Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsbehandling Mikael Laakso Forskardoktor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsbehandling Mikael Laakso Forskardoktor"— Presentationens avskrift:

1 Informationsbehandling Mikael Laakso Forskardoktor mikael.laakso@hanken.fi

2 Kan väljas som huvudämne för kandidatexamen eller som biämne » “Hankens styrelse fattade i februari 2016 beslut om att informationsbehandling från och med 1.3.2016 inte längre kan väljas som huvudämne. Studerande som ska välja huvudämne våren 2016 kan dock anhålla om att få ha ämnet som huvudämne i kandidatexamen. Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi för mer information.” https://www.hanken.fi/sv/studier/program-och- studier/kandidatstudier/amnesval-och-studieplanering

3 Informationsbehandling » Kallas även på andra ställen för » Management Information Systems » Information Systems Science » Tietojärjestelmätiede » Informationssystem » Separat huvudämne på de flesta handelshögskolor » På Hanken är ämnet en del av institutionen för Företagsledning och Organisation

4 Vilka är vi i informationsbehandling? » Bo-Christer Björk, Professor » Turid Hedlund, Universitetslektor » Mikael Laakso, Forskardoktor » Patrik Paetau, Lektor (Vasa) » Linus Nyman, Projektforskare » 5 doktorander

5 Generell överblick » Organisationer & tekniska lösningar – skärningspunkterna speciellt intressanta » Helhetsbilden beaktas - tekniska lösningar ses som redskap för att skapa och upprätthålla organisatoriska strukturer och strategier » Kraven på förhandskunskaper för kurserna generellt låga – endast tillräcklig motivation & intresse behövs » Både teoretiskt och praktiskt » Många goda ämneskombinationer möjliga

6 IT stöder affärsverksamhet » Entreprenörskap och företagsledning » På nätet har små aktörer möjlighet att snabbt erhålla globala marknader » Företagsledning och organisation » Multinationella företag kan sammordnas med hjälp av gemensamma IT system » Företagsstrategi viktigt på marknader med snabbt utvecklande hård global konkurrens » Redovisning » Redovisning baserar sig till stor utsträckning på användning av IT system. De största redovisningsbyråerna erbjuder teknologikonsultering. » Marknadsföring » Investering i nätbaserad marknadsföring konstant stigande

7 Forts. » Finansiell ekonomi » Företagsköp och fusioner » Värdering av IT företag » Logistik och företagsgeografi » Sömmlös resurshantering och kommunikation med externa partners » Värdekedjan kan omformas flexibelt för att optimera produktion » Handelsrätt » Upphovsrätt på nätet » Globala marknader, lokala lagstiftningar » Statistik » Data produceras i ökande takt, analys kan i många fall liknas till att “vaska guld”, se nya samband och mönster

8 Kurser i informationsbehandling » Grundstudier » Informationsbehandlingens grunder » Databases » Computer Programming » Ämnesstudier » Project Management » Systemutveckling » Kandidatuppsats » Fördjupade studier » E-Business » Litteraturkurs i informationsbehandling » Management Information Systems

9 FRÅGOR


Ladda ner ppt "Informationsbehandling Mikael Laakso Forskardoktor"

Liknande presentationer


Google-annonser