Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOLKULTUR OCH SYMBOLISKT LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Om organisationskulturens möjligheter och utmaningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOLKULTUR OCH SYMBOLISKT LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Om organisationskulturens möjligheter och utmaningar."— Presentationens avskrift:

1 SKOLKULTUR OCH SYMBOLISKT LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Om organisationskulturens möjligheter och utmaningar

2 UPPLÄGG 1.INTRODUKTION (OCH MOTIVATION?) 2.TEORI OCH MODELLER 3.EXEMPLIFIERINGAR 4.LEDARSKAP OCH KULTUR 5.DISKUSSION

3 DAGENS FRÅGOR: Vilka är de särskilt viktiga ”beståndsdelarna” som formar kulturen på min arbetsplats? [byggstenar] Vad gör att en specifik kultur utvecklas på en (för-)skola?[processer] Kan (för-)skolans kultur försvåra/underlätta utveckling av verksamheten? [bra/dålig kultur] Kan (för-) skolans kultur försvåra/underlätta att vara ledare på (för-) skolan [ledarskapets möjligheter] Relation mellan en skolledares/rektors tid och förankring på skolan och möjligheten att påverka kulturen? [legitimitet] Vad kan du som ledare försöka påverka avseende kulturens innehåll och betydelse på (för-)skolan? [symboliskt ledarskap]

4 ALLA ORGANISATIONER OCH GRUPPERINGAR UTGÖR”VÄXTMILJÖ”, DVS EN KULTUR DÄR FRÖ OCH PLANTOR [IDÉER, KUNSKAPER FÖRMÅGOR ] GES MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS) T EX …….

5 GRUNDSKOLAN I Y-STAD… FÖRSKOLAN ”FLÖJTEN” I LUND… IKEA JOHANSSONS TRÄVARUFABRIK BANK- OCH FINANSVÄRLDENS KULTUR (NORDEA, SWEDBANK …) FÖRORTSKULTURER (NO-GO- ZONES) NATIONELLA KULTURER

6 “ Culture is an abstraction, yet the forces that are created in social and organizational situations that derive from culture are powerful. If we don ’ t understand the operation of these forces we become victim of them. ” Schein, E. (2004) Organizational Culture and Leadership, Third Edition

7 TVÅ SÄRSKILDA UTMANINGAR 1.PROFESSIONSKULTURER 2.TÄTA REKTORSBYTEN

8 STRUKTURELLT KAPITAL SOCIALT KAPITALSYMBOLISKT/KULTURELLT KAPITAL LEDARSKAP ( G. Ahrne och A. Papakostas, 2002/2014 Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar. Studentlitteratur) ORGANISATIONERS RESURSER (JFR Pierre Bourdieu 1920-2002)

9 BUDGET, FYSISKA LOKALER, LAGAR, LÄROPLAN ETC MÄNNISKOR (LÄRARE, ELEVER FÖRÄLDRAR) KULTUREN PÅ SKOLAN -VÄRDE -TRADITION -MYTER, RITUALER -SYMBOLER LEDARSKAP (G. Ahrne och A. Papakostas, 2002/2014 Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens Förutsättningar. Studentlitteratur) ORGANISATIONERS RESURSER

10 EDGAR SCHEIN: “A pattern of shared basic assumptions that a group has learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” Edgar Schein: Culture and Leadership (1995) ORGANISATIONSKULTUR

11 KULTURENS KONSEKVENSER Tänkandet (kognition) Seendet (perception) Känslor (emotion)

12 VÄRDEN & NORMER (rätt och fel) SPRÅK OCH MENINGSSKAPANDE IDENTITET/SJÄLVBILD (ELEVERNAS, LÄRARNAS, DIN EGEN) MÖJLIGHET/SVÅRIGHET ATT NÅ VISSA RESULTAT VILLKOR FÖR ATT UTÖVA LEDARSKAP KULTURENS KONSEKVENSER (forts.)

13 KULTURENS TRE VÄRDENIVÅER ( EDGAR SCHEIN, ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP, 1995) (SYNLIGA ”VÄRDE- YTTRINGAR”) (PROKLAMERADE VÄRDEN) (OMEDVETNA VÄRDEN)

14 Formellt uttryckta SPRÅK HANDLINGAR OBJEKT UPPTÄCKS NÄR VI HAMNAR I KRIS, NÄR ALLT KOLLAPSAR NÄR VI ”RESER BORT” FRÅN OSS SJÄLVA

15 Byråkratins principer och värden (Max Weber)

16 VAD SATSA PÅ OM VI VILL PÅVERKA ELLER FÖRÄNDRA KULTUREN PÅ SKOLAN? 1.VÄRDEANALYS 2.STYRFAKTORER (PROCESSER) 3.SYMBOLISKT LEDARSKAP

17 STYRFAKTORER (PROCESSER)

18 SYMBOLISKT LEDARSKAP SKALL INTE FÖRSTÅS SOM PERSONORIENTERAT LEDARSKAP (T EX INGVAR KAMPRADS LEDARSKAP) SYMBOLISKT LEDARSKAP ÄR ETT STRATEGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL LEDNING, STYRNING, ORGANISERING, BEMANNING ETC SYMBOLISKT LEDARSKAP ARBETAR MED SPRÅKET (SKAPAR TYDLIGA BILDER OCH BERÄTTELSER SOM GER MENING SYMBOLISKT LEDARSKAP SYNLIGGÖRS I HANDLING SOM KORRESPONDERAR MED SPRÅKET. SYMBOLISKT LEDARSKAP KOMMER TILL UTTRYCK OCKSÅ VIA OLIKA FYSISKA OBJEKT. BYGGNADER, UTRUSTNING, TEKNIK ETC

19 NYCKELOMRÅDEN: SPRÅKET HANDLINGAR OBJEKT/MATERIALITET

20 SYMBOLISKT LEDARSKAP SPRÅKLIGA FAKTORER (RETORIK, METAFORER OCH BERÄTTELSER) HANDLINGAR -VARDAGSHANDLINGAR (RUTINER) -DRAMATISERADE (”SYNLIGGÖRANDE” ”STARKA” VÄRDEHANDLINGAR) OBJEKT/MATERIELLA FAKTORER -DESIGN -TEKNIK -BILDER

21 SPRÅKET RETORIK METAFORER BERÄTTELSER

22 HANDLINGAR VARDAGENS HANDLINGAR (RUTINER) DRAMATISERADE HANDLINGAR (synliggör de värden som är särskilt signifikativa/viktiga.. Att våga sätta sig själv ”på spel”)

23 OBJEKT / MATERIALITET HUR ANVÄNDA SIG AV DEN FYSISKA MILJÖN SOM LEDARSKAPSINSTRUMENT? OLIKA SYMBOLER ( VIMPLAR, FLAGGOR, MÄRKEN ETC) KLÄDSEL MÖBLERING AV RUMMET ÖPPEN/STÄNGD DÖRR ETC

24 BERÄTTELSENS LOGIK INTRIG (PLOT) HJÄLTE-BOV (OND-GOD) BINDER SAMMAN ENSKILDHETER TILL HELHETER. SAMMANHANG, KONTEXT BRA INFORMATIONSINSTRUMENT VI KOMMER IHÅG BERÄTTELSER LÄNGRE ÄN POWER-POINTS FÖR ATT BERÄTTELSER GER MENING… DET VI ALLA LÄNGTAR EFTER …

25 MIN SKOLAS (FÖRSKOLAS) KULTUR (byggstenar) VERKLIGA VÄRDEN SPRÅK UTTRYCK HANDLINGAR OBJEKT DOKUMENTERADE VÄRDEN


Ladda ner ppt "SKOLKULTUR OCH SYMBOLISKT LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Om organisationskulturens möjligheter och utmaningar."

Liknande presentationer


Google-annonser