Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCB:s medborgarundersökning våren 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCB:s medborgarundersökning våren 2007"— Presentationens avskrift:

1 SCB:s medborgarundersökning våren 2007
Specialrapport för Södertörnskommunerna Lars-Gunnar Strand SCB

2 SCB:s medborgarundersökning våren 2007
Specialrapport för jämförelser mellan Södertörnskommunerna Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö

3 Teknisk rapport Population: invånare 18-84 år.
Undersökningsperiod: våren 2007 (12 mars- 7 maj). Urval: personer per kommun. (500 personer i Nykvarn). Metod: postenkät med 3 påminnelsebrev. Andel svarande: - Södertörnskommunerna: 53% (49- 57%) - Övriga kommuner: 59 %

4 Om jämförelserna m.m.: Invånarnas betyg på infrastrukturen
kommunens verksamheter inflytandet Betygsindex kan variera från Ju högre desto bättre. Index under 40 kan betraktas som icke godkända. Jämförelsen mellan Södertörnskommunerna och med genomsnittet och för övriga 62 kommuner. Denna redovisning är begränsad till de övergripande betygsindexen.

5 Undersökningen innehåller tre frågeblock:
A. Kommunen som en plats att leva och bo på (NRI) B. De kommunala verksamheterna (NMI) C. Om medborgarnas inflytande (NII)

6 Utbildningsmöjligheter
Nöjd- Region- Index Arbetsmöjligheter Nöjdhet Utbildningsmöjligheter Miljö NRI Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid

7 Ex. Frågeområdet Miljö            -hur trivsam miljön är?
Hur nöjd är du med din kommun vad gäller… -hur trivsam miljön är? -landskapet och naturen? -parker, grönområden och strövområden? Inte alls nöjd I högsta grad nöjd Ingen åsikt           

8 Nätverkets sju kommuner
Nöjd- Region- Index (NRI), helhetsbetyget på kommunen som en plats att leva och bo på 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

9 NRI (Nöjd- Region- Index)
- Södertörnskommunerna fick ungefär samma NRI som övriga kommuner. Påtagliga skillnader: Höga helhetsbetyg för främst Nykvarn och Tyresö. Lågt för Botkyrka. Samtliga Södertörnskommuner har klart godkända NRI.

10 Modellanalys med prioriteringsmatris

11 Prioriteringsmatrisen
- Visar faktorernas betygsindex - Visar faktorernas effektmått, dvs. hur stor påverkan en betygsförändring av respektive faktor förväntas ha på helhetsbetyget NRI. - Ju högre en faktor ligger desto bättre betygsindex. - Ju längre åt höger en faktor ligger desto större förväntad påverkan har den på helhetsbetyget NRI.

12 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell A (Nöjd- Region- Index)
Prioriteringsmatris med faktorerna i modell A (Nöjd- Region- Index). De sju Södertörnkommunerna.

13 Invånarna på Södertörn ger…
...högre betyg än sitt medelbetyg åt: Miljö Fritid ...lägre betyg än sitt medelbetyg åt: Arbetsmöjligheter Trygghet Kommunikationer Bostäder

14 Sammanfattning av informationen i prioriteringsmatrisen för NRI
Att särskilt uppmärksamma: - Bostäder Trygghet Även förbättringar av Miljö och Fritid bör ha påtaglig effekt på helhetsbetyget NRI.

15 Stöd för utsatta personer
Nöjd- Medborgar- Index Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Nöjdhet Stöd för utsatta personer Gator och Vägar NMI Gång- och cykelvägar Fritid - Idrott Fritid - Kultur Miljöarbete Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänsten

16 Nätverkets sju kommuner
Nöjd- Medborgar- Index (NMI), helhetsbetyget på de kommunala verksamheterna 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

17 NMI (Nöjd- Medborgar- Index)
- Södertörnskommunerna fick ungefär samma NMI som övriga kommuner. - Tyresö och Salem fick bäst helhetsbetyg för sina kommunala verksamheter. - Lägst betyg fick Nynäshamn. Samtliga Södertörnskommuner ligger på en godkänd nivå.

18 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell B (Nöjd- Medborgar-Index)
Prioriteringsmatris med faktorerna i modell B (Nöjd- Medborgar-Index). De sju nätverkskommunerna.

19 Invånarna på Södertörn ger…
...högre betyg än sitt medelbetyg åt främst: Räddningstjänst Fritid- Idrott Vatten och avlopp ...lägre betyg än sitt medelbetyg åt främst : - Stöd för utsatta personer Äldreomsorg Gator och vägar

20 Sammanfattning av informationen i prioriteringsmatrisen för NMI
Att särskilt uppmärksamma: - Stöd för utsatta personer - Gator och vägar - Grundskolan - Miljöarbetet Även förbättringar av Renhållningen bör ha påtaglig positiv effekt på helhetsbetyget NMI.

21 Nöjd- Inflytande- Index
Nöjdhet Tillgänglighet Information, Öppenhet NII Påverkan Förtroende

22 Nöjd- Inflytande- Index (NII), helhetsbetyget.
Hur medborgarna bedömer sitt inflytande i kommunen 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

23 NII (Nöjd- Inflytande- Index)
- NII ligger för landets kommuner på en mycket lägre nivå än betygsindexen för NRI och NMI. - Södertörnskommunerna fick i genomsnitt något bättre NII än övriga kommuner. - Salem fick klart bäst helhetsbetyg på NII.

24 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell C (Nöjd- Inflytande- Index) NII. De sju Södertörnkommunerna.

25 Invånarna på Södertörn ger…
...högre betyg än sitt medelbetyg på främst: Information Tillgänglighet ...lägre betyg än sitt medelbetyg på främst: Påverkan

26 Sammanfattning av informationen i prioriteringsmatrisen för NII
Att särskilt uppmärksamma: - Påverkan - Förtroende Informationen har fått klart högre betygsindex än övriga faktorer.

27 Utbildningsmöjligheter
Nöjd- Region- Index Arbetsmöjligheter Nöjdhet Utbildningsmöjligheter Miljö NRI Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid

28 Bostäder – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

29 Bostäder

30 Trygghet – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

31 Trygghet

32 Faktorn Fritid

33 Kommunen som en plats att bo och leva på
Kommunen som en plats att bo och leva på. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen

34 Stöd för utsatta personer
Nöjd- Medborgar- Index Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Nöjdhet Stöd för utsatta personer Gator och Vägar NMI Gång- och cykelvägar Fritid - Idrott Fritid - Kultur Miljöarbete Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänsten

35 Grundskolan – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

36 Grundskolan

37 Stöd för utsatta personer – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

38 Stöd för utsatta personer

39 Gator och vägar – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

40 Gator och vägar

41 Miljöarbete – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

42 Miljöarbete

43 Kommunala verksamheterna
Kommunala verksamheterna. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen

44 Nöjd- Inflytande- Index
Nöjdhet Tillgänglighet Information, Öppenhet NII Påverkan Förtroende

45 Nöjd-Inflytande-Index (NII), helhetsbetyget på kommunens verksamheter
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

46 Påverkan – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner
. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

47 Påverkan

48 Förtroende – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner
. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

49 Förtroende

50 Nöjd-inflytande-Index. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen


Ladda ner ppt "SCB:s medborgarundersökning våren 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser