Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientnämnden 2010. Patientnämnden Patientnämnden är en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientnämnden 2010. Patientnämnden Patientnämnden är en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem."— Presentationens avskrift:

1 Patientnämnden 2010

2 Patientnämnden Patientnämnden är en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem i kontakt gällande all hälso- och sjukvård

3 Patientnämnden Patientnämndsverksamhet är lagstadgad Inom varje landsting finns en Patientnämnd enligt lagen (1998:1656) om Patientnämndsverksamhet

4 Patientnämnden Patientnämndens organisation Politisk nämnd som består av sju ordinarie ledamöter med ersättare. Dessa sammanträder tre gånger per år. Ärendegenomgång samt möjlighet att tillskriva landstingsfullmäktige i principfrågor. Nämnden biträds av utredare vid sekretariatet.

5 Patientnämnden Sammanfattat Patientnämndens uppgifter: Stödja och hjälpa patienter/anhöriga Främja kontakten mellan patienter/personal och hjälpa patienten att vända sig till rätt myndighet Arbeta förebyggande - Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter

6 Patientnämnden Dessutom ska nämnden Förordna stödpersoner till patienter i psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande. Dessa lagar är: Lagen om psykiatrisk tvångsvård/öppen psykiatrisk tvångsvård (LPT/ÖPT), Lagen om rättspsykiatrisk vård/öppen rättpsykiatrisk vård (LRV/ÖRV) och Smittskyddslagen.

7 Patientnämnden Ärende hos Patientnämnden efter nationell mall (enhetlig struktur för gemensam statistik kom 1998) Patient /anhörig och vårdpersonal ringer, skriver brev eller mejlar Vid synpunkter eller frågor formulerar vi tillsammans en skrivelse till berörd verksamhet (chef) = ärende Svar begärs till patienten och kopia till Patientnämnden (svar inom en månad) Varje ärende blir ”en statistikpinne” på berörd division

8 Patientnämnden Patientnämndens ledamöter får information i samlad statistik samt en kort information om varje ärende vid sina sammanträden. Om ”principärende” föreligger kan dessa tillskriva landstingsfullmäktige i frågan. Verksamheterna använder ärenden från Patientnämnden i förbättringsarbetet.

9 Patientnämnden Ur Patientnämndens Reglemente ”För att fullgöra sina uppgifter har nämnden rätt att från landstingets organ och anställda infordra de uppgifter samt få de upplysningar och det biträde nämnden behöver” Svar begärs inom en månad till nämnden

10 Patientnämnden Hur kategoriseras ett ärende ? Vård och behandling Bemötande – kommunikation Organisation, regler och resurser

11 Patientnämnden Vanliga kontaktorsaker Bristande information/kommunikation Patientskada Försenad/felaktig diagnos Tillgänglighet Vårdgaranti/valfrihet/Second opinion Patienten upplever att läkare/vårdpersonal inte lyssnar eller blir trodd Vill ha hjälp och förhindra att andra drabbas

12 Patientnämnden Ärenden 2008 - 2010

13 Patientnämnden Patientnämndsärenden i Norrbotten

14 Patientnämnden Ärendeutveckling/instans Norrbotten

15 Patientnämnden Ärendeutveckling/instans Sverige

16 Patientnämnden Särskilda iakttagelser av Patientnämnden under 2010 Att ärendeantalet minskade under 2010 Minskning av antal ärenden där patienten är missnöjd med vårdens Bemötande/Kommunikation. Brister i det övergripande helhetsansvaret gällande patienten när fler divisioner är iblandade i ett och samma ärende. Gällande gränssjukvården Pello/Övertorneå (svenska patienter har ingen möjlighet att få ut ersättning via patientförsäkringen om man skadas i vården under jourtid i Finland).

17 Patientnämnden Patientnämndens fokusområden inför 2011 Följa upp brister gällande vårdens övergripande ansvar (ärenden där flertalet divisioner är inblandade). Genom en ny uppföljningsrutin verka för att (alla) patienter ska få svar inom rimlig tid Fortsätta att tydliggöra vårt uppdrag bland medborgarna i kommun och landsting och vara en del av det förebyggande arbetet gällande patientsäkerhet. Fortsättningsvis och kontinuerligt vara en ”bro” mellan patienten/medborgaren och vårdgivaren.

18 Patientnämnden Patientnämndens informationsmaterial finns, förutom på svenska, på tre av minoritetsspråken som finns i Norrbottens län. Meänkieli, lulesamiska, nordsamiska och finska.

19 Patientnämnden Patientnämnden - ett samarbete mellan 13 kommuner och landstinget i Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Överkalix, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Luleå, Övertorneå, Kiruna

20 Patientnämnden Patientnämndens ledamöter 2011-2014 Margareta Pohjanen (S) ordf. Gällivare Per-Erik Muskos (S) vice ordf. Övertorneå Ylva Eriksson (V) Kiruna Caysa Gran (MP) Luleå Margareta Dahlén (NS) Luleå Anita Sköld (M) Tärendö Ylva Mjärdell (FP) Luleå

21 Patientnämnden Patientnämndens ersättare 2011-2014 Elisabeth Eriksson (S) Luleå Lennart Åström (S) Boden Gunnel Sandlund (V) Piteå Marja Johansson (MP) Kalix Anita Weinz (NS) Kangos Monica Nordvall Hedström (M) Gällivare Berit Wennström (C) Hakkas

22 Patientnämnden Tack!


Ladda ner ppt "Patientnämnden 2010. Patientnämnden Patientnämnden är en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem."

Liknande presentationer


Google-annonser