Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Informant 1 om när brodern oväntat kommer på besök ” Sätt dig, lugna ner dig!” Sa han till mig då. ”Ta det lite lugnt” Och det gjorde jag ju då…men ändå,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Informant 1 om när brodern oväntat kommer på besök ” Sätt dig, lugna ner dig!” Sa han till mig då. ”Ta det lite lugnt” Och det gjorde jag ju då…men ändå,"— Presentationens avskrift:

1 1 Informant 1 om när brodern oväntat kommer på besök ” Sätt dig, lugna ner dig!” Sa han till mig då. ”Ta det lite lugnt” Och det gjorde jag ju då…men ändå, det är ju sådana här saker som man inte vill ska hända när det kommer någon så ska man ju vara glad i stället för att tappa andan. Det är ju inte klokt!

2 2 Se möjligheterna i den kliniska intervjun Till en individuell och situationsbunden sjukgymnastisk KOL-rehabilitering

3 3 Metod Resultat Intervju I Kliniken

4 4 Upplevelser av dyspné hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL En fenomenologiskt intervjustudie Leg.sjukgymnast Tuija Äijälä MSc, leg. sjukgymnast Eeva Europé MSc, leg. sjukgymnast, universitetsadjunkt Gabriele Biguet Med.Dr, leg. sjukgymnast Karin Wadell

5 5 Syfte: Att beskriva och tydliggöra dyspné hos patienter med KOL Metod: Kvalitativ forskningsansats Semistrukturerade intervjuer Fenomenologisk-psykologisk analysmetod enligt Jennifer Bullington och Gunnar Karlsson

6 6 Semistrukturerat intervju Intervjuguide: Inledande fråga: Kan du berätta om en konkret situation då du hade andnöd? Forskningsfrågor: Kroppsliga, emotionella och kognitiva reaktioner hos patienten Se andnöden ur ett annat perspektiv

7 7 Erfarenheter av intervjuande Trygg atmosfär Aktivt lyssnande utan förkunskap Var närvarande inte närgången -uppmärksamhet -tolerans -undran

8 8 Resultat En subjektiv, obehaglig känsla av att inte kunna få luft -varierande intensitet En utmaning för den kroppsliga förmågan En företeelse som man vill undvika Andfåddhet Andnöd Tid Närvaro och prestation av andra människor Omgivningens exteriör Oro Ångest

9 9 Bibehållen identitet Byggde på grundstenarna Effektivitet, kapacitet och oberoende Strategier för att bibehålla sin självbild Behov av bekräftelse

10 10 I kliniken Identitet Upplevelse av hållning, kroppsrörelser och andning Verbalisera kroppsrörelser, andning och tyngdpunkt Förena upplevelsen med personliga sammanhang ex träning Strategier Förståelse för kroppens reaktioner i vila och under aktivitet Normalisera andfåddhet och ge verktyg för andnöden Bekräftelse Uppmärksamma förändring i beteende och miljö Objektiva mätningar och gruppdynamik


Ladda ner ppt "1 Informant 1 om när brodern oväntat kommer på besök ” Sätt dig, lugna ner dig!” Sa han till mig då. ”Ta det lite lugnt” Och det gjorde jag ju då…men ändå,"

Liknande presentationer


Google-annonser