Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan Svensson få HIV? Göran Stenlund 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan Svensson få HIV? Göran Stenlund 2011."— Presentationens avskrift:

1 Kan Svensson få HIV? Göran Stenlund 2011

2 STATISTIK Tom dec 2009 8 935 HIV pos anmälts i Sverige
Avlidna st Fn finns ca pat med HIV i Sve Ca nyanmälningar per år 30% kvinnor

3 I Sörmland har ca 335 pat passerat infektionskliniken
För nuvarande kontrolleras 92 patienter varav 30 st svenskfödda 5 st iv missbrukare Ca 30 barn förlösta på MSE med HIV pos moder, varav 2 känt smittade

4 ”Sena testare” En studie från KS 2007 visade att 34 av 84 (40%) nyupptäckta HIV pat hade fått diagnosen sent symptom + dåligt immunstatus 22 st utvecklad AIDS 2 st döda inom 2 år Majoriteten invandrare från Afrika 16 st sökt sjukvård för indikatorsjukdom utan att HIV test tagits

5 Vi har liknade fall i Sörmland
Patienten kommer in sent i sin sjukdom och har därmed dålig prognos Pat från högendemiskt område provtas mer frekvent Infödda svenskar missas ofta

6 Man född på 60-talet Gift, vuxna barn Har en ulcerös colit
Sökt vc pga feber. Misstanke om UVI och fick Ciproxin. Vitaktig beläggning på tungan och trött. Pat låter sig testas för HIV på vc och är pos. Till infektionsmottagnigen aug-09

7 Epidemiologi Inget missbruk, inga andra sexuella kontakter i Sverige än med frun. För flera år sedan så hade han en oskyddad sexkontakt med prostituerad i Asien.

8 Provtagning Screeningtest HIV 1+2 ag/ak combo pos x2.
Konfirmerande test RIBA pos CD4 283 HIV-kvant (PCR)

9 Behandling Behandling påbörjas okt -09 aug – okt innan beh påbörjas
patientens medverkan i behandlingen och behandlingsbeslut är mycket viktig för att den skall bli framgångsrik

10 Tillbakablick Några månader efter diagnos börjar man fundera på hans ulcerösa colit. våren -09 kunde man se CMV vid tarmbiopsier. Således CMV-colit sek till HIV-infektion ej ulcerös colit!

11 Förlopp Tarmen blir bra CD4 HIV-kvant
immunrekonstitution medför att CMV-inf botas CD4 vid behandlingsstart 166. 2 månader efter start 451 HIV-kvant behandlingsstart 2 månader efter start 388

12 Man född 80-talet Pat söker akut sjukvård i Nyköping okt-07 pga hosta, andfåddhet och viktnedgång under flera månader. Rtg pulm visar bilat ganska utbredda infiltrat. HIV-test tas tidigt. Remitteras akut till lungklin Uppsala efter några dagar. I Uppsala kommer svar på HIV taget i Nyköping att det är pos.

13 Därefter inneliggande hos oss 2 veckor.
Vi kan konfirmera HIV Han har 2 AIDS-diagnoser i form av pneumocystis och även candidaesofagit. CD4 vid diagnos är mycket lågt 30 Förbättras på Eusaprim och Diflucan. Avvaktar med HIV-läkemedel

14 Epidemiologi Oskyddad sexkontakt utomlands.
Inga sekundärfall i Sverige. Flickvän testas neg.

15 Öppenvårdsbesök HIV-behandling påbörjas 071121
CD4: under 2 års tid. HIV-kvantifiering 3 mån efter beh.start är <40 En hel del svårigheter för pat att acceptera infektionen

16 Fall 3 Man född 38. Gift. Tidigare alkoholmissbruk, nykterist sedan 89.Jobbat i Afrika, lägenhet i Etiopien. Orienterargulsot 70 talet. April-04 åter till Sverige. Juni –juli gångsvårigheter, Sökt VC fått Behepan Aug talsvårigheter, huvudskakningar Sep 04 remiss från VC till medicin på misstanke om MS? Inlagd avd 72S för neurologisk utredning

17 DT skalle i pons 1,5 cm stor oskarp lågattenuerad förändring, ej kontrastladdande, rest efter propp?
PSA 48,8, remiss till urologen Ataxi. Huvudskakningar, dubbelseende, tar snedsteg, ramlar lätt LP: prot 1,91, mono 28 poly 2 MR skalle ua

18 Remiss till Infektion, bott i Afrika
HIV test kraftigt positiv, tas över till Infektion 1 okt HIV-testen tas om,CD4 celler, HIV RNA, syfilis, CMV, Toxoplasma, hepatiter. ÅB 5 okt, andra HIV testen också pos Etiopiska frun HIV neg CD- 4 celler:161, HIV RNA :

19 Kontrolleras var 3 mån på mott
Insätts på ARV Kontrolleras var 3 mån på mott han avbokar besöken hos urologen Efter 6 mån något bättre i talet och kan gå med rullator. Efter 1 år, rullstol utomhus, hjälpmedel hemma, färdtjänst CD 4 celler 325 HIV RNA< 50

20 Mars 06, svullet ben, ultraljud visar körtlar, inlagd infektion.
PAD visar metastas av prostatacancer, Metastaser även till skelettet Urologen insätter inj Enanton och Casodex

21 PSA 1743 går ner till 67 Palliativ strålbeh och hormonbeh Anemi transfusionskrävande Försämras Inlägges Urologen april 07 Avlider efter några veckor i sin prostatacancer

22 Tidig diagnos Om pat upptäcks tidigt har immunförsvaret inte brutits ner utan kan delvis återbildas mha antiviral terapi CD-4 lymfocyter (”hjälpar celler”) bryts ner av HIV infektionen. Normalt antal CD-4 över 1500 celler/µL CD-4 <250 AIDS-definierande opportunistiska inf börjar uppträda

23 ART Livslång behandling med god prognos
Mindre risk för icke-HIV relaterade sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt Mindre risk för smittspridning Lägre sjukvårdskostnader tumörsjukdomar har snabb progress hos immunedsatta

24 Indikatorsjukdomar som ska föranleda HIV-test
Syfilis eller genitalt sår Cervix- eller analcancer Herpes zoster fr a yngre, recidiverande, atypisk Hepatit B eller C

25 Mononukleosliknande sjukdom
Tuberkulos Mononukleosliknande sjukdom utan EBV-diagnos Anemi, trombocytopeni, leukopeni >1 mån av oklar genes Oral candida/candida esofagit Seborroisk dermatit nydebuterad, svår

26 AIDS diagnoser HIV-infektion + något av nedanstående
Candida esofagit Encefalopati Herpes simplex> 1 mån Kaposi sarkom CMV infektioner Recidiverande pneumonier Recidivernade salmonella infektioner

27 Lymfom Toxoplasmainfektion Mykobakterieinfektion Långdragna oklara diarrébesvär Pneumocystis pneumoni Kronisk trötthet och feber> 1 mån Kryprosporidie alt isospora diarré Wasting-syndrom


Ladda ner ppt "Kan Svensson få HIV? Göran Stenlund 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser