Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gardeborn.se 1.Kunskapen om livet Tro & Vetande 2. Strukturen på livet Klassificering & Fossil 3. Omgivningen för livet Universum & Jorden 4. Konstruktionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gardeborn.se 1.Kunskapen om livet Tro & Vetande 2. Strukturen på livet Klassificering & Fossil 3. Omgivningen för livet Universum & Jorden 4. Konstruktionen."— Presentationens avskrift:

1 gardeborn.se 1.Kunskapen om livet Tro & Vetande 2. Strukturen på livet Klassificering & Fossil 3. Omgivningen för livet Universum & Jorden 4. Konstruktionen av livet Celler & Information 5. Meningen med livet Bibeln & Kristus

2 gardeborn.se Universum startade i en singularitet BB är alltså ingen ursprungsteori Sedan ”small” det! BB har ingen förklaring till varför det ”small” Sedan kom struk- turerna Inga andra styrande "krafter" än slump och tid

3 gardeborn.se Galaxsträngar Superhop Galaxhop Galax Solsystem Planet Big bang kan skapa en expanderande gas, men inte komplexa formationer. Hur stoppas expansionen och bildar galaxer, stjärnor och planeter? Och hur stoppas kontraktionen?

4 gardeborn.se

5 Galaxen Typ Avstånd från centrum Närhet till supernovor Jordbanan Avstånd till solen Excentricitet Årets längd Dygnets längd Jordaxelns lutning Gravitation från månen Stor planet som Jupiter Jorden Gravitation Magnetfält Ocean-/Kontinent-förhållande Flykthastighet Skorpans tjocklek Albedo (reflexion) Solen Antal Massa Färg Atmosfären Syre-/Kväve-relation O2-nivå CO2-nivå Vattenånga Urladdningar

6 gardeborn.se Elektromagnetiska strålningens spektrum Gamma- Röntgen- Ultra- Infra- Mikro- Radio- strålning strålning violett rött vågor vågor 10 9 µm10 6 µm10 3 µm10 0 µm10 -3 µm10 -6 µm10 -9 µm10 -12 µm10 -15 µm Syn Atmosfärens genomsläpplighet Livets kemi Vattnets genomsläpplighet Ögats upplösning Infrarött Fotosyntes Värme Synligt ljus

7 gardeborn.se "Nutiden är nyckeln till dåtiden" Bergets tjocklek Tid Mycket lång tid

8 gardeborn.se 3 m 2 mil 1000 m 50 mil Från lokala översvämningar Från den stora Översvämningen Kornstorlek i lager

9 gardeborn.se

10 Tack till Dr Sharon Johnson

11 gardeborn.se

12 Tack till Anders Axelsson

13 gardeborn.se Tack till Dr. Joachim Scheven

14 gardeborn.se

15 Fisködla föder ungar Abborre äter sill

16 gardeborn.se Tack till Laurence Tisdall

17 gardeborn.se Mount Saint Helens Washington, 1980

18 gardeborn.se

19 Mäktigheten hos sedimentärt berg Förutsätter Kända startmängder Slutna system (eller känt utbyte) Konstant sönderfalls- hastighet Kalibrerade mot sedimentåldrar Radiometriska metoder Moderisotop Sönderfall Dotterisotop Ort 1 Ort 2 Läro- böcker 160 km

20 gardeborn.se

21 Allt organiskt material innehåller kol-14 Det ger en maxålder på 70.000 år (Om de är mil- joner år borde de varit "kol 14-döda" sedan länge) Justerat för syndafloden blir åldrarna ännu lägre Även för diamant => Förorening ingen förklaring

22 gardeborn.se Högkulturers samtidiga uppdykande För få stenåldersgravar Biologiskt materials snabba nedbrytning Antalet lämningar av supernovor Metallsalter i världshaven Helium i atmosfären (och i zirkon-mineraler) Månens avstånd Kometer Floddeltan, korallrev, raviner Jordmagnetfältets minskning Erosion och Sediment


Ladda ner ppt "Gardeborn.se 1.Kunskapen om livet Tro & Vetande 2. Strukturen på livet Klassificering & Fossil 3. Omgivningen för livet Universum & Jorden 4. Konstruktionen."

Liknande presentationer


Google-annonser