Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Paleoekologi Myrarnas postglaciala utveckling Håkan Rydin Evolutionsbiologiskt centrum Växtekologi och evolution Vissa bilder från Stefan Wastegård, Sthlm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Paleoekologi Myrarnas postglaciala utveckling Håkan Rydin Evolutionsbiologiskt centrum Växtekologi och evolution Vissa bilder från Stefan Wastegård, Sthlm."— Presentationens avskrift:

1 Paleoekologi Myrarnas postglaciala utveckling Håkan Rydin Evolutionsbiologiskt centrum Växtekologi och evolution Vissa bilder från Stefan Wastegård, Sthlm univ

2 15.000 BP Från Born & Andersen 1994

3 Klimat i Skandinavien över 250.000 år  Tre istider: Elster, Saale & Weichsel (varaktighet 100.000 – 150.000 år)  Tre interglacialer: Holstein, Eem & Holocen (10-25.000 år),  Två varma interstadialer dunder tidig Weichsel: Brørup, Odderade Nationalatlas, Berg och jord Holstein EemHolocen Saale Elster Brørup Odderade Weichsel 200’100’150’50’ 10’250’

4 korridor? isfri men torr!

5 Makrofossil Carex Brunmossa Rhynchospora frukt Eriophorum

6 Mikrofossil (pollen, diatomer, foraminiferer amöbor etc.) Makrofossil (växt-och djurrester) pH, humifieringsgrad (von Post-skalan) Stratigrafiska studier använder många indikatorer (”Multi-proxy” approach)

7 Blytt (1876), Sernander (1908): växtmakrofossil för att rekonstruera den postglaciala klimatutvecklingen Lennart von Post: utvecklade pollenanalys för att rekonstruera den postglacial vegetationsutvecklingen Tidiga stratigrafiska studier Lennart von Post

8 Blytt-Sernanders schema över klimatutveckling under Holocen, baserat på torvstratigrafi Period 14 C år BPKlimatIndikator Subatlantic0-2500Kall, fuktigLåghumifierad Sphagnum-torv Subboreal2500-5000Varm, torrTallstubbar i humifierad torv Atlantic5000-8000Varm, fuktigHöghumifierad Sphagnum-torv Boreal8000-9000Varm, torrTallstubbar i humifierad torv Preboreal9000-10000TorrSubarkiska makrofossil

9 Boreal Atlantisk Subboreal Subatlantisk von Posts bild av de klimatiska perioderna

10 Postglacial vegetationsutveckling i Skandinavien, SNA

11 Kärrsköldpadda Sjönöt – Trapa natans Uroxe Holocena utdöenden i Sverige

12 Lilla istiden 1300-1800 Glaciärer expanderar Marknad på Themsens is

13 Sphagnum-makrofossil används för att ”rekonstruera” paleoekologiska förhållanden och paleoklimat vid utbredning över norra hemisfären goda indikatorer för pH, fuktighet etc Gignac, 1992

14 Rikkärr pH 7 HWT 5 cm >1500 år brunmossor Mosse pH 4.3 HWT 10-20cm 2000 år mest Sphagnum Gorham & Janssens 1992 År Djjup (cm) HWT, Height above water table (cm) pH Intermediärt kärr, några decennier Exempel på rekonstruktion från makrofossil

15 Skalamöbor (”testate amoebae”)  Artrikaste djurgruppen i Sphagnum  Ca. 16.000.000 per m 2  Reagerar snabbt på miljöförändringar  Koloniserar snabbt  Många arter har vid utbredning och är goda indikatorer

16 Observerad vattennivå (cm) Predikterad vattennivå (cm) y = x

17 Datering med 14 C (”radiocarbon”) 14 C BP inte samma sak som kalenderår Start på Holocen definieras som 10.000 14 C BP (ca 11.500 kalenderår BP) Rötter kontaminerar djupa lager med yngre C CH 4 bubblar upp och kontaminerar ytlager med äldre C Atmosfärens halt av 14 C har varierat Osäker metod för ung torv (halveringstid 5568 år) ”Wiggle-matching” –många prov (t.ex. varje 2 cm) –fluktuationer i 14 C i torve matchas med fluktuationer i 14 C i årsringar över senaste 1000 åren –noggrann datering, men dyrt

18

19 Andra dateringsmetoder 210 Pb (halveringstid 22,3 år) 137 Cs från atombombstest eller Tjernobyl (halveringstids 30,2 yr) Vulkanaska (”tefra”) från vulkanutbrott vid kända tider

20 Spridning av tefra från isländska vulkanutbrott Ca 25 tefralager från senaste 15.000 åren har hittats i Norden Hekla

21 Tefradatering kombinerat med 14 C Kortlandamossen, W Värmland Borgmark, 2005


Ladda ner ppt "Paleoekologi Myrarnas postglaciala utveckling Håkan Rydin Evolutionsbiologiskt centrum Växtekologi och evolution Vissa bilder från Stefan Wastegård, Sthlm."

Liknande presentationer


Google-annonser