Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsalahems arbete med miljö och energifrågor. Innehåll ●Bakgrund ●Energistrategi ●Målsättningar ●Energiplaner ●Resultat ●Så viktig är energistatistiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsalahems arbete med miljö och energifrågor. Innehåll ●Bakgrund ●Energistrategi ●Målsättningar ●Energiplaner ●Resultat ●Så viktig är energistatistiken."— Presentationens avskrift:

1 Uppsalahems arbete med miljö och energifrågor

2 Innehåll ●Bakgrund ●Energistrategi ●Målsättningar ●Energiplaner ●Resultat ●Så viktig är energistatistiken ●Hur skapar man engagemang och delaktighet kring energi och miljöfrågor? ●Slutsats

3 Uppsalas grönaste bostadsbolag Ge Uppsalahems kunder grundförutsättningar för att leva en hållbar livsstil

4 Uppsalahems organisation

5 Prioriteringsordning 5. Biobränsle, fjärrvärme, el, olja etc. 4. Använd och reglera optimalt 3. Solavskärmning, solceller och solfångare 2. Elsnåla apparater 1. Isolera, täta och återvinna 1. 2. 3. 4.4. 5.

6 Energiprisutveckling

7 Grundpelare energiarbetet ●Hushålla med energiresurser, minska användningen av energi och öka andelen förnyelsebar energi. −Lönsamhetsbaserat enligt ägardirektiv. LCC- kalkylering tillämpas när bedöma affärsmässighet. −Totalprojekttänkande där genomföra åtgärdspaket av energisparåtgärder, maximerar samordningsvinster och utfall. −Transformativa åtgärder eftersträvas, >80 % besparing −Investeringar i och arbete med energisparande åtgärder skall hjälpa oss att uppnå våra mål

8 Affärsmässighet och verksamhetsutveckling Total Kostnad, kr Låg nivå på investeringar och hög grad av felavhjälpande arbete Högre nivå investeringar och högre grad av planerat arbete Optimalt Energikostnader Underhållskostnader Arbetskostnader Materialkostnader Resekostnader Ökade intäkter 1. Felavhjälpande arbete kan inte helt elimineras 1.

9 Metodik energiprojekt för att minska energianvändning och kostnader Beslut om vad lönsamhet är och hur beräkna lönsamhet BP1 1. Energistrategi 2. Övergrip. studie 3. Energiplan Detaljerade studier enligt energiplan Beslut att genomföra BP2 Genomförande Generalentreprenad Totalentreprenad BP3 Verifiering och effekt- utvärdering

10 Mål, energi Katarina Härner 2013-05-21 Övergripande mål ●Uppsalahem ska hushålla med energiresurser, både genom att minska användningen av energi och att öka andelen förnyelsebar energi. Detaljerade mål ●Minska körda mil per anställd (egen bil) med 1,5 % per år fram till år 2012. ●Minska mängden drivmedel per körd kilometer (med servicebil). Nyckeltalet, l/km, följs upp på koncernnivå. ●Uppsalahem ska minska värmeanvändningen med 20 % till 2016 med 2007 som basår. ●Uppsalahem ska minska elanvändningen med 1,5 % årligen fram till 2016 med 2007 som basår. ●Uppsalahem ska minska vattenanvändningen med 1,5 % årligen fram till 2016 med 2007 som basår. ●Uppsalahem ska minska koldioxidutsläppen med 20 % fram till 2016 med 2007 som basår.

11 Mål, avfall Katarina Härner 2013-05-21 Övergripande mål ●Uppsalahems avfall och hyresgästernas hushållsavfall ska källsorteras i största möjliga mån Detaljerade mål: ●Öka index för rent och snyggt i miljöstugorna med 5 enheter mellan år 2012- 2014 ●Till 2020 ska andelen källsorterat avfall vara över 50 % av den totala avfallsmängden. 2012 basår. ●Mängden insamlad metall ska öka med minst 20% under perioden 2011-2014 (2012 är basår)

12 Mål, produkter Övergripande mål ●Välja material och kemikalier med hänsyn till deras miljöpåverkan i hela livscykeln. Detaljerade mål ●Implementera ett system för produktbedömning klart senast 2013-12-31. ●Miljöklassa Holmfrid till silver nivå klart senast 2013-08-31 ●Kartlägga verksamhetens inköp och därefter sätta mål för andel miljöklassade produkter inom de stora avtalsområdena. Katarina Härner 2013-05-21

13 Energiplaner ●Tre energiplaner −Värme -2,5 % per år −El -1,5 % per år −Vatten -1,5 % per år ●Nyproduktion mål: 55 kWh/m², år (BBR) (Införs 2012- 2014) ●Förnyelse mål: Optimalt ekonomiskt, projektbaserat −Utveckling av kravställande och ramhandlingar (Fastighetstekniskt råd) −Utveckling av analysmodell −Sveby

14 Energiplaner och behov av åtgärder.

15 Utfall värme 2003-2012 -16 %

16 Utfall vatten 2003-2012 -5,6 %

17 Utfall fastighetsel 2003-2012 -32 %

18 Hur skapas engagemang och delaktighet för energifrågor? ●Ledningens engagemang ●Återkoppling till de som arbetar i fastigheterna ●Återkoppling till förvaltningen

19 Fallgropar som kan hindra att mål uppnås! ●Avläsningsdatum ●Formler ●Graddagskorrigering ●Ytförändringar ●Ombyggnationer ●Fel på mätare ●Gamla undermätare ●Kommunikationsavbrott ●Felaktiga korrektionsfaktorer ●Avtal med leverantörer

20 Slutsats ●Att mäta är att veta men om du inte vet vad du mäter hur vet du då att det är rätt? ●Slutsats: Att mäta rätt är viktigt!

21 Tack för idag! Katarina Härner Miljö- och energichef Telefon: 018-727 34 92 Mobil: 0708-216223 E-post: katarina.harner@uppsalahem.se


Ladda ner ppt "Uppsalahems arbete med miljö och energifrågor. Innehåll ●Bakgrund ●Energistrategi ●Målsättningar ●Energiplaner ●Resultat ●Så viktig är energistatistiken."

Liknande presentationer


Google-annonser