Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Samsjuklighet Pascal Borgström, Marie Hagnell & Erling Thernström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Samsjuklighet Pascal Borgström, Marie Hagnell & Erling Thernström."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Samsjuklighet Pascal Borgström, Marie Hagnell & Erling Thernström

2 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 … en r ö d tr å d … Vem? (vuxen d ä r neuropsykiatrisk problematik f ö rmodas) Varf ö r? (syfte) N ä r? (tidpunkt) Hur? (metodik)

3 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Ofta mer än ett tillstånd ADHD/ADD Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet Autismspektrumstörningar - Autistiskt syndrom - Aspergers syndrom Tics/Tourettes syndrom Mental retardation

4 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Samsjuklighet Depressioner Ångesttillstånd Bipolära tillstånd Personlighetsstörningar Missbruk Psykosnära tillstånd Tvång Anorexi

5 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Pålagringar

6 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 50 patienter med Aspergers syndrom – utredda vid NPD (2005-2006) Genomgången av utredningsresultaten för de 50 patienterna visade en betydande sårbarhet för depression. Bland annat suicidalitet efterfrågas i såväl BDI (Beck Depression Inventory) som MMPI-II (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2) och när livsperspektivet gås igenom inom ramen för den kliniska intervjun. Av de aktuella 50 patienterna hade 41 besvarat BDI. 21 erhöll >20 poäng, gränsvärdet för måttlig depression och 11 erhöll >29 poäng, gränsvärdet för svår depression. Samsjuklighet i form av ADHD/ADD har belagts i 70 % av utredningarna. 20 av 50 patienter uppfyllde kriterierna för ADHD, därtill 15 för ADD. Åtta patienter hade kroniska motoriska och vokala tics, Tourettes syndom.

7 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 50 patienter med Aspergers syndrom, fortsättning Nio patienter uppfyllde kriterierna för Tvångssyndrom. Ätstörningsproblem är tämligen vanliga bland personer med Aspergers syndrom. Bland de 50 patienterna hade 1 en aktuell anorexidiagnos. Till skillnad från tidigare finns tilltagande samsyn att kombinationen Aspergers syndrom och psykotisk problematik är möjlig. Bland våra 50 patienter hade tre Psykotiskt syndrom UNS.

8 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Linda 25 år

9 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Tics Förekomst: heltäckande studier saknas Åtskilliga har eller har haft någon form av tics Motoriska tics: enkla eller multipla Vokala tics Verbala tics Sensoriska tics

10 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Ticssyndrom Tourettes syndrom: (0,2-0,6% Gillberg skolbarn 1999, andelen tenderar att öka i senare studier) Multipla motoriska tics plus vokala/verbala tics Positiva egenskaper kopplade till tics Allvarliga problem kopplade till tics (Olika typer av tvångssymtom, raserianfall)

11 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Vid ticssyndrom är det vanligt med samtidig förekomst av ADHD

12 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Plågsamma symtom vid ticssyndrom kan leda till missbruksutveckling för att lindra symtomen

13 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Från läkarmottagning för hemlösa Kliniska erfarenheter några månader 06/07: Av totalt 48 patienter erhöll 25 psykiatrisk bedömning 18 män och 7 kvinnor 34 - 56 år, medelålder 47år Samtliga av dessa fick neuropsykiatriska diagnoser utöver missbruk, affektiva tillstånd och OCD

14 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Forts. 25 hemlösa ADHD 13 pat ADHD+ Ticssyndrom 9 pat Aspergers syndrom + ADHD 2 pat Aspergers syndrom 1 pat

15 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Lidande vid psykiska problem som kan leda till missbruksutveckling Rastlöshetskänsla och kaoskänsla orsakad av Uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet (ADHD) Besvärande tvångstankar och tvångshandlingar (OCD vid ADHD och ticssyndrom) Perceptionsstörningar (vid DAMP och Autismspektrumstörningar och Tourettes)

16 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Huddinge Psykosmottagning En öppenvårdsmottagning som riktar sig till personer i Huddinge kommun med diagnoserna: Schizofreni, Schizoaffektiv sjukdom & Vanföreställningssyndrom Mottagningen består av 16 anställda och ca 300 patienter varav ca 10 har en neuropsykiatrisk diagnos

17 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Kort historik I Beteenden, symptom mm förstods utifrån ett psykosperspektiv. Neuropsykiatriska frågeställningar aktualiserades sällan och som regel av anhöriga eller patienter.

18 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Kort Historik II Neuropsykiatriska utredningarna genomfördes av psykolog, som v b kunde remittera ärendet till NPD. Patienterna erbjöds samma behandlingsutbud som övriga patienter.

19 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Idag I Behovet av utredningar, framförallt A S, men även ADD/ADHD, har ökat: Politiska beslut, Internet, Media mm. Specifika neuropsykiatriska frågeställningar aktualiseras oftast av vårdpersonal.

20 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Idag II Hela utredningen genomförs på mottagningen av psykolog & läkare tillsammans. Oklart hur många patienter som har en neuropsykiatrisk störning.

21 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Idag III En inventering utföll i ca 25 patienter med eventuell neuropsykiatrisk störning, varför utredningsbehovet är stort Just nu genomförs ständigt tre parallella utredningar

22 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Två grupper av patienter I Dubbeldiagnos: Patienter som utöver en psykosdiagnos har en neuropsykiatrisk diagnos. Prevalensen oklar. Felaktig diagnos: Patienter som inte borde ha en psykosdiagnos, men väl en neuropsykiatrisk diagnos.

23 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Erik 23 år gammal: kataton, LPT Diagnos: Schizofreni LPT x flera; Tillbakadragen, hygien, verbal aggressivitet, osammanhängande mm. som regel i samband med alkohol. Överförs till öppenvården.

24 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Erik fortsättning I Omtyckt, men ”udda”. Konkret och bristande flexibilitet. Svårigheter med att förstå och hjälpa. Diagnosen accepteras, men undran kring kognitiv funktionsnivå? Utredning: kognitiva svårigheter, samt svårigheter med socialt samspel. Aspergers syndrom? Remiss NPD.

25 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Erik fortsättning II Envishet, perfektionism, begränsat intresse för gruppaktiviteter & kamrater, monomana intressen, inga rollekar mm Svårigheter accelererar under tonåren Bristande social förmåga Test: Svårigheter med metaforer, förståelse, snabbhet, arbetsminne mm. Aspergers syndrom

26 Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Patienterna finns till betydande del i vården Det gäller att känna igen deras neuropsykiatriska störningar! Mer om diagnostiken & behandlingen på måndag!


Ladda ner ppt "Utbildning för läkare & psykologer november 2008 Samsjuklighet Pascal Borgström, Marie Hagnell & Erling Thernström."

Liknande presentationer


Google-annonser