Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samsjuklighet Pascal Borgström, Marie Hagnell & Erling Thernström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samsjuklighet Pascal Borgström, Marie Hagnell & Erling Thernström"— Presentationens avskrift:

1 Samsjuklighet Pascal Borgström, Marie Hagnell & Erling Thernström
Utbildning för läkare & psykologer november 2008

2 …en röd tråd… Vem? Varför? När? Hur?
(vuxen där neuropsykiatrisk problematik förmodas) Varför? (syfte) När? (tidpunkt) Hur? (metodik) Utbildning för läkare & psykologer november 2008

3 Ofta mer än ett tillstånd
ADHD/ADD Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet Autismspektrumstörningar - Autistiskt syndrom - Aspergers syndrom Tics/Tourettes syndrom Mental retardation Utbildning för läkare & psykologer november 2008

4 Samsjuklighet Depressioner Ångesttillstånd Bipolära tillstånd
Personlighetsstörningar Missbruk Psykosnära tillstånd Tvång Anorexi Utbildning för läkare & psykologer november 2008

5 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Pålagringar Utbildning för läkare & psykologer november 2008

6 50 patienter med Aspergers syndrom – utredda vid NPD (2005-2006)
Genomgången av utredningsresultaten för de 50 patienterna visade en betydande sårbarhet för depression. Bland annat suicidalitet efterfrågas i såväl BDI (Beck Depression Inventory) som MMPI-II (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2) och när livsperspektivet gås igenom inom ramen för den kliniska intervjun. Av de aktuella 50 patienterna hade 41 besvarat BDI. 21 erhöll >20 poäng, gränsvärdet för måttlig depression och 11 erhöll >29 poäng, gränsvärdet för svår depression. Samsjuklighet i form av ADHD/ADD har belagts i 70 % av utredningarna. 20 av 50 patienter uppfyllde kriterierna för ADHD, därtill 15 för ADD. Åtta patienter hade kroniska motoriska och vokala tics, Tourettes syndom. Utbildning för läkare & psykologer november 2008

7 50 patienter med Aspergers syndrom, fortsättning
Nio patienter uppfyllde kriterierna för Tvångssyndrom. Ätstörningsproblem är tämligen vanliga bland personer med Aspergers syndrom. Bland de 50 patienterna hade 1 en aktuell anorexidiagnos. Till skillnad från tidigare finns tilltagande samsyn att kombinationen Aspergers syndrom och psykotisk problematik är möjlig. Bland våra 50 patienter hade tre Psykotiskt syndrom UNS. Utbildning för läkare & psykologer november 2008

8 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Linda 25 år Utbildning för läkare & psykologer november 2008

9 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Tics Förekomst: heltäckande studier saknas Åtskilliga har eller har haft någon form av tics Motoriska tics: enkla eller multipla Vokala tics Verbala tics Sensoriska tics Utbildning för läkare & psykologer november 2008

10 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Ticssyndrom Tourettes syndrom: (0,2-0,6% Gillberg skolbarn 1999, andelen tenderar att öka i senare studier) Multipla motoriska tics plus vokala/verbala tics Positiva egenskaper kopplade till tics Allvarliga problem kopplade till tics (Olika typer av tvångssymtom, raserianfall) Utbildning för läkare & psykologer november 2008

11 med samtidig förekomst av ADHD
Vid ticssyndrom är det vanligt med samtidig förekomst av ADHD Utbildning för läkare & psykologer november 2008

12 kan leda till missbruksutveckling för att lindra symtomen
Plågsamma symtom vid ticssyndrom kan leda till missbruksutveckling för att lindra symtomen Utbildning för läkare & psykologer november 2008

13 Från läkarmottagning för hemlösa
Kliniska erfarenheter några månader 06/07: Av totalt 48 patienter erhöll 25 psykiatrisk bedömning 18 män och 7 kvinnor år, medelålder 47år Samtliga av dessa fick neuropsykiatriska diagnoser utöver missbruk, affektiva tillstånd och OCD Utbildning för läkare & psykologer november 2008

14 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Forts. 25 hemlösa ADHD pat ADHD+ Ticssyndrom pat Aspergers syndrom + ADHD 2 pat Aspergers syndrom pat Utbildning för läkare & psykologer november 2008

15 Lidande vid psykiska problem som kan leda till missbruksutveckling
Rastlöshetskänsla och kaoskänsla orsakad av Uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet (ADHD) Besvärande tvångstankar och tvångshandlingar (OCD vid ADHD och ticssyndrom) Perceptionsstörningar (vid DAMP och Autismspektrumstörningar och Tourettes) Utbildning för läkare & psykologer november 2008

16 Huddinge Psykosmottagning
En öppenvårdsmottagning som riktar sig till personer i Huddinge kommun med diagnoserna: Schizofreni, Schizoaffektiv sjukdom & Vanföreställningssyndrom Mottagningen består av 16 anställda och ca 300 patienter varav ca 10 har en neuropsykiatrisk diagnos Utbildning för läkare & psykologer november 2008

17 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Kort historik I Beteenden, symptom mm förstods utifrån ett psykosperspektiv. Neuropsykiatriska frågeställningar aktualiserades sällan och som regel av anhöriga eller patienter. Utbildning för läkare & psykologer november 2008

18 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Kort Historik II Neuropsykiatriska utredningarna genomfördes av psykolog, som v b kunde remittera ärendet till NPD. Patienterna erbjöds samma behandlingsutbud som övriga patienter. Utbildning för läkare & psykologer november 2008

19 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Idag I Behovet av utredningar, framförallt A S, men även ADD/ADHD, har ökat: Politiska beslut, Internet, Media mm. Specifika neuropsykiatriska frågeställningar aktualiseras oftast av vårdpersonal. Utbildning för läkare & psykologer november 2008

20 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Idag II Hela utredningen genomförs på mottagningen av psykolog & läkare tillsammans. Oklart hur många patienter som har en neuropsykiatrisk störning. Utbildning för läkare & psykologer november 2008

21 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Idag III En inventering utföll i ca 25 patienter med eventuell neuropsykiatrisk störning, varför utredningsbehovet är stort Just nu genomförs ständigt tre parallella utredningar Utbildning för läkare & psykologer november 2008

22 Två grupper av patienter I
Dubbeldiagnos: Patienter som utöver en psykosdiagnos har en neuropsykiatrisk diagnos. Prevalensen oklar. Felaktig diagnos: Patienter som inte borde ha en psykosdiagnos, men väl en neuropsykiatrisk diagnos. Utbildning för läkare & psykologer november 2008

23 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Erik 23 år gammal: kataton, LPT Diagnos: Schizofreni LPT x flera; Tillbakadragen, hygien, verbal aggressivitet, osammanhängande mm. som regel i samband med alkohol. Överförs till öppenvården. Utbildning för läkare & psykologer november 2008

24 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Erik fortsättning I Omtyckt, men ”udda”. Konkret och bristande flexibilitet. Svårigheter med att förstå och hjälpa. Diagnosen accepteras, men undran kring kognitiv funktionsnivå? Utredning: kognitiva svårigheter, samt svårigheter med socialt samspel. Aspergers syndrom? Remiss NPD. Utbildning för läkare & psykologer november 2008

25 Utbildning för läkare & psykologer november 2008
Erik fortsättning II Envishet, perfektionism, begränsat intresse för gruppaktiviteter & kamrater, monomana intressen, inga rollekar mm Svårigheter accelererar under tonåren Bristande social förmåga Test: Svårigheter med metaforer, förståelse, snabbhet, arbetsminne mm. Aspergers syndrom Utbildning för läkare & psykologer november 2008

26 Patienterna finns till betydande del i vården
Det gäller att känna igen deras neuropsykiatriska störningar! Mer om diagnostiken & behandlingen på måndag! Utbildning för läkare & psykologer november 2008


Ladda ner ppt "Samsjuklighet Pascal Borgström, Marie Hagnell & Erling Thernström"

Liknande presentationer


Google-annonser