Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andligt ”DNA”. EFS Rötter Luthersk lära Lutherläseri Pietism Herrnhutism Metodism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andligt ”DNA”. EFS Rötter Luthersk lära Lutherläseri Pietism Herrnhutism Metodism."— Presentationens avskrift:

1 Andligt ”DNA”

2 EFS Rötter Luthersk lära Lutherläseri Pietism Herrnhutism Metodism

3 Luthersk teologi (T Nygren i Timotheos) 1.Gud står för hela jobbet 2.Människan kan inte skapa sin frälsning 3.Men människan kan mycket gott 4.Guds ord enda säkra grunden för läran 5.Guds ord behövs för rätt och fel 6.Hela vardagslivet är en gudstjänst 7.Dop och nattvard är Guds gåvor 8.Alla är präster men evangeliet måste säkras genom kallade förkunnare

4 Vi är rättfärdiggjorda av nåd genom tron Vi har fritt tillträde till Gud den Helige på grund av Jesus trots att vi fortfarande brottas med synd och brist Vi kan leva i dubbelheten av gott och ont

5 Med detta i ryggen kunde Luther: Leva med Gud hur han själv än mådde Alltid frimodigt predika om Jesus Trotsa både påve och kejsare när det behövdes för trons skull Förmana människor att leva i enlighet med Guds vilja - inte för att det gjorde dem till kristna (bara Kristus kan det) - men för att medmänniskorna behövde det

6 O-evangelisk tro Aktivistisk Moralistisk Mönsterkrävande Upplevelsekrävande

7 Centrum i EFS arv Får Satan mig sålla och synd kräver död, jag likväl vill hålla i yttersta nöd den stora, den eviga sanningen ren: Att en dött för alla, att en dött för alla, att en dött för alla och alla i en. Att mitt i min smärta för synder och brott är dock i Guds hjärta allt fredligt och gott, och jag är för Gud nu rättfärdig och ren, ty en är för alla rättfärdig för alla, rättfärdig för alla, rättfärdig, ja en. Se här är nu grunden för lycka och frid i hårdaste stunden av kval och av strid. Om än jag försmäktar till kropp och till själ, blott din får jag vara, blott din får jag vara, blott din får jag vara, o Gud, är allt väl. SvPs.720:5-7

8 Synen på människan Hur omfattande är den skada människan fått genom syndafallet? Alla har syndat och saknar härligheten från Gud (Rom 3:23, 5:13, Matt 15:17) Tron måste skapas av Guds Ande genom evangeliet. (R0m 10:13ff)

9 Glädjen i att ”dö” Gal 2:19-20

10 Synen på dopet

11 Synen på tron

12 Synen på Anden och det kristna livets växt

13 Synen på församlingen

14 Synen på världen

15 Synen på Guds ord

16 Centrum i luthersk respektive reformert teologi Guds äraGuds nåd

17 Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv, alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av Hans ära och makt. Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv, Se upp till Hans kors och du ser Hans triumf i den död, som blev livet för oss.

18 Vår Konungs majestät, klädd i härlighet Må jorden glädja sig, jorden glädja sig I ljus Han sveper sig, och mörkret gömmer sig och skälver för hans röst, skälver för hans röst ||: Så stor är vår Gud, Sjung med mig Så stor är vår Gud och alla ska se, hur stor, Gud är :|| I evighet Han är, Våra liv Han bär i sin starka hand, i sin starka hand Helig treenighet Fader, Ande, son Stark i ödmjukhet, Stark i ödmjukhet Hans namn står över allt Värdig allt vårt lov Vi ropar ut Vår Gud, Han är stor

19 Han som är högst och regerar totalt, Han är vår Gud. Han som är evig och fanns före allt, Han är vår Gud. Han som talar till mörker, så ljus bryter fram, Han är vår Gud. Han som bistår med kraft, när vi går i Hans namn, Han är vår Gud. Låt din makt bli känd genom oss o Gud Låt din kraft bli känd genom oss o Gud, vi ber Han som blev män´ska och delade allt, Han är vår Gud. Han som blev korsfäst men uppstod igen, Han är vår Gud. Han som viskar till hjärtat att du hör mig till,Han är vår Gud. Han som bär genom livet tills hemma vi är, han är vår Gud. Låt din nåd bli känd genom oss, o Gud Låt din nåd bli känd genom oss, o Gud, vi ber.

20


Ladda ner ppt "Andligt ”DNA”. EFS Rötter Luthersk lära Lutherläseri Pietism Herrnhutism Metodism."

Liknande presentationer


Google-annonser