Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Landstingsdirektörens stab Rapport om aktuellt inom asyl och flykting 2015-11-23 Kirsti Jussila.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Landstingsdirektörens stab Rapport om aktuellt inom asyl och flykting 2015-11-23 Kirsti Jussila."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Landstingsdirektörens stab Rapport om aktuellt inom asyl och flykting 2015-11-23 Kirsti Jussila

2 DIVISION Landstingsdirektörens stab NORRBOTTENS LÄN ARJEPLOG3 16 19 ARVIDSJAUR61521 42 BODEN14274649 1522 GÄLLIVARE331125 348 HAPARANDA465426 495 JOKKMOKK303423 330 KALIX2251128 264 KIRUNA12381921 1278 LULEÅ1684356 267 PAJALA483317 503 PITEÅ2481555 318 ÄLVSBYN2841027 321 ÖVERKALIX224221 247 ÖVERTORNEÅ187312 202 NORRBOTTENS LÄN Delsumma55921873776156

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab Beräkningar från migrationsverket 2015 rör sig mellan 140 000 och 190 000 asylsökande, varav 29 000–40 000 är ensamkommande barn. 2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000, varav 16 000–33 000 är ensamkommande barn

4 DIVISION Landstingsdirektörens stab Asylprocessen

5 DIVISION Landstingsdirektörens stab Statistik MIGR-verket 2015-11-24

6 DIVISION Landstingsdirektörens stab Prognosen 22 oktober -Det kan komma upp till 40 000 ensamkommande i år -D v s ungefär lika många i nov-dec som det gjort tidigare i år. (drygt 2000/v, 9 v kvar) -Huvudscenario 2016 – 24 000 (33 000/16 000) -Handläggningstid 2016 - 500 dagar

7 DIVISION Landstingsdirektörens stab Förslag från SKL till ändringar för att få en smidigare mottagningsprocess Ett problem är glappet innan en person blir registrerad asylsökande, erhåller LMA-kort och dagersättning från Migrationsverket. Riktlinjer efterfrågas för ersättning för personer som ännu inte fått ”papper” och är inne i systemet. För att öka antalet nyanlända som verkligen får en hälsoundersökning (f.n. under hälften) så behöver landstingen smidiga rutiner för att bl.a. kontakta nyanlända, som i nuläget ofta byter boende. Många av de nyanlända har en mobiltelefon och om landstingen fick tillgång till telefonnumren skulle de ge möjligheter att öka tillgången till hälsoundersökningar. Det vore bra om migrationsverket hade sjukvårdsansvaret på förvaren upp till sjuksköterskenivå för att uppnå likvärdig kvalité och vård och få ökad effektivitet. I dag blir det mkt spretigt och i vissa falla inte patientsäkert ex. vis när personalen hanterar medicin mm.

8 DIVISION Landstingsdirektörens stab Lägesrapport Norrbotten 2015-11-17 påverkan i verksamheterna  Ambulanskörningar ökat Luleå-Boden  Boden har betydande åverkan på verksamheten vid hälsocentralen.  Läkarresurser tillförts från andra verksamheter. Resusrsmarta lösningar har hittats. Arjeplog-måttlig Arvidsjaur-måttlig Gällivare-betydande Kalix-betydande Luleå-måttlig Piteå-betydande i Öjebyn HC - Måttlig – folktandvården Älvsbyn-måttlig

9 DIVISION Landstingsdirektörens stab Aktuella frågeställningar i Norrbotten Informationsblad ”vården i Norrbotten i tryck Information om ambulans och larmnummer osv. : kommer ut snart Vi har frågor till migrationsverket: tas upp imorgon : om information till asylsökande om regler och framtid Vi har frågor till Kommunerna :om att lägga boenden i närhet eller i samma byggnad som Hälsocentralen Rutiner i samband med att man sätter upp evakueringsboenden (om husapotek, registrering

10 DIVISION Landstingsdirektörens stab Svårt att få tag på tolkar Resurserna är ansträngda

11 DIVISION Landstingsdirektörens stab Transportfrågan i Kiruna Transporterna till och från Riksgränsen? Denna fråga har lyfts fram flera gånger

12 DIVISION Landstingsdirektörens stab Smittskydd Det är låg risk för spridning av infektionssjukdomar i befolkningen kopplat till att många människor nu reser till Sverige för att söka skydd, visar Folkhälsomyndighetens samlade riskbedömning. Flyktingarna själva kan vara mer utsatta och det är därför viktigt att de erbjuds hälsoundersökningar Länk folkhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och press/nyhetsarkiv/2015/oktober/lag- risk-for-smittspridning-kopplat till-flyktingsituationen/http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och press/nyhetsarkiv/2015/oktober/lag- risk-for-smittspridning-kopplat till-flyktingsituationen/

13 DIVISION Landstingsdirektörens stab Allt fler kommuner säger sig inte ha möjlighet att ta emot fler barn /Migrationsverket Brist på platser i HVB-hem och familjehem Svårt hitta lämpliga lokaler för nya HVB-hem Dyra placeringar i privata HVB-hem Brist på utbildad personal Ansträngt läge i skola, socialtjänst och överförmyndare Svårt rekrytera gode män Flera kommuner Lex Sarah-anmäler sig själva

14 DIVISION Landstingsdirektörens stab Samverkan och resurser mellan huvudmännen Samverkan landsting – kommun vid evakueringsboenden: Lösningar: Husapotek och egenvård Just nu har man olika arbetssätt ute i länet. Tas upp i sammanträdet med Länsstyrelsen

15 DIVISION Landstingsdirektörens stab Informationssamordning pågår En skrift ”om Vården i Norrbotten” är snart färdig. Innehåller info som alla Hälsocentraler/evakueringsboenden kan använda för att informera asylsökande. Översyn av webbinformation på Insidan till personalen Översyn och uppdatering av våra rutiner i VAS ”Drop in” på röntgen Nätverksmöte den 1/12 Sunderby folkhögskola

16 DIVISION Landstingsdirektörens stab Pågår inom NLL: Att uppdatera informationen i VAS gällande rutiner för olika registreringar på HC och andra enheter gällande asylsökande. Det finns mycket information på INSIDAN och i VAS. Uppdateras just nu Pågår även uppdatering av rutiner för återsökningen av statsbidrag från Migrationsverket Kommer att presenteras på nätverksmötet den 1/12 i Sunderbyn.

17 DIVISION Landstingsdirektörens stab På gång….i landet IVO har slopat kravet på eget rum i HVB IVO flyttar resurser från tillsyn till tillstånd (HVB) Ny boendeform, stödboende, från årsskiftet Översyn av ersättningarna – fler schabloner? Socialstyrelsen ska anpassa föreskrifterna för HVB-hem till den 1 april Översyn av anvisningssystemet – klar senast den 2 nov Riksrevisionen lägger ner sin granskning av mottagande av ensamkommande barn Fortsatt utveckling av MELKER Åldersbestämningar – Socialstyrelsens genomgång av forskning på området klar i februari 2016

18 DIVISION Landstingsdirektörens stab UTMANINGAR OCH FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN Viktigt med definitioner och begrepp och ett gemensamt språk gällande asyl-flyktingfrågor. Definiera uppdraget i nuläget. Kompetenutveckling i asyl/flyktingfrågor generellt Utveckla vår egen statistik Samordningsgruppen skall arbeta målmedvetet och kontinuerligt för intern och extern samordning/samverkan

19 DIVISION Landstingsdirektörens stab Samordningsgruppen på NLL med uppdraget : Att skapa en klar lägesbild av flyktingsituationen i länet och hålla sig uppdaterad om läget i omvärlden. Att rapportera aktuellt läge kring flyktingsituationen till Länsstyrelsen. Fokus ska ligga på att sammanställa information om hur flyktingsituationen påverkar samverkan med andra myndigheter och aktörer. Att identifiera eventuella utvecklingsbehov i verksamheten och ta initiativ till förbättringsarbete. Kan ingå att utse arbetsgrupper med olika uppdrag. Att samordna kommunikation internt och externt.


Ladda ner ppt "DIVISION Landstingsdirektörens stab Rapport om aktuellt inom asyl och flykting 2015-11-23 Kirsti Jussila."

Liknande presentationer


Google-annonser