Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fråga Delegationen Webbinarium 3 november 2015. Dagens program Inledning Samarbete Mål Budget Frågestund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fråga Delegationen Webbinarium 3 november 2015. Dagens program Inledning Samarbete Mål Budget Frågestund."— Presentationens avskrift:

1 Fråga Delegationen Webbinarium 3 november 2015

2 Dagens program Inledning Samarbete Mål Budget Frågestund

3 Samarbete inom kommunen

4 Samarbetet inom kommunen Alla unga som varken arbetar eller studerar Fackliga organisationer Kommunens personalavdelning Kommunens Näringslivskontor

5 Mål

6 En överenskommelse Överenskommelsen baseras på viktiga delar vid samverkan, som vi vet sedan tidigare från utvärdering och forskning. Gemensamma mål, samsyn kring målgruppen och dess behov, ansvarsfördelning, struktur för styrning och uppföljning, och att resurser finns.

7 Målen Tidssatt: när ska det vara uppnått Mätbart: gå att följa för er på lokal nivå Täcka hela åldersgruppen Driva på arbetet – målsatt (nöj er inte med ”minska” eller ”öka” skriv hur mycket det ska minska eller öka).

8 Exempel på mål 1 av 3 2018 ska minst 34 procent av ungdomarna i KOMMUNEN vara etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter gymnasiet. Läsåret 2017/2018 fullföljer 90 procent av eleverna i gymnasiet sin planerade utbildning inom 4 år.

9 Exempel på mål 2 av 3 Arbetslösheten för de unga ska minska med 1,5%-enheter till motsvarande i dagsläget ca 105 personer.

10 Exempel på mål 3 av 3 Den genomsnittliga tiden innan påbörjad programinsats hos arbetsförmedlingen för ungdomar (16-24 år) i KOMMUN uppgick till XXX dagar i september 2015. Parterna är överens om att målet med överenskommelsen är att till 2016 korta ner detta till 130 dagar, 105 dagar 2017 och 90 dagar till 2018. Detta innebär att Årligen ökar vi andelen ungdomar som fullföljer gymnasiet från dagens nivå på XX % till 83% år 2016 86% år 2017 90% år 2018 Från dagens nivå på X XXX individer (2014) med försörjningsstöd skall vi årligen minska antalen ungdomar med försörjningsstöd till 1 000 individer 2016 800 individer 2017 600 individer 2018 Under perioden ska antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar och som inte har någon känd aktivitet ha minskat från XXX personer till ca 140 personer. Under perioden ska arbetslösheten bland ungdomar i åldern 16-24 ha minskat från 15 % till 10 % år 2018.

11 Budget

12 Budget för samverkan En viktig framgångsfaktor för samverkan kring unga är att resurser är avsatta i form av tid, pengar, personal och kompetens Att tydligt redogöra för vilka resurser som finns avsatta ger en tydlig prioritering av verksamheten.

13 Vad ska budgeten innehålla? Den ska innehålla vad respektive part bidrar i samverkansarbetet kring unga i form av: personella resurser övrigt som kan vara väsentligt att ha med

14 Frågestund

15 Håll koll! www.dua.se info@dua.se


Ladda ner ppt "Fråga Delegationen Webbinarium 3 november 2015. Dagens program Inledning Samarbete Mål Budget Frågestund."

Liknande presentationer


Google-annonser