Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska kyrkans arbete med flykting-, migrations- och integrationsfrågor Framtiden bor hos oss – hot eller möjlighet Sofia Sjöberg Handläggare för flykting-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska kyrkans arbete med flykting-, migrations- och integrationsfrågor Framtiden bor hos oss – hot eller möjlighet Sofia Sjöberg Handläggare för flykting-"— Presentationens avskrift:

1 Svenska kyrkans arbete med flykting-, migrations- och integrationsfrågor Framtiden bor hos oss – hot eller möjlighet Sofia Sjöberg Handläggare för flykting- och integrationsfrågor Kyrkokansliet

2 Flyktingsituationen idag Exceptionellt många flyr just nu - ca 51 miljoner Varav ca 33 miljoner är internflyktingar 50 % under 18 år De flesta (86%) finns i utvecklingsländer Att jämföra med 232 miljoner internationella migranter – 3 % av världens befolkning!

3 Stängda gränser och höga murar Många riskerar livet på vägen till Europa CCME:s projekt ”Safe Passage” – arbeta för lagliga vägar till Europa

4 Flyktingmottagande i Sverige 2014 sökte ca 81 000 personer asyl i Sverige varav ca 77 % fick uppehållstillstånd Mer än en fördubbling sedan 2012 - många jämfört med andra EU-länder, men få jämfört med konfliktländernas grannländer Av dessa är ca 7 000 ensamkommande barn Just nu kommer de flesta från Syrien och Somalia

5

6 Situationen för den som söker asyl i Sverige Väntan på beslut i sin asylansökan – eventuellt överklagande Oro för familjemedlemmar som är kvar i konfliktområdet Svag ekonomi – dagersättning mellan 19 kr/dag (om mat ingår i boendet) till 71 kr/dag (för vuxna ensamstående i självhushåll). Sysslolöshet - ingen statligt organiserad sysselsättning, många boenden avsides Även efter ett uppehållstillstånd blir många kvar på Migrationsverkets boende i brist på kommunplats- etablering och integration fördröjs

7 Asylprövningen Konvertiter i asylprocessen – utbildningssatsning inom SKR Praktiska verkställighetshinder – upp emot 20 000 personer befinner sig i ”limbo”

8 Stöd från nationell nivå Kyrkostyrelsen har beslutat att bevilja 5 miljoner till stöd för församlingar Asylboenden i Svenska kyrkan - nationell stödfunktion ska etableras

9 Fattiga EU-migranter allt fler Många olika grupper men speciellt romer från Rumänien och Bulgarien har ökat kraftigt Utmaningar med att möta behoven

10 Vilken roll kan Svenska kyrkan spela i allt detta? Hur kan vi navigera? Hur kan vi bidra?

11 De bibliska berättelserna hjälper oss att navigera ”Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus själv upplevde flyktingens öde som barn och växte upp i ett ockuperat land, med ett främmande språk och en främmande kultur. Jesus visar genom sina ord och handlingar ett kärlekens exempel; att älska sin nästa och att särskilt se till de fattiga, de maktlösa och de diskriminerade. I Nya testamentet formuleras den radikala jämlikhetstanken att ’Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus.’ (Gal 3:28) Att välkomna främlingen in i gemenskapen är en handling som i den kristna tron bär ett välsignelselöfte. ’Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det’ (Heb 13:2).” Inledningen i ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna” SKR 2007

12 Principerna i ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna” 1.Alla människor är skapade till Guds avbild och har rätt till ett liv i värdighet 2.Grundläggande rättigheter måste gälla för alla människor 3.Barns situation och behov särskilt måste uppmärksammas 4.Familjer har rätt att leva tillsammans 5.Alla har medansvar för samhällsutvecklingen och att göra gott mot sina medmänniskor 6.Vårt mål är fred, rättvisa och ett hållbart samhälle

13 Vårt internationella arbete och europeiska ekumeniska samarbeten Stöd till utsatta flyktingar och migrantarbetare i andra delar av världen och arbete med konfliktprevention och långsiktigt bistånd CCME - Churches’ Commission for Migrants in Europe

14 Vi agerar genom opinionsbildning och kunskapsförmedling i Sverige T.ex. utbildningar för Migrationsverkets personal om konvertiter i asylprocessen 2013 – kommande konvertitutbildningar inom SKR

15 Vi agerar genom att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning i enskilda ärenden genom “Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar ” som drivs av Svenska kyrkan, Sveriges frikyrkosamråd, Caritas och Rädda barnen. Stöd från flera stift!

16 Vilken roll kan den lokala församlingen spela? Psykosocialt stöd till barn och unga t.ex. idrottsföreningar, utflykter, öppen förskola, mötesplatser Själavård, samtalsgrupper, aktiviteter (meningsfullhet), stöd på vägen vidare ”Tillsammans med” inte bara ”för” Bereda plats – inkludera, t.ex. i gudstjänstlivet Nya verktyg, t.ex. konst Bidra med boenden – både kort- och långsiktiga

17 Hur kan vi bemöta främlingsfientlighet och rasism och härbärgera människors oro? Hur kan vi bemöta främlingsfientlighet och rasism och härbärgera människors oro?

18 Projekt människovärde För att bemöta främlingsfientlighet och rasism Samtalsmetodik i kyrkliga situationer Stöd till ambassadörer Satsningar 2015/2016: –Utbildningssatsning –Fortsatt stöd till ambassadörer och lokal engagerade –Stärka unga ledare att bemöta intolerans hos unga

19 På gång DN-bilagan 21 mars - #görinteskillnadpåmänniskor Ekumeniska nätverksdagar 16-17 april Nyhetsbrevet Arbetsmarknadsprojektet

20 Tack! Hör av dig om du har ytterligare frågor! Sofia Sjöberg HANDLÄGGARE FÖR FLYKTING- OCH INTEGRATIONSFRÅGOR AVDELNINGEN FÖR KYRKOLIV OCH SAMHÄLLSANSVAR E-POST: sofia.sjoberg@svenskakyrkan.sesofia.sjoberg@svenskakyrkan.se TELEFON DIREKT: 018-169416 MOBIL: 073-0233276


Ladda ner ppt "Svenska kyrkans arbete med flykting-, migrations- och integrationsfrågor Framtiden bor hos oss – hot eller möjlighet Sofia Sjöberg Handläggare för flykting-"

Liknande presentationer


Google-annonser