Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-11-11 Kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän plats och upplösning av vägföreningar ”Vägföreningsprojektet” i Norrköping Anna Kuling, fd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-11-11 Kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän plats och upplösning av vägföreningar ”Vägföreningsprojektet” i Norrköping Anna Kuling, fd."— Presentationens avskrift:

1 2015-11-11 Kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän plats och upplösning av vägföreningar ”Vägföreningsprojektet” i Norrköping Anna Kuling, fd projektledare

2 Vägföreningar i Norrköpings kommun

3 Att konstatera  Intresset bland fastighetsägare att ägna sig åt förvaltning av allmänna platser minskar  Svårt för föreningarna att få ihop en styrelse  Det råder en uppfattning om ekonomisk orättvisa  Samhället utvecklas och kraven på infrastruktur mm förändras  Enligt dagens PBL – knappast möjligt med enskilt huvudmannaskap vid planering av liknande områden  Kommunalt övertagande – ingen skyldighet för kommunen!

4 Bakgrund Norrköping  2005, initiativ av vägföreningar som begär övertagande  Syfte och mål: − Kommunalt övertagande av skötsel av vägföreningarnas områden − Upplösning av vägföreningarna  2008, utredning: − Vad krävs? Vilka åtgärder? − Förutsättningar, alternativ, konsekvenser.  Behov av principbeslut! − Krav och villkor? − Finansiering? − Likställighet! − Långsiktig lösning

5 Riktlinjer, krav och villkor  2009, beslut kommunfullmäktige: − Villkor för övertagande − Ansökan (stämmobeslut) − Processen − Kostnads- och ansvarsfördelning − Avtal − mm  2010, beslut tekniska nämnden − Standardkrav vid kommunalt övertagande

6 Processen

7 Norsholm, ”pilotfall”  Ansökan, okt 2009  ”Förstudie”, 2011  Avtal om utredning, nov 2011  Utredning 2012 (planteknisk, fastighetsrättslig, teknisk)  VF extrastämma, dec 2012 (beslut att fortsätta utredning)  Utredning sammanställning, 2014  VF stämma, maj 2014  Politiska beslut, juni-sept 2014  VF extrastämma, dec 2014  Avtal om genomförande, dec 2014  Planbesked/planuppdrag, dec 2014  VF vägförbättring, maj 2015  Godkännande, uppfyllda standardkrav  Kommunalt förtida driftövertagande, okt 2015

8 Norsholm  6 st detaljplaner ska ändras − Konsekvenser när dp och ga inte överensstämmer − Inlösenregler i PBL  Delar av ga utanför detaljplan − Hur överta ”huvudmannaskap”? − Uppfylls villkor för upphävande av ga i dessa delar?  Delar av ga:n som kommunen av olika skäl inte vill/kan överta

9 Kostnader Norsholm Föreningens uttaxering per andelstal 100 (villafastighet): ca 11 000 kr

10 Andra kostnader (kommunen)  Totalt i storleksordningen 2 000 tkr under 2005 - 2015 för: − Utredningar − Underlag till politiken − Projektledning, projektgrupp, styrgrupp − Information − Samordning − Metodutveckling etc − mm

11 Reflektioner  Komplext, omfattande arbete  Många faktorer, olika intressen, flera lagar - måste ”runda hörn”, kompromissa, ”gå utanför boxen”  Konsekvenser som berör flera olika ”sektorer”  Ändå: ”isolerat”, bristande helhetssyn  Organisationen inte utformad/rustad för sektors- övergripande frågor utöver de ”ordinarie processerna”  Inga tilldelade ekonomiska medel  Resursbrist  Kompetens krävs!

12 Vad händer sen?  Genomförande Norsholm (planer, ”markåtkomst”, förrättning)  Utvärdering − ”Rälsen är utlagd” (metod, mallar etc)! Erfarenheter! − Revidering standardkrav! − Revidering process/villkor och krav (eller annat)? − Personresurser och kompetens? Fast projektorganisation? − Samordning? Styrgruppen? − Kostnader och finansiering?  Projektet ska sedan fortsätta Hittills har 10 vägföreningar ansökt (och på 6 år har vi klarat av nästan en …) Och vi frågar oss …

13 …. gör vi verkligen ”rätt”? ….. ska det verkligen behöva vara så här omständligt och kostsamt?


Ladda ner ppt "2015-11-11 Kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän plats och upplösning av vägföreningar ”Vägföreningsprojektet” i Norrköping Anna Kuling, fd."

Liknande presentationer


Google-annonser