Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införande av nya lösningar Spyken – Områdesteam träff 2 151022.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införande av nya lösningar Spyken – Områdesteam träff 2 151022."— Presentationens avskrift:

1 Införande av nya lösningar Spyken – Områdesteam träff 2 151022

2 Snabbgenomgång Upphandlat system + molntjänst –Upphandlingsstatus –Tidsplan –Upphandlat system + molntjänst –Avveckla och Införa

3 Upphandlingarna Vå ra tre upphandlingar (bl å rutor): Pedagogisk planering/bed ö mning f ö r gy/vux – överprövning Schema/omsorgsschema samt fr å nvaro – avbruten Pedagogisk planering/ bed ö mning/dokumentation f ö r fsk/gr – tilldelningsbeslut: UNIKUM

4 Upphandlat system pedagogisk planering/bedömning

5 -Pedagogiska planeringar (kopplat till styrdokument, matriser med centralt innehåll etc.) med hänvisning till undervisningsmaterial -Bedömning - summering -Följa utvecklingen, flaggningar, åtgärdsprogram -Inför samtalet – kommunikation, reflektion

6 Hösten 2015 – två olika beslut Beslut 1: vilken nivå ska fatta beslut om VILKEN molntjänst vi ska ha? Oktober 2015 Beslut 2: VILKEN molntjänst ska vi ha? – Före nyår…

7 Ex: Unikum + O365 Ex: Unikum + GAFE

8 Molntjänst – O365/GAFE

9 Funktionsjämförelse

10 Avveckla och Införa

11 Vad behöver ni göra? Inventering –Antal kurser och dess innehåll Tydliggöra vad som inte ska föras över: –Sådant som finns på Inloggad/Lund.se –”Element” –… Ansvar –Kursägaren Tidsplan baserat på inventering

12 Dokumenthantering - https://iktsamordningenlund.wordpress.com/checklistor Lektionsplaneringar, uppgifter, protokoll mm Rensning i itsl, se checklistor Vem ansvarar för vilka ytor/kurser gemensamma kurser

13 Checklistor och stöd

14 Lagring av material Lunds kommun Privat lagring Google Drive OneDrive Dropbox USB-minne Extern hårddisk Nätverksplatser O365 – Onedrive Vt16/ht16 – GAFE Drive Din dator / Dina dokument Datorns skrivbord

15 Lagringsytor Vi rekommenderar att du använder Lunds molntjänster (OneDrive och för de skolor som använder GAFE, även Google Drive), för att spara dokument du skapar och använder i tjänsten, inte privata. Grundprincipen är att det du sparar på externa lagringsytor också skulle kunna publiceras på internet med åtkomst för alla. Du får alltså inte: 1.Lagra information externt som är sekretessbelagd eller känslig på annat sätt (där förlust eller spridning av informationen skulle orsaka skada, ha stor påverkan e.dyl.) Mer konkret betyder det inga anteckningar om elever, klasskonferenser etc. 2.Lagra information som är viktig eller kritisk för verksamheten enbart på externa lagringsytor. Om informationen är kritisk måste du se till att den finns sparad på t.ex. en nätverksplats också. 3.Lagra mediafiler (bilder, musik, filmer) som du inte har laglig rätt att använda enligt gällande regler för upphovsrätt. Under arbete!

16

17 Införande ny lösning

18 Vad gör ni? Vad gör vi? Tydliggör pedagogisk process –Ni ritar/äger processen och förankrar den –Vi tydliggör vilken tjänst/applikation som används bäst till vad Gemensam bas – gemensamma riktlinjer –Ni tar fram minsta gemensamma nämnare och förankrar den –Vi skapar mallar att använda i it-tjänsterna Fortbildning –Ni skapar tid för kollegial handling, utbyte av tips och eget labbande –Vi samordnar utbildning baserat på behov ”Nyckelpersoner” får central utbildning Kompletterar med instruktioner, filmer etc. Dela-kultur

19 Vad gör ni? Vad gör vi? Organisation –Ni skapar förutsättningar (skoladministratörer, IKT-pedagoger, samtalsledare, förste lärare… ) –Vi arbetar med Områdesteamen och ser till att era centrala personer får det stöd de behöver.

20 Vad gör vi mer? Tekniska förutsättningar –Ser till att upphandlad tjänst + molntjänst fungerar Integration – konton, grupper, strukturer osv Grundläggande mallar att använda Allmän information och dokumentation –Webbsida ”IKT Lund” där systempusslet förklaras (infosäk, RSA, vad vi använder till vad, hur o varför) => Systemförvaltning –Support, utbildning, utveckling

21 Kommunikationsstrategi Skolornas webbplatser (lund.se) –Innehåll –Målgrupp Inloggad –Innehåll –Målgrupp Skolornas GAFE-siter –Innehåll –Målgrupp Mallar och riktlinjer –GAFE-siter –O365-webbplatser –Bloggar Under arbete! Vad gäller? Var gör vi vad?

22 Frågor??


Ladda ner ppt "Införande av nya lösningar Spyken – Områdesteam träff 2 151022."

Liknande presentationer


Google-annonser