Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema 1 Emma Palm & Madelene Karlsson. Vår uppsats  Sjuksköterskors upplevelse av sjukslöterske-, anhörig- och patientrelation vid palliativ vård  Syfte:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema 1 Emma Palm & Madelene Karlsson. Vår uppsats  Sjuksköterskors upplevelse av sjukslöterske-, anhörig- och patientrelation vid palliativ vård  Syfte:"— Presentationens avskrift:

1 Tema 1 Emma Palm & Madelene Karlsson

2 Vår uppsats  Sjuksköterskors upplevelse av sjukslöterske-, anhörig- och patientrelation vid palliativ vård  Syfte: Granska hur sjuksköterskors relationer med patienter inom palliativ vård och dess anhöriga ser ut och deras betydelse för god omvårdnad.

3 Perception of a “good death” in acute hospitals  Syfte: Granska sjuksköterskors upplevelser och åsikter om “god död”  Kvalitativ & fenomelogisk  Datainsamlingsmetod: Djupgående intervjuer med 13 sjuksköterskor  Analysmetod: Dataanalys enlig Nolans ramverk Oliver T., O'Connor S.J.

4 Next-of-kin caregivers in palliative home care- from control to loss of control  Syfte: Beskriva hur olika situationer påverkar nära anhöriga vårdgivares förmåga att hantera palliativvård I hemmet  Kvalitativ  Datainsamlingsmetod :Critical Incident Technique – 9 semistrukturerade intervjuer  Analysmetod: Meningsbärande enheter -> teman Munck B., Fridlund B. & Mårtensson J.

5 Participation of the family in hospital-based palliative cancer care: perspective of nurses  Syfte: Förstå sjuksköterskors perspektiv på anhörigdeltagande i palliativomvårdnad och hitta strategier för att möta deras behov  Deskriptiv och kvalitativ  Datainsamlingsmetod: Individuella semistrukturerade intervjuer  Analysmetod: Analys med hjälp av Roy Adaption Model Da Silva M.M. & Da Silva Lima L.

6 A Desire to Be Seen: Family Caregivers’ experiences of Their Caring Role in Palliative Home-Care  Syfte: Undersöka anhörigas upplevelse av sin roll och stöd vid palliativvård under slutet av patientens sjukdom och efter dennes död  Kvalitativstudie med Hermeneutisk syn  Datainsamlingsmetod: 13 st, 45-120 minuter långa, intervjuer  Analysmetod: Meningsbärandeenheter -> Teman Linderholm M. & Friedrichsen M.

7 Varför våra artiklar är omvårdnadsvetenskapliga  Sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005)  Visa respekt för patienters värdighet  Ta tillvara på patientens kunskaper och erfarenheter  Kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt  ICN:s etiska kod  Respekt för mänskliga rättigheter – rätten till värdighet och behandlas med respekt  Alla har rätt till god omvårdnad

8 Andra proffessioner  Dietist  Se över näringsbehov hos patienter  Arbetsterapeut  Se över vilka hjälpmedel och kunskaper som kan stötta patienter och anhöriga I deras dagliga liv  Läkare  Har en medicinsk roll med fokus på att lindra smärta

9 Referenser  da Silva, M. M., & Lima Lda, S. (2014). Participation of the family in hospital-based palliative cancer care: Perspective of nurses. [Participacao do familiar nos cuidados paliativos oncologicos no contexto hospitalar: perspectiva de enfermeiros] Revista Gaucha De Enfermagem / EENFUFRGS, 35(4), 14-19. doi:S1983-14472014000400014 [pii]  Linderholm, M., & Friedrichsen, M. (2010). A desire to be seen: Family caregivers' experiences of their caring role in palliative home care. Cancer Nursing, 33(1), 28-36. doi:10.1097/NCC.0b013e3181af4f61 [doi]  Munck, B., Fridlund, B., & Martensson, J. (2008). Next-of-kin caregivers in palliative home care--from control to loss of control. Journal of Advanced Nursing, 64(6), 578-586. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04819.x [doi]  Oliver, T., & O'Connor, S. J. (2015). Perceptions of a "good death" in acute hospitals. Nursing Times, 111(21), 24-27  Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se, Socialstyrelsen.(2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 2014-02-16, från http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105- 1_20051052.pdf


Ladda ner ppt "Tema 1 Emma Palm & Madelene Karlsson. Vår uppsats  Sjuksköterskors upplevelse av sjukslöterske-, anhörig- och patientrelation vid palliativ vård  Syfte:"

Liknande presentationer


Google-annonser