Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nore Eriksson, GIS-Väst 2005. ADRESS Ca 80% av alla beslut i en kommun har någon form av geografisk koppling Efter det egna namnet är adressen den viktigaste.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nore Eriksson, GIS-Väst 2005. ADRESS Ca 80% av alla beslut i en kommun har någon form av geografisk koppling Efter det egna namnet är adressen den viktigaste."— Presentationens avskrift:

1 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005

2 ADRESS Ca 80% av alla beslut i en kommun har någon form av geografisk koppling Efter det egna namnet är adressen den viktigaste personliga identifieraren En av de vanligaste ingångarna i register och sökbegrepp i geografiska databaser Hur kan jag hitta rätt Är utryckningsplatsen helt entydig för räddningstjänsten Posten förlorar stora pengar varje år på felaktiga försändelser

3 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Adresser -- för vem och varför ? Standard -- för vem och varför ? Standardens innehåll Det fortsatta arbetet Varför en ny standard ?

4 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standard -- för vem och varför? Utveckling av nya system och tillämpningar med geografisk koppling har ökat behovet av unika och heltäckande adresser. Gemensamma begrepp och format behövs för att stödja datautbyte Många intressenter, producerare, utvecklare och användare, har alla behov av gemensamma begrepp och beskrivningsmodeller Rationell och säkrare informationshantering, med nationella och regionala gemensamma adressregister Nya lagar och bestämmelser behöver en väl fungerande standard.

5 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Varför en ny standard ? Det finns en nu gällande standard: Belägenhetsadresser – Begreppsmodell (SS 63 70 03) som kom ut 1998 En standard varar inte för evigt - nya behov och ny teknik leder till revidering. Användarnas erfarenheter Adresserna, ortnamnen och Kulturminneslagen Modellbaserat informationsutbyte Behov av förtydliganden och förklaringar Nya adressättningsområden som Lägenhetsregister och 3-D-adressättning.

6 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Adresser -- för vem och varför? För alla som behöver hitta rätt (enskilda-myndigheter-företag) För alla som behöver beskriva en plats på ett unikt och entydigt sätt För den som vill ha en sökingång till information om platsen För besökaren som använder “karta” För distributören som levererar på rätt plats (även om mottagarnamnet är fel!) För utveckling av nya tekniska system, ex mobila system För upprättandet av ett nationellt lägenhetsregister

7 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standardens innehåll

8 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standardens innehåll

9 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standardens innehåll

10 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standardens innehåll

11 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standardens innehåll

12 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standardens innehåll

13 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standardens innehåll

14 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standardens innehåll

15 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Det fortsatta arbetet Tidslinje 2003 2004 2005 2006 Förstudie, raggning av deltagare Tekniska kommittén bildas Målanalys Begreppsanalys Adressättning, skyltningsregler Informationsbehovsanalys UML- & XML-schema Översättning Remiss Slutjustering Fastställelse

16 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Det fortsatta arbetet Deltagare i den tekniska kommittén SIS/TK 466: Lantmäteriet Posten Sveriges kommuner och landsting Svensk adressändring Ortnamnsrådet & Språk- och folkminnesinstitutet SOFI

17 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Det fortsatta arbetet Vi ser gärna att det kommer med flera i det fortsatta arbetet. Så detta är ett gyllene tillfälle för DIG att vara med och påverka den slutliga utformningen, eller ställa upp som remissinstans och på så vis få dina synpunkter framförda. Du är välkommen att forma den nya adresstandarden Stanli har informationsmaterial om detta i anslutning till sessionssalen.

18 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Det fortsatta arbetet Vad ska vi göra sen när standarden är fastställd ? Lansera standarden Användarstöd Kringliggande material Ytterligare standarder Andra dokument Revidera standarden Lägga kommittén i malpåse?

19 Nore Eriksson, GIS-Väst 2005 Standard för belägenhetsadresser ”Lätt att hitta rätt” www.stanli.se Tack för er uppmärksamhet! nore.eriksson@sbk.goteborg.se


Ladda ner ppt "Nore Eriksson, GIS-Väst 2005. ADRESS Ca 80% av alla beslut i en kommun har någon form av geografisk koppling Efter det egna namnet är adressen den viktigaste."

Liknande presentationer


Google-annonser