Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1: Ekonomisk teori och verklighet David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1: Ekonomisk teori och verklighet David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1: Ekonomisk teori och verklighet David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 1.1 Vad är ekonomisk teori? n EKONOMI... n Är studiet av hur samhället besluter: – Vad – Hur – För vem skall man producera...

3 1.2 Case: Oljepriset Tredubblades 1973-74, fördubblades igen 1979-80 … och påverkade mänskors liv i hela världen.

4 1.3 Växande efterfrågan driver upp olje- och råvarupriserna n USA:s kända oljereserver beräknas räcka i 10 år (!!!) n Kina är redan världens näst största förbrukare och nettoimportör av olja och Kinas användning av råvaror växer snabbt n Olje- och råvarusektorns vinster ökar

5 1.4 Ett högre oljepris påverkar n Vad som produceras – mindre oljeintensiva produkter n Hur man producerar – mindre oljeintensiva tekniker n För vem man producerar – oljeproducenter får större köpkraft, -importörer får mindre

6 1.5 Knapphet tvingar oss att välja n Alternativkostnad n ett viktigt begrepp i ekonomisk analys n den mängd andra varor som vi måste avstå från för att erhålla en enhet till av en vara

7 1.6.. u x Produktions- möjlighets kurva Produktionsmöjlighetskurvan kan beskriva: a)allokeringseffektivitet b)produktionseffektivitet c)tillväxt För varje mängd av den ena varan, visar produktionsmöjlighetskurvan den maximala mängden av den andra varan som kan produceras. Produktionsmöjlighetskurvan Filmproduktion Matproduktion A lternativkostnaden varierar dock längs med hela kurvan. Punkter innanför kurvan (u) är ineffektiva, punkter ovanför (x) omöjliga att uppnå

8 1.7 Allokering och tillväxt Konsumtion Investering.. Land A: Hög konsumtionsgrad, låga investeringar – svag tillväxt Land B: Hög investeringsgrad, måttlig konsumtion – hög tillväxt

9 1.8 A: Tillväxt i Konsumlandia Konsumtion Investering Vid låg investeringsgrad skapas nya produktionsfaktorer långsamt. Ett typiskt dilemma för fattiga länder. Alla resurser behövs för subsistensen.

10 1.9 B: Tillväxt i Investlandia Konsumtion Investering Med hög investeringsgrad ökar produktionsmöjligheterna snabbare Lättare för utvecklade länder när sparande är möjligt

11 1.10 C: Tillväxt i Teknolandia Konsumtion Investering Med hög kunskapsnivå ökar produk- tionsmöjligheterna progressivt Satsningar på utbildning och forsk- ning påskyndar utvecklingen

12 1.11 Privat vs. offentlig konsumtion Privat konsumtion Offentlig konsumtion.. Land A: Hög andel privat konsumtion - Vilda Västernsamhälle - individerna svarar själva för sin trygghet och välfärd Land B: Hög andel offentlig konsumtion – kollektivt ansvar för medborgarnas trygghet

13 1.12 Marknadernas funktion n Marknad – är ett generellt begrepp för den process genom vilken – hushållens beslut om konsumtion av alternativa nyttigheter – företagens beslut om vad och hur producera – och arbetares beslut om hur mycket och för vem de skall arbeta n sammanjämkas genom anpassning av priserna

14 1.13 Resursallokering n Resursallokeringen är en central fråga för alla samhällen n och hanteras på olika sätt i olika samhällen, t.ex.: – Kommandoekonomi – Blandekonomi – Fria marknader

15 1.14 Normativ och positiv ekonomi n Positiv ekonomi sysslar med objektiva förklaringar – t.ex. “om en skatt läggs på en vara tenderar varans pris att stiga” n Normativ ekonomi erbjuder lösningar som baserar sig på värderingar – t.ex. “en skatt BORDE läggas på tobak för att minska rökande”

16 1.15 Mikro och Makro n Mikroekonomi – ger en detaljerad analys av individuella ekonomiska beslut om bestämda varor n Makroekonomi – betonar interaktionerna i ekonomin som helhet


Ladda ner ppt "Kapitel 1: Ekonomisk teori och verklighet David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser