Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygg upp min kyrka! Jesus Kristus är grunden Vi är Guds medarbetare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygg upp min kyrka! Jesus Kristus är grunden Vi är Guds medarbetare"— Presentationens avskrift:

1

2 Bygg upp min kyrka! Jesus Kristus är grunden Vi är Guds medarbetare
Vi är Guds medhjälpare. Och ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus, 1 Kor 3:9-11 Som Noa byggde Guds Ark

3 1. Bygga lärjungar Som vill följa Jesus Som vill förvandlas av Jesus
Som vill tjäna Jesus Jesus sa: ”Kom och följ mig!” (Mark 1:17). I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag. Jesus Kristus är centrum och vi vill en kyrka som dras in mot och strävar in mot centrum, och låter sig formas av kyrkans Herre. (Strat.Plattform) Resurser: Våga Tro, Apg 29, Alpha, Livsnära Smågrupper, evangelisterna, lekmannautbildning, Filippos etc.

4 2. Bygga församlingar Som är levande Som är växande
Som är fruktbärande Equmeniakyrkan fokuserar på den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt, i gemenskap med hela kyrkan. (EK:s målsättning) Fokus på församlingsutveckling, handledare, om/nystart. (Verksamhetsplan 2014) Resurs: Urban Erestam, Församlingsutvecklare

5 3. Bygga förtroende Genom trovärdigt liv Genom att odla vänskap
Genom att leva i Kristi försoning I en splittrad värld vill kyrkan vara ett tecken på en gemenskap som har sin grund i den enhet som finns i Gud treenig. Genom de kristnas enhet skall världen tro, (Teol. Grund) Ni är ett brev från Kristus, 2 Kor 3:3 Vi är den Bibel människor läser,. Vad betyder det för oss? Jesus var syndare och publikaners vän. Vad betyder det för oss? Vi står i försoningens tjänst. Vad betyder för oss?

6 4. Bygga broar för tro Genom en öppen gemenskap
Genom ett rikt gudstjänstliv Genom att leva i mission Mötesplatser för samtal om kristen tro och livshållning har gett förnyelse och tillväxt i tron samt stärkt gemenskap och kyrka. (Verksamhetsplan 2014) Vi vill att kyrkan ska ...… präglas av Guds mission. Jesus Kristus har gett oss uppdraget att föra människor till tro och kyrkan finns för att vi ska kunna utföra det. (Strat Plattform) Hur arbetar vi med gudstjänstens utformande, språk, gemenskap? Hur kan vi bli bättre på att berätta om vår tro? Hur blir vi en kommunikativ församling och kyrka? Hur bedriver vi mission internationellt idag?

7 5. Bygga ett gott samhälle
Genom att peka på goda värderingar Genom att alltid stå upp för de svaga i diakonalt arbete Genom att värna om miljö, fred och rättvisa Församlingars inriktning på mångfald har fördjupats. Diakonins roll i församlingar har stärkts. Engagemang för fred, försoning och en hållbar värld har ökat (Verksamhetsplan 2014) Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra och be till Herren för den, Jer 29:7 Ni är jordens salt …Ni är världens ljus, Matt 5:13-13 Hur visar vi i handling att vi bryr oss om vår nästa? Hur tar vi hand om flyktingen, våra nya svenskar? Hur blir vi en kyrka och församling för hela livet? Hur omsätter din församling Equmeniakyrkans policy för fred och omställning till en hållbar värld? .

8 6. Bygga identitet Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen, (Strat. Plattform) Detta är vår identitet! Detta är region Väst Detta är equmeniakyrkan! Detta är vår vision! Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, Ef 3:20 .


Ladda ner ppt "Bygg upp min kyrka! Jesus Kristus är grunden Vi är Guds medarbetare"

Liknande presentationer


Google-annonser