Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUP OCD & relaterade tillstånd Per Andrén, psykolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUP OCD & relaterade tillstånd Per Andrén, psykolog."— Presentationens avskrift:

1 BUP OCD & relaterade tillstånd Per Andrén, psykolog

2

3 Nya översättningar Flertalet helt nya svenska översättningar Ett par modifieringar av tidigare genomförda översättningar, med tillägg av tillbakaöversättning Samtliga översättningar är ”auktoriserade” av originalförfattarna. Översättare:  Kristina Aspvall, Per Andrén, Jesper Enander, Volen Ivanov, Mia Asplund, David Öberg, Staffan Alsberg och Lena Söderqvist Tillbakaöversättare:  Anders Görling, Kristina Håkansson, Gustaf Brander, Markus Wikborg, Sandra Bates, David Carroll och Katarina Hodges För flera av tillstånden saknas etablerade skalor (”gold standards”), framförallt om man ser till alla fyra kategorier, varpå de skalor som rekommenderas är de som har bedömts ha bäst psykometriska egenskaper och/eller har förekommit i flest/störst behandlingsstudier (såväl psykoterapi som farmakologi). Överlag saknas validering för svenska förhållanden.

4 Några kommentarer… YGTSS – cirkulerar felaktig version av Kenneth Nilsson, använd ej. Avviker från poängsättning samt innehåller tillagd självskattning. Ej tillbakaöversatt. ATQ – Adult Tic Questionnaire. Vuxenmotsvarighet av PTQ. Ej ännu översatt till svenska, men bör vara enkelt då man kan utgå från PTQ. Hör av er till mig om någon önskar göra en översättning. Klinikeradministrerat mått för dermatillomani. Inget tycks vara speciellt etablerat. Vi har valt NE-Y-BOCS, men förekommer i få studier. Även översatt ytterligare skalor, som MIST-C, MIDAS och SPIS-S. Viktigt att följa kommande studier och fortsätta bevaka vilka skalor som används och eventuella nya som utvecklas. Att vi alla är synkroniserade i användning av skalorna lägger en god grund till att i framtiden kunna validera dessa skalor för svenska förhållanden.

5 Ladda ned Alla rekommenderade skalor (+ i många fall rättningsmallar) finns tillgängliga på www.rucklab.com www.rucklab.com

6 Barninternetprojektet: BiP TIC Internetförmedlad beteendeinriktad behandling för barn 7-18 år med Tourettes syndrom eller Ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics. Deltagarna randomiseras till habit reversal training (HRT) alternativt exponering med responsprevention (ERP). 10 veckor. Daglig kontakt med psykolog via plattformen. Studien startar september 2016. Intresseanmälan är öppen. Besök www.bup.se/bip www.bup.se/bip Även möjligt att skicka remiss till BUP CPF, notera dock startpunkten Diagnos behöver ej vara ställd innan remiss skickas Viktigt: Tydlig negativ påverkan/funktionsnedsättning/hinder till följd av tics bör finnas. ADHD ej hinder för inklusion. Autismspektrumtillstånd tyvärr exklusion. Hör gärna av er till mig om ni har frågor om studien, till exempel angående intresseanmälan eller remittering: 08-514 522 23, per.andren@sll.se

7 Barninternetprojektet: BiP OCD Junior Barn 7-11 år med OCD Fortfarande några platser kvar! Intresseanmäl via www.bup.se/bip eller skicka remiss till BUP CPFwww.bup.se/bip Kontakta Kristina Aspvall vid frågor: 08-514 522 99, kristina.aspvall@sll.se


Ladda ner ppt "BUP OCD & relaterade tillstånd Per Andrén, psykolog."

Liknande presentationer


Google-annonser