Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finns det möjlighet att påverka mellan valen? SCB:s Medborgarundersökning – ett alternativ? Johan Wilén Enheten för demokratistatistik Statistiska centralbyrån.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finns det möjlighet att påverka mellan valen? SCB:s Medborgarundersökning – ett alternativ? Johan Wilén Enheten för demokratistatistik Statistiska centralbyrån."— Presentationens avskrift:

1 Finns det möjlighet att påverka mellan valen? SCB:s Medborgarundersökning – ett alternativ? Johan Wilén Enheten för demokratistatistik Statistiska centralbyrån

2 Genomförd i totalt 242 kommuner sedan starten 2005. Totalt har drygt 260 000 personer inkommit med svar. Kommuner som har deltagit i undersökningen

3 Historik och syfte Framtagen för att mäta attityder och få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun, samt att ge dem en möjlighet till att tycka till. Pilotundersökning i Sundsvall 2004. En enkät – tre delar Betyget på kommunen som en plats att bo och leva på. Betyget på de kommunala verksamheterna. Betyget på medborgarnas möjlighet till inflytande. En Nöjd-Kund-Index undersökning

4 Metod Uppdragsundersökning. Genomförs två gånger per år. Invånare 18 - 84 år. 500 eller 1 000 personer beroende på kommunstorlek. Ca 2 månader insamling. En kombinerad webb- och postenkät.

5 Användningsområden Underlag för ett förbättringsarbete. Visar vilka områden som bör prioriteras för att få nöjdare kommuninvånare. Jämförelser med andra kommuner. Jämförelser mellan år. Ett sätt att visa att man som kommun bryr sig. Används inte enbart av enskilda kommuner Rådet för kommunala analyser (RKA) - Nyckeltal för kommuner och landsting. Umeå universitet - Hur legitima är de svenska kommunerna som politiska system? Institutet för framtidsstudier - Regionala variationer i motiv bakom in- och utflyttning.

6 Hur ser kommuninvånare på sitt inflytande över kommunens verksamheter och beslut?

7 Resultatredovisning - Utgångspunkt Resultat från de två senaste undersökningsomgångarna, hösten 2010 och våren 2011. 128 kommuner ingår. 111 500 personer tillfrågades. 52 % besvarade enkäten.

8 Frågeområden som ingår i frågedelen om inflytande Kontakt Information Påverkan Förtroende

9 Resultatredovisning – Frågor kring påverkan Hur nöjd är du med hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut? Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? Frågorna har besvarats på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 högst betyg. 1 – 4 = Inte godkänt 5 – 7 = Nöjd 8 – 10 = Mycket nöjd Påverkan

10 Kön

11 Ålder

12 Kommuntyp – antal invånare

13 Haft kontakt med kommunens politiker

14

15 Skiljer det sig mellan kommunerna?

16 Är SCB:s medborgarundersökning ett alternativ till att påverka mellan valen? Medborgar- undersökningen Underlag till beslut för politiker och tjänstemän Påverkan

17 Resultat från undersökningen www.scb.se/medborgarundersökningen


Ladda ner ppt "Finns det möjlighet att påverka mellan valen? SCB:s Medborgarundersökning – ett alternativ? Johan Wilén Enheten för demokratistatistik Statistiska centralbyrån."

Liknande presentationer


Google-annonser