Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Börja studera ryska nu genast! Сейчас!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Börja studera ryska nu genast! Сейчас!"— Presentationens avskrift:

1 Börja studera ryska nu genast! Сейчас!
Du kan börja studera ryska som B2-språk och B3-språk i vår skola.

2 Varför skjuta upp språkstudierna tills du blir vuxen?
 Du är just i rätt ålder, när språken fastnar lätt och språkkunskaperna växer med fart medan du studerar språket med de andra i gruppen. мопед

3 Så är det! Språkkunskapen står i proportion till den tid som du har offrat på den. I skolan får du med två – fem års studier baskunskaper i det ryska språket. автобус

4 Varför ännu? Du kan dra nytta av grundstudierna i dina fortsatta studier och i arbetslivet. När du kan ryska har du trumf i fickan. De senaste företagsstudierna visar: Ryskan behövs mest i arbetslivet i bredd med engelskan och svenskan. трамвай

5 En bombsäker sak! Du lär dig prata redan på den första lektionen.
Du uppmuntras att prata och man satsar speciellt på det. Du får språkkunskaper som behövs i praktiska situationer redan under den första kursen. машина

6 Vad annat? Du får färdigheter att reagera.
Du får mycket hörförståelsefärdigheter och rätta ord vid rätta tillfällen. Du lär dig både språk och kultur. мотоцикл

7 Annorlunda bokstäver är ett intressant tillägg
De kyrilliska bokstäverna lär du dig på några timmar. Du lär dig lätt att läsa med hjälp av namn och låneord. På samma gång lär du dig en stor mängd ryska ord och fraser. Muntlig träning hör till när du lär dig läsa. Nyttig information: Det finns bara 5 bokstäver mera än vad vi har. En del av bokstäverna är samma, en del ser annorlunda ut, fastän ljuden bakom dem är bekanta. Ryskan läses nästan som den skrivs. Alla s förutom ett förekommer också i andra språk som läses i Finland. Du lär dig att producera dem genom att träna i fem minuter.

8 Vad underlättar studierna?
Det sker mycket aktiviteter, som stöder minnet, på lektionerna. Det finns allt mera material för datorer att få. Det finns möjlighet att träna både på lektionerna och självständigt.

9 Extrabonus! Det är grannlandets språk. Sankt Petersburg och dess rika kulturliv är lätt tillgängligt. Äkta kontakt med Sankt Petersburg och Ryssland motiverar lärandet och ger en naturlig ram för studierna. Se även Norssis ryska hemsidor, där finns våra reseskildringar! Via ryskan öppnas dörren till andra slaviska språk och kulturer.

10

11 Vad annat? Redan en kurs ger färdigheter att klara sig i praktiska situationer: bl.a. förmågan att läsa kartor får du redan genom att studera alfabetet. I gymnasiet finns det möjlighet att fortsätta studierna i ryska. I gymnasiet erbjuds det allt som allt 10 kurser. Du kan även börja studera ryska i gymnasiet.

12 Det här är viktigt! Man får även börja studera ryska av den orsaken att det är roligt, trevligt och intressant att studera och kunna ett nytt annorlunda språk. велосипед вертолёт самолёт

13 Var talar man? Ryska talas av 275 miljoner människor i världen.
I Finland bor det ryssar. Ca 2 miljoner ryska turister besökte Finland ifjol (2008).

14 Ett hurdant språk? Indoeuropeiskt språk Lätta saker: Många låneord.
6 kasusformer (tyskan har 4), alltså färre än i finskan. Inga artiklar, substantiven har tre genus, på basen av ordets sista bokstav kan du gissa vilket genus det är. Man läser nästan som det skrivs. Endast en form i förfluten tid.

15 Eleven har ordet Hur är det att studera ryska?
:Annika Laitiainen började studera ryska i Norssi för några år sen och studerar det nu som huvudämne vid Helsingfors universitet. Hon berättar så här: Språkkunskapen har öppnat mig otaliga dörrar till den ryska världen. (Annika till höger) När jag besökte Ryssland kunde jag med hjälp av språket bli bekant med ryssar, av vilka många blev vänner för resten av livet.

16 Eleven berättar vidare
Jag beslöt från första början att försöka prata så mycket ryska som möjligt med mina vänner. Slutligen visade sig det ryska språket vara det naturligaste kommunikationsspråket med dem, trots att mina praktiska kunskaper i ryska var allt annat än perfekta, då jag hade studerat det bara lite. Vad är finare än att förstå ryska och själv bli förstådd på ryska? Ingenting!

17 Eleven berättar vidare
Efter att ha studerat ryska i några år deltog jag i en internationell språktävling ”språkfestival”, vars final ordnades i Moskva! Följande år hade jag möjligheten att delta i en ännu större språktävling, s.k. ryska språkets olympiad, där var nästan alla världens hörn, där man studerar ryska, representerade. Under finalen, som också den ordnades i Moskva, var stämningen alltså mycket internationell som man kan gissa och erfarenheterna oförglömliga! Det finaste var att få bli bekant med andra ryskastuderande från Finland och från hela världen. Jag rekommenderar varmt för alla som är intresserade av ryska att delta i liknande tävlingar! Deltagandet vidgar vyerna och erbjuder någonting unikt!

18 Eleven berättar vidare
En av de finaste sakerna som kunskaperna i ryska har gett är möjligheten att förstå den ryska populärkulturen – främst den nutida musiken – som jag redan länge har varit mycket förälskad i. Det är nästan ännu finare att få läsa rysk litteratur på original språket. Endast på det sättet kan man förstå böckernas djupare väsen. När språkkunskaperna har växt, har jag lärt känna och förstå den ryska kulturen, samhället och framför allt ryssarna och deras mentalitet. Ryska språket och Ryssland erbjuder hela tiden någonting överraskande och fascinerande!”

19 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУКВOГРАД!
Välkommen till Bokstavsstad för att studera kyrilliska bokstäver!


Ladda ner ppt "Börja studera ryska nu genast! Сейчас!"

Liknande presentationer


Google-annonser