Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal Agenda 09.10Traditionell analys 09.20Exempel Södertälje 09.30Frågor/synpunkter Jan Lorichs, 2009-08-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal Agenda 09.10Traditionell analys 09.20Exempel Södertälje 09.30Frågor/synpunkter Jan Lorichs, 2009-08-28."— Presentationens avskrift:

1 Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal Agenda 09.10Traditionell analys 09.20Exempel Södertälje 09.30Frågor/synpunkter Jan Lorichs, 2009-08-28

2 Syfte Bidrar till nyttig och nödvändig diskussion om god ekonomi Jämför din kommuns finansiella utveckling och ställning med Södertörn (och riket)

3 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader Procent 2% Snittet försvagades, men bra Svagast snittSvag utveckling

4 Nettoinvesteringar / verksamhetens nettokostnader Procent Högt, normalt 7-8% snitt Snabbväxare Lågt: i bolag istället?

5 Skattefinansieringsgrad av investeringarna Procent 100% Svagare sen 2006. Styrs av resultat och investeringsvolym Tunga investeringar 2008Svagast snitt

6 Soliditet inkl. pensionsåtagande och särskild löneskatt Procent OBS Endast kommunen snitt

7 Soliditet inkl. pensionsåtagande och särskild löneskatt - koncernen Procent Viktigaste talet? Pensioner sänkt riket snitt Svagast snitt Svagast utveckling, närmar sig övriga

8 Kassalikviditet Procent Läs kombinerat med soliditet. Bra nivå, semesterskuld ingår snitt Även svag soliditet

9 Finansiella nettotillgångar / verksamhetens kostnader Procent Medellång beredskap snitt Svagast snitt Svagast utveckling, men bra

10 Primärkommunal skattesats Procent Lägre snittskattesats: 19:93 snitt Sänkning och stark ekonomi Högst och svag ekonomi

11 Budgetavvikelse verksamhetens nettokostnader / verksamhetens kostnader Procent Kontroll viktigt, +/-1% spann Störst avvikelse

12 Traditionell analys - gruppen Resultat svagare 2007-2008, men bra Grupp AGrupp BGrupp C Bra snittresultat, beredskap ok Bra årsresultat, beredskap ok? Svagt årsresultat, beredskap ok BotkyrkaHaningeSalem HuddingeNynäshamnSödertälje Nykvarn Tyresö

13 Styrkor/svagheter 2008 StarktMellanSvagt SkattesatsTyresö 2008Nynäshamn Salem Huddinge Nykvarn Haninge Botkyrka Södertälje Ju högre upp desto bättre KFIs analys Subjektiv, utifrån 2008 endast Jämfört med riket (140 kommuner) Kommunen, ej koncernen

14 Styrkor/svagheter 2008 StarktMellanSvagt ResultatnivHuddingeNykvarSödertälj 2008Nynäsham Haninge Salem Tyresö Botkyrka Ju högre upp desto bättre

15 Styrkor/svagheter 2008 StarktMellanSvagt LångsiktigHuddingeSödertälj resultatnivNykvarn 2006-2008Haninge Botkyrka Nynäsham Tyresö Salem Ju högre upp desto bättre

16 Styrkor/svagheter 2008 Starkt >8% Mellan 3-8% Svagt <3% SoliditetNykvarnNynäshamTyresö 2008SalemHuddingeSödertälj BotkyrkHaninge OBS Jan Lorichs bedömning, inklusive koncernbolag: riket 3,8%, länet 12,3%

17 Stor boll bra Liten boll mindre bra

18 Södertörn 2008 Stark grupp, i regel över rikssnittet Jämfört med riket

19 Exempel Södertälje 2008 Jämfört med SödertörnJämfört med riket Bra jämfört med rikssnittet

20 Exempel Södertälje Vad har hänt här? 20082006

21 Skattefinansieringsgrad av investeringarna Södertäljes försämring 2006-2008 långt utöver snittets försämring Kraftigt resultattapp 06-08 kombinerat med dubblad investeringsvolym (från låg nivå)

22 Nettoinvesteringar / verksamhetens nettokostnader Procent Fastigheter inom bolag. Satsat på… (Mnkr)200620072008 Gator, centrumupprust, parkering6784123 IT, inventarier nya stadshuset264287 Övrigt161021 Totalt109136231

23 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader Södertäljes försämring 2006-2008 långt utöver snittets försämring men…rensat för reavinster var 2006 +0,6%

24 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader ” Sedan 2006 har nettokostnaderna ökat med 23 procent. Skatterna har ökat med 16 procent... …inom individ- och familjeomsorgen ligger kommunen tydligt över sin standardkostnad (+19,5 %). …krävs framförallt ett stopp av kostnadsökningarna inom de sociala verksamheterna och ett lyckat effektiviseringsarbete. …Under 2009 kommer månatliga uppföljningar att införas.” Södertäljes årsredovisning 2008

25 Budgetavvikelse nettokostnader / verksamhetens kostnader Snittet förbättrats, Södertälje försämrats Social- och omsorg hela underskottet (2008) negativt resultat 125 mkr.

26 Frågor/synpunkter?


Ladda ner ppt "Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal Agenda 09.10Traditionell analys 09.20Exempel Södertälje 09.30Frågor/synpunkter Jan Lorichs, 2009-08-28."

Liknande presentationer


Google-annonser