Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringslivslunch 16 december. Varmt välkomna  Tillståndsguiden  Parkeringsplan  Ny bygglovschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringslivslunch 16 december. Varmt välkomna  Tillståndsguiden  Parkeringsplan  Ny bygglovschef."— Presentationens avskrift:

1 Näringslivslunch 16 december

2 Varmt välkomna  Tillståndsguiden  Parkeringsplan  Ny bygglovschef

3

4 Om Tillståndsguiden Caroline Olsson, 16 december 2015

5 Några viktiga egenskaper Lättnavigerad design 28 olika tillstånd Tre branschingångar Standardiserad och överskådlig struktur

6 Bakgrund Målet är Sveriges bästa företagsklimat Bra service en av flera pussel- bitar i arbetet för att nå målet Smidiga tillståndsprocesser av stor betydelse Tillståndsguiden – ett verktyg för att förenkla företagandet

7 Syfte Ge snabb överblick och pedagogisk vägledning Samla relevant information för både nya och befintliga företag Underlätta företagens tillståndsadministration

8 Upplägg

9 Exemplet Bygglov (steg 1 av 5)

10 Exemplet Bygglov (steg 2 av 5)

11 Exemplet Bygglov (steg 3 av 5)

12 Exemplet Bygglov (steg 4 av 5)

13 Exemplet Bygglov (steg 5 av 5)

14 Exemplet Miljö- och hälsoskyddstillstånd (13 st)

15 Tack!

16 Carl Larsson Parkeringsplan för Sollentuna kommun

17 Carl Larsson Bakgrund och uppdrag Växande kommun i växande region Uppdrag från kommunfullmäktige Kommunalt styrdokument Enhetlig och strategisk hantering

18 Carl Larsson Vad är en parkeringsplan? Anger hur kommunen ska arbeta med parkeringsfrågor Principer för reglering av parkering på gatumark Riktlinjer för parkering vid nyexploatering Parkering är ett mycket viktigt verktyg

19 Carl Larsson Tidsplan för arbetet med parkeringsplanen 2016 2015 2014 Beslut i TFN Uppdrag av KF Styr- och projektgrupp bildas Remiss slutet 2015 Workshop intern referensgrupp Arbete med interna och externa aktörer Beslut i TFN Justeringar efter remiss och samråd Beslut om remiss Antagande i KF Uppstart och kommunikation Informations- punkt i TFN

20 Carl Larsson Parkeringsplanens målområden Baseras på antagna kommunala styrdokument Parkeringsplanen ska bidra till: –En attraktiv stadsmiljö –En effektiviserad markanvändning –En ökad tillgänglighet och tydlighet –Att främja hållbara färdmedel Handlingsplan med åtgärder kopplade till målområdena

21 Carl Larsson En attraktiv stadsmiljö Prioritering av mark i centrala lägen Underhåll och skötsel av parkeringsytor Parkeringsgarage vid nyexploatering Utformning av markparkering

22 Carl Larsson En effektiviserad markanvändning Tidsreglering för att främja omsättning Samnyttjande av parkeringsplatser i gemensamma anläggningar Etablering av bilpool Omhändertagande av övergivna fordon

23 Carl Larsson En ökad tillgänglighet och tydlighet Tillgänglighet för nyttotrafik Tillgänglighet för rörelsehindrade Information och kunskapsspridning Moderna och effektiva betallösningar för parkering

24 Carl Larsson Att främja hållbara färdmedel Tillgång till cykelparkeringar Tillgång till parkeringsplatser för miljöfordon Mobility management Flexibla parkeringstal som främjar hållbara färdmedel

25 Carl Larsson Parkeringszoner och parkeringsnormer Sollentuna har vuxit i etapper – stor variation i den byggda miljön Områdesindelning utifrån täthet och tillgång till kollektivtrafik Parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten Cykel- och bilparkeringsnorm

26 Carl Larsson Tyck till! Förslaget går på remiss www.sollentuna.se/parkeringsplan Kom och prata om förslaget med oss –18/1 i Turebergshuset –19/1 i Sollentuna centrum Remissen pågår till 29 februari

27 Oscar Arizcurinaga - ny bygglovschef Kontaktperson för företag avseende bygglov oscar.arizcurinaga@sollentuna.se

28 Summering av 2015 Kontaktcenter – Företag E-tjänst för skyltlov Reviderad skyltpolicy Sex näringslivsluncher Löpande företagsbesök Näringslivsdialog Näringslivsdag Årets Nyföretagare Tillståndsguiden Handbok för företagare

29 Näringslivsluncher 2016 Onsdagar, 11.30 – 13.00, Turebergshuset  17 februari  6 april  18 maj

30

31

32


Ladda ner ppt "Näringslivslunch 16 december. Varmt välkomna  Tillståndsguiden  Parkeringsplan  Ny bygglovschef."

Liknande presentationer


Google-annonser