Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till marknadsföring som huvudämne 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till marknadsföring som huvudämne 2014"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till marknadsföring som huvudämne 2014
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

2 VIKTIGASTE FRÅGAN JUST NU FÖR DEJ VAD VILL JAG GÖRA I FRAMTIDEN??

3 Vill du Jobba med att förstå kunder och företag på djupet - varför, hur, när – och jobba för att förbättra andras och egen affärsverksamhet Jobba med att kommersialisera produkter Att etablera nya företag, skapa nya affärsmöjligheter och –idéer, förverkliga affärsplaner, göra människors och företags liv lättare och mera lönsamt Jobba med att se inte bara detaljer utan helheter, inte bara historia och nutiden utan också framtiden i affärsverksamhet

4 Vilka färdigheter förväntar sig din blivande arbetsgivare av dej som ekonom
Breda och gedigna (grund)färdigheter av affärsverksamhet, kombination av Alla ämnen man kan välja på Hanken dvs mf, FLO, Fin&Inv, redovisning, handelsrätt Ibland tom ytterligare en examen tex teknisk eller juridisk Analytiskt och strategiskt tänkande Självständigt arbete och (mångkulturell) grupparbetsförmåga Projektledningsförmåga Verbala och skriftliga kommunikationsfärdigheter Kreativ förmåga Gedigna språkkunskaper Programanvändningsfärdigheter Minimum är word, excel och powerpoint Arbetserfarenhet Utlandspraktik

5 Vad färdiga magistrar med mf som huvudämne har blivit:
Tex CRM-chef, Exportchef, Försäljare, Account manager, Key Account Manager, Brand manager, Försäljningschef, Inköpschef, Inköpare, Materialchef, Anskaffningschef, Marknadsföringsassistent, Marknadsföringschef, Projektledare på reklambyrå, Reklamchef, Konsult. Etc etc

6 Vad jag lärt mig i MF (kort)
Niklas Anttila Analytiskt tänkande Förstå marknader och kunder (strategi) Mera frågan om ett sätt att tänka Kundfokus Alla företag i världen behöver MF, alla säljer någonting Centralt för MF i Hanken (tjänste- och relationsmarknadsföring) Innovation Först, snabbast och unikast MF har ett starkt fokus i framtiden Verbal (också skriftlig) och social förmåga Räcker inte att ha kunskap, måste kunna utrycka dig Förmåga att arbeta i grupp Bra kunskap om olika branscher och företag Genom case och gästföreläsningar (networking)

7 Två studerande berättar om valet av mf som sitt huvudämne
Se: Studerande Minna Lehikoinen berättar om sina studier i marknadsföring och McDonald's Head of Marketing Christoffer Rönnblad

8 Kursutbud 2014-15 & rekommenderad studiegång
P 1 P 3 P 2 Marknadsföringsstrategi Service Marketing Konsumentbeteende År 1 År 4/1 År 3 År 2 Kandidatavhandling 10sp ännu 2014, 2015 Avhandling 30 sp Kandidatavhandling Utlandsstudier Seminarium 12 sp FUM Corpora Sustainability Praktik Marknadsorienterad Strategisk Ledning Market Management Service and Relationship Marketing Service Innovation Qualitative Methods E-Business Personlig försäljning Contemporary Branding Multivariate Data Analysis Image Management Business to Business International Business Customer Asset Mgment International Bus Services

9 Kandidatstudier i marknadsföring
Kurser och avhandling tillsammans 62 sp (krav 60 sp) Förkunskaper & övrigt Marknadsföringsstrategi 6 sp Service marketing 8 sp (period 1) Corporate Sustainability 8 sp (period 2, ges av Logistik och MF) eller International Business Services 8 sp (period 1) eller International Business 8 sp (period 4, ges av FLO) Konsumentbeteende 8 sp (period 2) FUM 6 sp (period 2, ges av Stat.) Rekommenderas ÅK II OBS! Den som läser mf som biämne skall ersätta FUM med en ämnesstudiekurs omfattande minst 6 sp Image Management 8 sp (period 3) L'Oréal Brandstorm tävling Business-to-Business Marketing 8 sp (period 4) Marknadsföringsstrategi el motsvarande (Utlandsterming för mf-studerande hösten åk 3) Kandidatavhandling 10 sp (perioderna 3-4 åk 3, alternativt åk 4 periodrna 1-2 vilket betyder fördröjda studier) 120 sp av kandidatexamen avklarade, inkluderat alla kurser ovan (eller motsvarande tillgodoräknade) Grundkurser i 8 övriga ämnen 48 sp: Språkstudier 24sp Biämne minst 25 sp (t.ex. Finansiering, Redovisning, Logistik, Företagsansvar, Handelsrätt, Företagsledning) Biämnet, eller delar av detsamma, kan bra avläggas t.ex. utomlands Valfria kurser 19 - ca 25 sp Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

10 Magisterstudier i marknadsföring
Kurser och avhandling (totalt 120 sp) Förkunskaper Tre av följande kurser: Customer asset management (8sp), E-business (8sp), Market management (8sp), Contemporary Branding (8sp), Marknadsorienterad strategisk ledning (8sp), Personlig försäljning (8sp), Marknadsföring av konst och design (8sp), Service and Relationship Marketing (8sp), Service Innovation: Customers and Service Systems (8sp) Kandidatexamen krävs för deltagande för många dock inte riktigt alla kurser Valfri(a) kurs(er) i ekonomiska vetenskaper på ämnes eller fördjupad nivå motsvarande 8 sp (kan inte vara kursen praktik) Qualitative Research Methods in Business Studies (8sp) FUM (kand tas samtidigt som eller efter kandidatavhandlingen) Multivariate Data Analysis (ämnesstudier, ges av ämnet Statistik) (8 sp) FUM Fritt valbara kurser (24 sp), bl.a. t.ex. praktik Språkkurs (6sp) Seminarium (12 sp) Kandidatexamen, de obligatoriska metodkurserna, två marknadsföringskurser på fördjupad nivå Ekonomavhandling (30 sp)

11 Vad kan skjuta upp studier och hur undvika fördröjningar?
Bristfällig studieplanering -> okunskap om kurser och otrevliga överraskningar kan komma som fördröjer ISTÄLLET var uppdaterad och ute i god tid och hantera överraskningarna Grundkurser oavklarade -> utlandsvistelsen fördröjs ISTÄLLET avklara kurser i sin helhet och följ studierekommendationer Kurserna i marknadsföring blir hängande -> kan inte välja kandavhandlingskursen (gäller huvudämnesstuderande) ISTÄLLET var uppdaterad och följ studierekommendationer Tar inte ut kandidatexamen -> kan inte läsa alla fördjupade kurser för magisterexamen ISTÄLLET var uppdaterad och följ studierekommendationer Jobbar, sportar etc alltför mycket vid sidan om studierna -> studier går trögt ISTÄLLET var uppdaterad och var ute i god tid och ordna dem

12 Vi finns i flygeln på 3dje våningen mot Runebergsgatan
Maria Holmlund- Rytkönen Christian Grönroos Ny professor from höst 2014 Tore Strandvik Veronica Liljander Catharina von Koskull Anne Rindell Paul Viio Åke Finne Kristina Heinonen Christian Kowalkowski Johanna Gummerus Anu Helkkula Christina Antell Ej på bild: Daniela Persin, Max Victorzon (HelpDesk)


Ladda ner ppt "Introduktion till marknadsföring som huvudämne 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser