Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Zinkutsläpp från biltvättar Granskning av examensarbete (1) : Sanna Ekström, KTH 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Zinkutsläpp från biltvättar Granskning av examensarbete (1) : Sanna Ekström, KTH 2005."— Presentationens avskrift:

1 Zinkutsläpp från biltvättar Granskning av examensarbete (1) : Sanna Ekström, KTH 2005

2 Bakgrund till projektet Mål – hållbar lösning Syfte – Optimera zinkreduktion Uppdragsgivare – Kemibolaget AB Metoder – Litteraturstudier/teorier om reningsmetoder Experiment på biltvättar Laborationer i labmiljö

3 Zink Miljögift 7 miljoner ton / år Galvaniseringar Gummi, kosmetik

4 Biltvättar i Sverige 1100 biltvättar (Personbilar) >5000 tvätt/år - anmälningsplikt 300 lastbilstvättar >1000 tvätt/år – anmälningsplikt Zink – <10 mg/personbil – <150 mg/lastbil

5 Vattenreningen i projektet Alaska - biologisk rening För funktion finns krav på rengöringsmedel Grovslam – sediment Mellanslam – sediment Finslam – Underspolning Biologiska reaktorer 2 st Skumplastkuber (biobärare) Återvinning via lamellseparator

6 Utvärderingar vattenrening Sweco 2003 (2) IVL 2004 (3) Slutna system klarar zinkvärdena Kemisk behandling – Ok enligt IVL, ej Ok enligt Sweco Biologisk – Ej ok enligt Sweco, IVL kollade inte

7 Teorier zinkreduktion Partikulärt zink kan avskiljas/sedimenteras pH värde styr om zink är komplex form eller jonform Påverkan av komplexbildare

8 Polersteg för reduktion av zink Polersteg efter befintlig rening Sandfilter Torvfilter Jonbytare Membranfilter Indunstare

9 Prover Dygnsprover från biltvättar pH justerades i labskala Optimalt pH 8,6-9,2 (Minskar zink med 60%) NTA påverkan (ingen) Sandfilter (51-68% reduktion) Torvfilter (85% reduktion)

10 Problem och felkällor Kontaminerade prover Ej exakta anlaysmetoder Lagring av prover Temperatur och salthalter varierar under året. Engagemang i branschen

11 Slutsatser Sedimentera zink maximalt pH 8,6-9,2 Tillsätta buffertkemikalier (karbonater/fosfater) Sandfilter – bra polermetod. Billig. Torvfilter – bra polermetod. Dyrare i drift. NTA – påverkar inte zink i biologiska reningsverk.

12 Källförteckning (1) Zinkutsläpp från Fordonstvättar (2005) http://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:411381/FULLTEXT01.pdf http://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:411381/FULLTEXT01.pdf (2) Sweco 2003 Rapport Biltvättanläggningar http://www.habo.se/global/Dokumentarkiv/Dokument/Milj%C3%B6% 20och%20%C3%85tervinning/Milj%C3%B6skydd/SPIs%20rekomm endationer.pdf http://www.habo.se/global/Dokumentarkiv/Dokument/Milj%C3%B6% 20och%20%C3%85tervinning/Milj%C3%B6skydd/SPIs%20rekomm endationer.pdf (3) IVL (2004) Utvärdering av fordonstvättar ur ett bredare perspektiv http://www.ivl.se/download/18.7df4c4e812d2da6a416800071759/13 66708468361/B1554.pdf http://www.ivl.se/download/18.7df4c4e812d2da6a416800071759/13 66708468361/B1554.pdf Tack för mig – David Löwenstein, 2014-04-27


Ladda ner ppt "Zinkutsläpp från biltvättar Granskning av examensarbete (1) : Sanna Ekström, KTH 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser