Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotstudien av instrumentet ChASE (Children and Adolescent Service Experience) - ”Ungas röster” Barnen och ungdomarnas egen upplevelse av den behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotstudien av instrumentet ChASE (Children and Adolescent Service Experience) - ”Ungas röster” Barnen och ungdomarnas egen upplevelse av den behandling."— Presentationens avskrift:

1 Pilotstudien av instrumentet ChASE (Children and Adolescent Service Experience) - ”Ungas röster” Barnen och ungdomarnas egen upplevelse av den behandling de får

2 Läs mer om varför just ChASE!  http://www.skl.se/psynk/forsta- linjen/instrumentet-chase

3 Västerås Barn- och ungdomshälsan Västerås Göteborg BUPs akutenhet Göteborg Vänersborg Barn- och ungdomshabiliteringen Vänersborg Lund Första linjen Lund Våra stjärnor! HudiksvallBUPSocialtjänsten Barn- och familjehälsan HudiksvallBUPSocialtjänsten VisbyBUP VisbyBUP LudvikaBUPLudvikaBUP Alingsås Barn- och ungdomshabilitering Alingsås SkellefteåBUPSkellefteåBUP Malmö Första linjen Malmö ÖstersundBUPÖstersundBUP MotalaBUPMotalaBUP 3 MjölbyBUPMjölbyBUP Borås BUP – 4 mottagningar Borås

4 Pilotstudien fas II - dagsläget Insamlingsperioden förlängd till sista april; Startgrupp 1: december 2013 - 31a april 2014 Startgrupp 2: 27e januari - 31a april 2014

5 Pilotstudien fas II - dagsläget  Fokus nu är att komma upp i våra målnivåer för att kunna säkerställa den psykometriska analysen  kräver minst 500 ifyllda enkäter  Analysen av resultatet görs av forskarna så snart vi är uppe i 500 enkäter  Validering av instrumentet för svenskt kontext  Era verksamhetsspecifika analyser

6 Materialet  4 Affischer, 2 stora & 2 små att sätta upp i väntrum, receptionen, personalrum  ChASE-brevlåda förslagsvis placera vid ingången så barnen och ungdomarna kan lägga i kuverten på vägen ut  Psynk-pennor  Stickers

7 I kuverten  Kuverten märkta ”B” eller ”U”; - ”Barn”10-14:Ett infoblad riktat till vårdnadshavare, talong för samtycke för deltagande i studien (krav från EPN) samt infoblad riktat till barnen -”Ungdomar”15-18: Ett infoblad riktat till de ungdomar då de själva väljer om de vill delta  Enkät + samtyckestalongen i kuverten när de lämnas in, infoblad tas med hem

8 ChASE-enkäten – Ungas röster  Enda skillnaden på versionena är antalet illustrationer (illustration vid varje fråga på version “ChASE-yngre/Barn” och en illustration per sida I versionen “ChASE- äldre/Ungdom”)  Totalt innehåller enkäten 29 frågor

9 ChASE-enkäten – Ungas röster  10 minuter att fylla i  Tänk vara väntrumsenkät för att undvika bortfallet det tyvärr ofta blir om folk tar med enkäten hem.. .. men enkäten delas ut i ett förfrankerat kuvert om barnen/ungdomarna skulle önska fylla i hemma och posta till era mottagningar

10

11 Insamlingsrutinen för ChASE-enkäterna

12 Kriterier för deltagande  Barn och ungdomar mellan 10-18 år  Dessa barn och ungdomar måste ha varit på minst 2 besök på er verksamhet/mottagning för samtalsbehandling (psykisk (o)hälsa), så att de hunnit bilda sig en uppfattning om besöken  Att finna de barn och ungdomar som ska tillfrågas kan antingen göras av en behörig person alternativt något varje behandlare får ansvara för ”sina” barn och ungdomar

13 Muntlig information vid tillfrågandet – för samtycke  Frivilligt  Anonymt  Kommer inte att påverka den vård barnet/ungdomen får  Har rätt att få ta del av resultatet när studien är klar

14 Olika verksamhetsstrukturer  Då alla verksamheter ser lite olika ut i struktur och arbetsfördelning har vi har tagit fram förslag på två modeller för insamlingsrutin, en för verksamheter med reception och en för verksamheter utan reception Hur ser det ut hos er?

15 Praktiskt genomförande – Insamlingsrutinen 1.Utse en kontaktperson samt en biträdande kontaktperson Ansvariga för verksamhetens insamlingsrutin  Förslagsvis en person som möter/tar emot barnen och ungdomarna när de kommer till verksamheten

16 Verksamheter med reception Sekreteraren/administratören/receptionisten ställer förfrågan om deltagande och ger då kort muntlig information om studien Noterar i listan vi distribuerar om beskedet från barnet/ungdomen angående deltagande Utgår från denna lista och ger oss veckovis återkoppling genom att svara på en enkät jag skickar ut via e-mail

17 Verksamheter med reception

18 Använda er av bokningssystemet  Går det att göra en minnesnotering som visas i bokningsbilden när de anmäler sig, på de barn och unga som ska tillfrågas om deltagande?

19 Verksamheter där behandlarna tar emot Behandlarna ställer frågan om deltagande och ger en kort muntlig information om studien Noterar i listan vi distribuerar om beskedet från barnet/ungdomen angående deltagande Viktigt att behandlaren lämnar rummet/erbjuder eller annat rum/ väntrummet så barnet/ungdomen kan fylla i ostört Behandlaren lämnar varje vecka in listan till den utsedde ChASE- ansvarige för sammanställning, så att denne i sin tur kan ge oss veckovis återkoppling genom att svara på en enkät jag skickar ut via e- mail

20 Verksamheter där behandlarna tar emot

21 Tips!  Barn & ungdomar I gruppbehandlingar – många samtidigt!  Har ni ett rum dit ni kan visa in barn/ungdomar efter besöken att sitta ned och fylla i?  Ringa in de besök där båda vårdnadshavarna medföljer barnet till verksamheten (kan då lättare få bådas samtycke för barnenkäten!)  Jätte bra att ni lägger fokus på att samla in enkäter direkt på mottagningarna, vi har relativt höga svarsfrekvenser på tillfrågade/inlämnade enkäter både för barn och ungdomar!

22 Uppföljning – Listan ”Statistik över ChASE- enkäter”  Minneslappar över veckans besök som faller inom kriterierna  Fylla i listan varje vecka när förfrågan skett och samtycke till deltagande eller nej till deltagande givits  En lista hos sekreterare/reception alternativt  En lista hos varje enskild behandlare  Lämnas varje vecka in till ChASE-ansvarige eller utsedd person som sammanställer listan  Det är uppgifterna i denna lista som kommer att efterfrågas i feedback-enkäten

23 Uppföljning - Listan ”Statistik över ChASE- enkäter”

24 Feedback-enkäten  Kommer att bestå av 8 frågor, både svarsalternativ samt ett öppet kommentarsfält  Skickas ut varje varannan vecka  Utgå från listan med uppgifter om insamlingen –fylla i verksamhetens totala utfall för veckan som gått (inkludera de enkäter som kommit in via post)

25 Via Google-docs  Ni får en länk till en feedback- enkäten via mail.  Enkäten ser ut så här.

26 Överlämning av material  Nu har vi samlat in 150 stycken enkäter!  Kommer även att finnas några belöningar till verksamheter som möter sina mål  En försändelse med paket/lådor och postförskottsenkäter går ut till er nu i vecka 11. Vänta till fredag 21/3 med att skicka in enkäterna, då det är denna dag jag kommer att be er om att fylla i nästa feedback-enkät!  Den andra insamlingen är planerad i april

27 Era åsikter & expertis är också viktig!  Utöver att vi uppskattar att få kommentarer från barnen och ungdomarna förmedlade till ochh får ni gärna komma med förslag angående enkäterna till mig.

28 Tack & lycka till!  Hur barn och unga upplever den behandling/insatser de får är viktigt så tack för er hjälp att validera ChASE/Ungas röster!

29 Hör av er!  Hoppas att denna presentation gav vägledning för arbetet, men vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig! Sofie Sjöborg sofie.sjoborg@skl.se


Ladda ner ppt "Pilotstudien av instrumentet ChASE (Children and Adolescent Service Experience) - ”Ungas röster” Barnen och ungdomarnas egen upplevelse av den behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser