Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dateringsmetoder II Naturvetenskapliga metoder Phil Buckland Arkeologi AB - Miljöarkeologiska laboratoriet (Quaternary dating methods)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dateringsmetoder II Naturvetenskapliga metoder Phil Buckland Arkeologi AB - Miljöarkeologiska laboratoriet (Quaternary dating methods)"— Presentationens avskrift:

1

2 Dateringsmetoder II Naturvetenskapliga metoder Phil Buckland Arkeologi AB - Miljöarkeologiska laboratoriet (Quaternary dating methods)

3 Dateringsmetoder II - Varför?  Stratigrafiska metoder svårt att applicera över stora avstånd  Typologier ofta opålitliga (cirkelargument) och kan vara oprecisa  Ovan ger bara en RELATIV datering,  Vi behöver ABSOLUTA metoder för att förstå förändringar över tid och deras relation till varandra.

4 Dateringsmetoder II  Stratigrafi  Dendrokronologi (träd)  Varvkronologi  Lichenometry (lavkronologi?)  Pollen/vegetation/klimat zoner  Tephrochronology  Radiometriska metoder - 14 C (Kol-14) ; U series ; 137 Cs ; o.s.v.  Andra metoder  Sammanfatning

5 Law of Superposition Stratigrafi Grund principen: det som är äldre ligger under. A B C D E Äldre Yngre Tid B A C D G F Kulturlager Djup E

6 Dendrokronologi (träd)  Bygger på årsringarnas (årliga) tillväxt  Vädret, årliga variationer, klimatförändringar påverkar ringstorleken Vinter: varm fuktigt Sommar: torr SOMMAR: ljus VINTER: mörk BRED: bra SMAL: dåligt

7 Dendrokronologi (träd)  Jämföra okända sekvenser (arkeologiska) med den kända (‘master’) sekvensen för att datera.  Måste ha minst 30 årsringar  Kräver mycket bra bevaring av träd  Måste vara av samma art  Måste finnas ‘master’ sekvens för samma område  Fungerar tillbaka till ca. 11000 BP

8 Varvkronologi  Gerard de Geer (1912) - svensk geolog ‘absolut’ kronologi - isavsmältning  Årligen avsatta lager i sjösediment ‘laminerade sediment’  Tjocklek & färg beronde på miljön...  Stor potential för proxy-data

9 Varvkronologi Syre-isotop Gråskala

10 Lichenometry  Tillväxthastighetten av lav (t.ex. Rhizocarpon geographicum - kartlav)  Exponerings-ålder... - stenkonstruktioner - landhöjdning - strandlinjer - jordskred

11 Pollen/Veg./klimatzoner  Växtarts sammansättning  ’Pollen zones’ (I; IIa; IIb; III...) Problem: Kronologiska gränser flyttas med latitud (Svårt att applicera över avstånd - tidsperioder bättre)

12 Poll./Veg./klimat zoner 9000 bp5000 bp1000 bp (Sveriges national atlas) Klimat/människor? Lövskog Blandbestånd Boreal skog Ingen skog? Pollendiagram  approx. dateringar …om referensdata finns.

13 Pollen/Veg./klimatzoner  Klimatzoner – beräknad från olika proxykällor Samma problem, men mer tidsomfattande och flera variabler används T.ex. Blytt & Sernander´s klimatperioder för Norra Europa - först beräknade från växtsammansättning

14 Pollen/Veg./klimatzoner  Klimatperioder (efter Blytt & Sernander) Subatlantisk - sval/fuktig Subboreal - varm/torr Atlantisk - varm/fuktig Boreal - varm/torr Preboreal - kall/subarktisk se Baudou (1995) “Norrlands Forntid”

15 Pollen/Veg./klimatzoner  Klimatperioder… Istiden Bølling/Allerø d Interstadial Yngre Dryas stadial 8200 Händelse... Värmetiden (Holocene Climatic Optimum)

16 Tephrochronology  Aska från vulkaniskt utbrott-markeringshorisont.  Utbrott ofta daterbart (historiskt /annat).  Unika geokemiska signaler.  Mycket lite behövs - Isländsk aska i Sverige.

17 14 C-Datering  “C-14” eller “Kol-14 Datering”  Utvecklades av Albert & Libby i Californien, 1940-tal.  Radiometriskt metod  Materialet måste innehålla biogent kol.  ‘Nutid’ = BP = 1950 e.Kr.

18 Definitioner  BP = ‘Before Present’ - före nutid  BC = f.Kr. (Cal BC)  AD = e.Kr.(Cal AD)  Cal. BP = Kalibrerad BP  Labnr. x ± y (Ox349 5000 ± 80 BP) x = medelvärde på åldern y = konfidensinterval (1 standard avvikelse)

19 14 C - Datering - pålitlighet 0 60 ca.300 12000 14000 30000 50-70K År före nutid (BP) Mest pålitlig Kalibrerade Användbar Bara approx.

20 14 C-Definition  Kol - naturliga isotoper: Stabila: 12 C 13 C instabila: 14 C i atmosfären: 98.89% 1.11% 0.000 000 000 1% Skapas när kosmisk strålning träffar kväveatomer (N) i yttre atmosfären.  Tas upp av växter och djur när de andas och äter... = Kolkretsloppet

21 Kolkretsloppet

22 14 C - Sönderfall  Halveringstid - t ½ t ½ = 5730± 40 år (Cambridge halflife) - tiden det tar för halften av originalmängden 14 C atomer att försvinner (och blir N + energi) 50% 25%

23 14 C - Mätning  Måste veta: 1.Mängden 12 C i provet. 2.Mängden 14 C som skulle ha varit i organismen när den levde 3. 14 C’s halveringstid 4.Mängden eller radioaktiviteten av 14 C som finns kvar nu AMS Accelerator Mass Spectrometer Standard/conventional dating

24 14 C - Datering  Måste veta: 1.Exakt var provet kommer ifrån (stratigrafin) 2.Kontaminationsrisk 3.Kalibrering... 4.Korrigeringsfunkioner om det behövs 5.Provets “egenålder”

25 14 C - Kalibration  14 C år ≠ kalendar år…  14 C produktion har förändrat med tid (variationer i kosmisk strålning (solen..))  Kan mäta detta med hjälp av träd och dendrokronologi (+kända arkeologiska typologier…) - kalibreringskurvan

26 14 C - Kalibration  Kalibreringskurvan C-14 år Kalibrerade datum 2000050001000013000 Mest pålitlig 3000± 50 BP BCAD ~1250 Cal BC 13001200 ‘Wiggles’ - variationer i solens aktivitet

27 14 C - Kalibration (från datorprogrammet Oxcal)

28 14 C - Korrigeringsfunkioner  Behövs om gammalt kol finns i provet: t.ex. - sjösedimet på karbonatrik berggrund - marina sediment (‘reservoir effect’) - ben - skaldjur (‘carbonate exchange’)  ‘Wiggle matching’ - använder ‘wiggles’ i kalibrerings kurvan - kräver >4 dateringar + oberoende kontrol

29 Andra metoder  Radiometriskametoder: - U series - radioaktiva isotoper av Uran - K-Ar ; 39 Ar- 40 Ar ; 210 Pb ; 10 Be; 137 Cs  Thermoluminescence (TL) - energin lagrad i kristallmatrisen (mineraler)  Optically Stimulated Luminescence (OSL)  Electron Spin Resonance (ESR)  Amino Acid Racematisation (AAR) - Äggskal, ben

30 Sammanfattning 0 2000 10 000 20 000 50 000 100 000 500 000 År före nutid (BP) Varves 1 000 000 Dendro C14 Thermoluminescence Electron Spin Resonance K-Ar Uranium series Amino acid racemisation

31 Seminarium  Läs: Roberts, Neil 1999. The Holocene. An Environmental History. Kapitel 2  Cavalli-Sforza, Luigi L. & Cavalli-Sforza, F 1994. The Great Human Diasporas. The History of Diversity and Evolution. Hela  Förbereda till måndag: Diskutera dateringsproblem utifrån Cavalli- Sforza och deras spridningsmodeller…


Ladda ner ppt "Dateringsmetoder II Naturvetenskapliga metoder Phil Buckland Arkeologi AB - Miljöarkeologiska laboratoriet (Quaternary dating methods)"

Liknande presentationer


Google-annonser