Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arkeologi AB - Miljöarkeologi Dateringsmetoder - introduktion Phil Buckland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arkeologi AB - Miljöarkeologi Dateringsmetoder - introduktion Phil Buckland."— Presentationens avskrift:

1

2 Arkeologi AB - Miljöarkeologi Dateringsmetoder - introduktion Phil Buckland

3 Ålder, tid och varför behöver man datera?  I västeuropa regerade bibeln i 1700 år  Hutton och Lyell, Stratigrafiska principen Strata - lager (Uniformitarianism)  Stratigrafiska lager – resultat av processer: möjliggjorde ny syn på syndafloden och jordens skapelse  Kulturutveckling (civilisationens vagga): Pyramider eller Stonehenge? Vilket kom först?

4 Dateringsmetoder - Teori  RELATIV datering Typologi – Stratigrafi – Seriation (- Pollendatering)  ABSOLUT datering Årsvarvkronologier – Historiska källor - Isotoper  Terminus ante quem: yngsta möjliga datering (sakerna har hänt före)  Terminus post quem: äldsta möjliga datering (sakerna har hänt efter)

5 Terminus… exempel Terminus ante quem:Vesuvius 79 AD Äldre Yngre Djup 79AD allt under asklager är äldre, dvs yngsta möjliga datering för allt under askan.

6 Terminus post quem: Landhöjningsdatering en boplats kan ej vara äldre än kustlinjen, dvs äldsta möjliga datering av hyddan. Terminus… exempel 100AD 1100AD

7 Law of Superposition Stratigrafi (superposition) Grund principen: det som är äldre ligger under. A B C D E Äldre Yngre Tid B A C D G F Kulturlager Djup E

8 Geologisk datering - Strata och ledfossiler +

9 Geologiskt tid Miljoner år

10

11

12 Pollen/Veg./klimatzoner  Klimatperioder… Istiden ä.Dryas Bølling/Allerø d Interstadial Yngre Dryas stadial 8200 Händelse... Värmetiden (Holocene Climatic Optimum) Medeltida värmeperioden (MWP - ca. 800-1200bp) ca. Lilla Istiden (LIA) ca. 200-700bp

13 Pollen/Veg./klimatzoner  Klimatperioder (efter Blytt & Sernander) Subatlantisk - sval/fuktig Subboreal - varm/torr Atlantisk - varm/fuktig Boreal - varm/torr Preboreal - kall/subarktisk se Baudou (1995) “Norrlands Forntid”

14 Kulturperioder - Övre Norrland (Baudou) Historisk tid nu-1400 e.Kr. Yngre metalålder 1400-200 e.Kr. Äldre metalålder 200 e.Kr. - 900 f.Kr. Epineolitikum 900 f.Kr. - 2000 f.Kr. Neolitikum 2000 f.Kr. - 4200 f.Kr. Mesolitikum 4200 f.Kr. - 8000 f.Kr. ???? 8000 f.Kr. - 8500 f.Kr.

15 14 C-Datering  “C-14” eller “Kol-14 Datering”  Utvecklades av Albert & Libby i Californien, 1940-tal.  Radiometriskt metod- Isotopers sönderfall som avger strålning  Materialet måste innehålla biogent kol.  ‘Nutid’ = BP = 1950 e.Kr.

16 Definitioner  BP = ‘Before Present’ - före nutid  Cal. BP = Kalibrerad BP  AD = e.Kr.(Cal AD)  BC = f.Kr. (Cal BC)  Labnr. x ± y (Ox349 5000 ± 80 BP) x = medelvärde på mätvärde y = konfidensinterval (1 standard avvikelse)

17 14 C - Datering - pålitlighet 0 60 ca.300 12000 14000 30000 50-70K År före nutid (BP) Mest pålitlig Kalibrerade Användbar Bara approx.

18 14 C-Definition  Kol - naturliga isotoper: Stabila: 12 C 13 C instabila: 14 C i atmosfären: 98.89% 1.11% 0.000 000 000 1% Skapas när kosmisk strålning träffar kväveatomer (N) i yttre atmosfären.  Tas upp av växter och djur när de andas och äter... = Kolkretsloppet

19 Kolkretsloppet

20 14 C - Sönderfall  Halveringstid - t ½ t ½ = 5730± 40 år (Cambridge half life) - tiden det tar för hälften av ursprungsmängden 14 C atomer att “försvinna” (dvs omvandlas till N mm + energi) 50% 25%

21 14 C - Mätning  Vad behöver man veta: 1.Mängden 12 C i provet. 2.Mängden 14 C som skulle ha varit i organismen när den levde 3. 14 C’s halveringstid 4.Mängden eller radioaktiviteten av 14 C som finns kvar nu AMS Accelerator Mass Spectrometer Standard/conventional dating

22 14 C - Datering  Vad måste man tänka på: 1.Provets härkomst (stratigrafi eller anläggning) 2.Provets “egenålder” 3.Kontaminationsrisk 4.Kalibrering... 5.Korrigeringsfunkioner om det behövs

23 14 C - Kalibrering  14 C år ≠ kalender år…  14 C produktion (och dess mängd) har varierat över tid (variation i kosmisk strålning (solen))  Kan korrigeras genom jämförande analys av kända material (dendrokronologi eller kända arkeologiska typologier…) - kalibreringskurvan

24 14 C - Kalibration  Kalibreringskurvan C-14 år Kalibrerade datum 2000050001000013000 Mest pålitlig 3000± 50 BP BCAD ~1250 Cal BC 13001200 ‘Wiggles’ - variationer i solens aktivitet

25 14 C - Kalibration (från datorprogrammet Oxcal)

26 14 C - Korrigeringsfunktioner  Behövs om gammalt kol finns i provet: t.ex. - sjösediment på karbonatrik berggrund - marina sediment (‘reservoir effect’) - ben - skaldjur (‘carbonate exchange’)  ‘Wiggle matching’ - använder ‘wiggles’ i kalibrerings kurvan - kräver >4 dateringar + oberoende kontroll

27 Sammanfattning 0 2000 10 000 20 000 50 000 100 000 500 000 År före nutid (BP) Varves 1 000 000 Dendro C14 Thermoluminescence Electron Spin Resonance K-Ar Uranium series Amino acid racemisation The End

28 Copywrite notices: - design & contents ©: Phil Buckland & Johan Linderholm - Lyell picture from Natural History Museum, London - This publication includes images from CorelDraw® which are protected by the copywrite laws of the U.S., Canada and elsewhere. Used under license. Presentation produced by MAL


Ladda ner ppt "Arkeologi AB - Miljöarkeologi Dateringsmetoder - introduktion Phil Buckland."

Liknande presentationer


Google-annonser