Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksstämman 2007 Utbrott av svår grupp A streptocockinfektion i Uppsala Anna Vikerfors Prevlens serotyper varierar  T1 Superantigener  11 kända s-ag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksstämman 2007 Utbrott av svår grupp A streptocockinfektion i Uppsala Anna Vikerfors Prevlens serotyper varierar  T1 Superantigener  11 kända s-ag."— Presentationens avskrift:

1 Riksstämman 2007 Utbrott av svår grupp A streptocockinfektion i Uppsala Anna Vikerfors Prevlens serotyper varierar  T1 Superantigener  11 kända s-ag  Avsaknad ak mot s-ag riskfaktor Uppsala nov -06 - maj -07 30 pat  Studerades Serotypning med T-agglutinationstest Emm-typning och superantigenprofil

2 Riksstämman 2007 Utbrott av svår grupp A streptocockinfektion i Uppsala Anna Vikerfors N = 30 14 män, 16 kvinnor. Rel unga Konc till Uppsala, men jämn spridning i länet 16 säker invasiv GAS 15/30 mjukdelsinf ? Påtaglig smärta 8 nekrotiserande 2 barnsängsfeber 1 meningit 10 IVA 2 avled

3 Riksstämman 2007 Utbrott av svår grupp A streptocockinfektion i Uppsala Anna Vikerfors 20 T-typade  16 T1 T1 och emm1 karaktäriserar stort antal av isolaten. Anmärkningsvärt stor andel var tidigare friska och rel unga Många hals- / skulderregion Disk:  I Gbg flera pneumonier  I Uppsala ges immunglobulin om pat i septisk shock eller på väg in i.  Antal fall av GAS ökar i landet.

4 Riksstämman 2007 Sorkfeber Kartläggning av risk via humanfall och fjärranalys Gert Olsson (?) Flest fall under vintern Senaste vintern klart ökande antal fall.  Högsta index sedan 1973 Statistisk modell för jämförelse med biologiska modeller  Beskriva – förklara – prediktera  Höjd över havet  Medeltemp  Riskfaktor Låg altitud och låg temp

5 Riksstämman 2007 Sorkfeber Kartläggning av risk via humanfall och fjärranalys Gert Olsson (?) Utbredning Pumulavirus  Norrlands kustland  Mellansverige Norr om Karlstad och Uppsala Snömängd viktig faktor  Lite snö - utbrott sorkfeber. Sorkar in i hus – saknar skyddande/ och värmande snö Bara skogssork sprider Pumulavirus i Sverige Variation 3-4 år.  Nästa år risk för utbrott i norra Sverige.  Inte samma variation söderut.

6 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg -80-tal:  Tbc  Pneumocystis  Cerebral toxoplasmos  HIV-encefalopati, -atrofi, -vitsubstansdefekt  CMV-retinit  Kaposis sarkom  Oral candida  Hairy leukoplaki ( EBV-inf )  Condylom oralt och analt  Aftae  Molluscom contagiosum  S.g.s. alla dog!

7 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Varifrån och när?  1959 man från Kongo Kingshasa  1966 Från Afrika till Haiti. Haitiska gästarbetare.  1969 Till USA 15-årig AfroAmerikan. Kaposi. St Louis  1969 norsk sjöman  1976 Man från högendemiskt område HIV-pos  1981 Antropolog utredd Roslagstull  1979 Homosexuella Stockholm  1982 Första missbrukarna

8 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Brandon F. Keele; Science 25 may 2006  HIV från chimpanser i Cameroon  Virus till människa i samb med jakt Första fallen 1920-30 I Sverige 7700 anmälda HIV varav ca 4000 lever >11 000 nya fall/dag. 1996-7 kraftigt trendbrott uppåtstigande kurva över avlidna Antiretroviraler; ökande antal och kostnad

9 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Återstående livstid hos nydiagnosticerad HIV  Dansk studie: Lohse; Ann Int Med 2007 146 87-95 Förväntad överlevnad 39 år till skillnad från 51 år hos HIV neg. Fortfarande ökad mortalitet!!  Orsaker till överdödlighet HIV-relaterat 25-50% Icke HIV-rel. 50-75% Lever 15% (fr a HCV) Non AIDS cancer 10% Kardiovask 7% Missbruk 7% Bakt inf 6%

10 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Varför förkortad överlevnad?  SMART-studien N=5472 Inklusion CD4 >350 Behandling ART - Vänta med beh  Minskad död Virushämning är värdefullt!!! Även vid högre CD4! HIV - ett tillstånd med immunaktivering D-dimer förhöjd hos pat med död och OI  Minskade vid ART Immunaktivering minskar vid ART HIV är ett immunaktiveringstillstånd

11 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Vad göra för att minska HIV-relaterad och icke-HIV-relaterad dödlighet?  Tidigare initiering av beh? Philips; BMJ: 2007 334 76-78  Sannolikt kommer nivån för initiering av beh uppgraderas. F.n. CD 4 250  NORTHiv-studien 70% hade CD 4 <200 vid beh.-start och 20% <100.  Önskvärt identifiera dessa tidigare. Kontinuerlig CD 4 -stegring efter insatt beh. Tar längre tid komma upp i acceptabla nivåer om lågt CD 4 vid start.  Mocroft Lancet 2007 370 507-13

12 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Vad göra ….? (forts)  Behandling av co-morbiditet HBV, HCV, Tbc  Annan icke-relaterad dödlighet Livsstilsfaktorer; rökning, viktreduktion, fys. träning, hyperlipidemi, blodtryck  Samverkan med andra specialiteter, prim.-vård m.fl.

13 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Vad göra för att behålla beh.-framgång?  Lipoatrofi D4T och Zidovudin Mallel (?) AIDS 2000 14 1309-16 Efter utsättning fortsätter L. hos vissa pat. Fortgående infl reaktion.  Läkemedelsresistens Icke-detekterbar viremi -> ingen resistensutveckling -> ingen progression av HIV Detekterbar viremi -> Resistensutv. -> CD4 nedgång och progression av infektionen Svårare utveckla resistens i framtiden Ingen primär resistens vid förstagångssvikt med boostad proteashämmare

14 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Är det nödvändigt med icke-detekterbar viremi?  Ja - klart önskvärt! Dansk studie: Lokse; Clin Inf Dis; 2006 42 136-44 Över tid ökar kumulativ mortalitet vid stigande resistens

15 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Inf Care HIV  Ett datoriserat system för kliniskt beslutsstöd.  www.infcare.se www.infcare.se  Etablera kvalitetssäkringsmoduler och distanskonsultation HIVRNA <40 CD 4 >200

16 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg Global situation 200  7,1 milj behöver beh.  68% av dessa i Afrika  HIV i Ryssland ökar mest. (WHO hemsida)  Biverkn av ART Tymidinanaloger ger lipoatrofi. Ofta kvarstående problem efter uts. Metabola syndromet.  Resistensutv -monitorering -andra linjens erapi - tillgång i u-världen??? -tester (?) Hög frekvens resistensutv vid terapisvikt CID 2007 44 447-52 Större problem än i västvärlden

17 Riksstämman 2007 Justus Ström – föreläsning; HIV/AIDS - Från 100 till 0 på 25 år Anders Sönnerborg 2008 –  Beh. livskvaliteter ART mycket effektivt med minskat antal biverkningar. Livsstilspåverkande faktorer.  Framgångsfaktorer. Expertkunskaper inom HIV Samarbete med andra specialister på livsstils- och åldrandets sjukdomar. Effektivprimär och sekundär prevention  Låg- och medelinkomstländer Aktivt bidraga med konskapsöverföring.

18 Riksstämman 2007 Symposium: Vart är inf.-medicin på väg? Sten Ivarsson

19 Riksstämman 2007 Symposium: Smitta och livsstil – om infektioner i ett föränderligt samhälle. Anders Lindberg

20 Riksstämman 2007 Posterutställning Tolv resp 24 v Peginterferon och Ribavirin vid HCV genotyp 2 eller 3. NORDynamIC-studien Martin Lagging

21 Riksstämman 2007 Posterutställning Förslag till behandlingsalgoritm HCV 2/3 Ålder 40 år HCVRNA dag 29 neg pos dag 7 1000 IU/mL och dag 29 neg eller pos dag 29 I I I I 12 v 24 v 12 v 24 v Ribavirin 1000-1200 mg efter kroppsvikt. Högre dos jfr traditionell beh.-rutin.


Ladda ner ppt "Riksstämman 2007 Utbrott av svår grupp A streptocockinfektion i Uppsala Anna Vikerfors Prevlens serotyper varierar  T1 Superantigener  11 kända s-ag."

Liknande presentationer


Google-annonser