Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hörby Arbetarekommun Uppföljning av Handlingsprogram 2014 – 2018 Hur långt har vi kommit? Hörby arbetarekommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hörby Arbetarekommun Uppföljning av Handlingsprogram 2014 – 2018 Hur långt har vi kommit? Hörby arbetarekommun."— Presentationens avskrift:

1 Hörby Arbetarekommun Uppföljning av Handlingsprogram 2014 – 2018 Hur långt har vi kommit? Hörby arbetarekommun

2 Så här förverkligar vi möjligheternas Hörby  Vi arbetar konsekvent på såväl lokal som riksplanet för en ökad välfärd för alla!  Likaså för ett jämställt och jämlikt samhälle.  Vi bekämpar orättvisor, främlingsfientlighet, fattigdom och arbetslöshet.  Vårt handlingsprogram bygger på dessa grunder och i kommande bilder skall vi redovisa vad vi har åstadkommit under vårt första år med mandat att förändra. Hörby arbetarekommun

3 På riksplanet  50 000 utbildningsplatser.  90 dagars garanti och snabbspår.  Investeringar i bostäder och järnväg.  Fler anställningar i skolan, och rejält lärarlönelyft.  Mindre klasser förskola och skola.  Satsning på sjukvården och äldreomsorgen samt ensamma föräldrar.  Avskaffar bortre gräns i sjukförsäkringen.  97 av 105 vallöften genomförda eller påbörjade. Hörby arbetarekommun

4 Våra minsta invånare  Mödravården, barnhälsovården, en familjecentral har startat i n mindre variant som försöksverksamhet. Utvärdering pågår.  Riktlinjer från Skolverket har utfärdats nyligen, grupper i förskolan för barn 1-3 år, sex till tolv barn per grupp.  Barn 4 -5 år nio till femton barn (vårt mål var inte större än 15 barn/ avd.) Hörby arbetarekommun

5 Med glädje skall man komma till skolan  IKT strategi för kompetensutveckling av personal, har gett:  Nya arbetsformer med ökad variationsmöjlighet i klassrummet vilket har skapats med hjälp av digitala verktyg.  Lärarna skapar lärsituationer som tidigare var svåra eller omöjliga att arrangera.  ökade möjligheter till stöd och handledning av elever under själva kunskapsprocessen. Hörby arbetarekommun

6 Ha en rik och berikande fritid  Kultur och Fritids politiskt program är i stort sett färdigt.  Karnas Backar har försetts med nytt el ljus och beläggning.  Kulturgarantin antagen vilket garanterar kultur i skolundervisningen.  Eventstrategi för marknadsföring av våra evenemang i kommunen Hörby arbetarekommun

7 I en vacker och omtänksam kommun  Miljönämndens arbete har präglats av att vi i politiken har arbetat hårt med att utöka miljöhänsynen i hela kommunen.  Miljömålsprogram är antaget.  Miljöarbetet hålls samman av miljönämnden och vårt mål är verka för en hållbar utveckling, och hälsosam miljö.  Skador på människors hälsa och miljö skall förebyggas, naturskyddsområden skall skyddas och vårdas.  Vi främjar återvinning och återanvändning.  Vi arbetar för att få en kommunekolog anställd för att kunna inventera och bevara den unika fauna som finns i vår kommun Hörby arbetarekommun

8 En kommun man vill bo i  Översiktsplanen är nu klar.  Markfrågorna ägs av KS, markförsörjningsplan tas fram för att redovisa möjligheter till etablering av såväl företag som bostäder.  Markanvisning pågår för Statoil tomten.  Hörby bostäder byggt hyreslägenheter Ludvigsborg nio tre och sex två rums lägenheter. Ystadgatan –Tvärgatan på gång byggas m hyresrätt  Hörbybostäders övriga bestånd ses över beträffande reparation / nybygge.  Detaljplanen för Stattena N södra delen är aktuell för framtida byggnation.  Vi är nu del av Greater Copenhagen. Hörby arbetarekommun

9 och arbeta i  Vi arbetar på att få till en arbetsmarknadsenhet i samarbete med AF för att få fler i arbete.  Vi arbetar för att invånare med funktionsnedsättning skall få arbete i kommunen.  Vi arbetar för att minska andelen visstidsanställningar och övertid i kommunen.  KS ser över chef och ledningsansvar arbetar med värdegrundsfrågor för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Hörby arbetarekommun

10 En plats för ett mysigt och trevligt åldrande  Vi arbetar i SN med styrmedel för högsta möjliga effektivitet och kvalité.  Målet att vara en kompetent och trivsam organisation för våra äldres bästa.  Vi har anställt en ny Socialchef, översyn av all personal och ledare.  Vi har anställt fler socionomer, vi driver, fler fasta anställningar i hemtjänsten för att få en bättre arbetsmiljö och minskade sjukskrivningar.  Översyn av upphandlat boende och tjänster till förmån för egen regi och minskade kostnader, pågår  Översyn av samtliga våra lokaler för bättre framtida boende och ekonomi, pågår. Hörby arbetarekommun

11 sammanfattning  Vi har uträttat en hel del såväl nationellt, som lokalt trots det besvärliga parlamentariska läget.  Vi kan konstatera att i Hörby har vi ett väl fungerande samarbete med partierna i majoriteten.  Låt oss stolt gå ut och berätta om vad vi (S) har gjort, det är så viktigt att lyfta framgångsfaktorerna.  Du som är medlem och sitter här är vår främsta budbärare.  Tillsammans formar vi en ny, och bättre framtid i Hörby! Hörby arbetarekommun


Ladda ner ppt "Hörby Arbetarekommun Uppföljning av Handlingsprogram 2014 – 2018 Hur långt har vi kommit? Hörby arbetarekommun."

Liknande presentationer


Google-annonser