och mål? har folkhälsoläget betydelse för detta? på vilket sätt? kan vi och ni påverka folkhälsoläget? I så fall hur? ”what´s in it for me”

35

36

37 Exempel verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden - bibliotek

38

39 Analyser på kön och geografiskt område KvinnorMän

40 3. Åtgärder

41  Berätta om goda erfarenheter där ni gått från ord till handling (via orsaksanalys)  Lärande erfarenheter – hur skulle vi vilja göra från ord till handling Diskussion Dokumentera nycklarna Framgångs- faktorerna Dokumentera nycklarna Framgångs- faktorerna


Ladda ner ppt "Analysera mera Gunnar Gidenstam, Sveriges Kommuner och Landsting Marcel Moritz, Huddinge kommun Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser