Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional utveckling möter socialtjänst -lärdomar och reflektioner från utvärderingen av URBAL i Härryda kommun. Anna Johansson FoU i Väst/GR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional utveckling möter socialtjänst -lärdomar och reflektioner från utvärderingen av URBAL i Härryda kommun. Anna Johansson FoU i Väst/GR."— Presentationens avskrift:

1 Regional utveckling möter socialtjänst -lärdomar och reflektioner från utvärderingen av URBAL i Härryda kommun. Anna Johansson FoU i Väst/GR

2 Anna Johansson 6 mars 2007 2 Utvärderingens utformning  Syftet med utvärderingen har varit att beskriva och analysera genomförandet av ett transnationellt EU-projekt i Härryda kommun.  Övergripande frågeställning: Hur hanteras skillnader mellan det transnationella och lokala arbetet i projektet?  Utvärderingen bygger på ca 40 intervjuer, observationer och på omfattande skriftlig dokumentation kring projektet.  Utvärderingens utformning har tagits fram i samarbete med projektgruppen i Urbal och FoU i Väst.

3 Anna Johansson 6 mars 2007 3 Relationen mellan utvecklingsprojekt och permanent organisation  EU-projekten skiljer sig åt från andra projekt genom att de måste förhålla sig till flera aktörer – vars intressen inte alltid är homogena.  Projekten agerar inte fristående utan oftast i relation till verksamheten de avser att förändra. Modell över förhållandet mellan projekt och permanent organisation hämtad ur Johansson et al 2000 s. 50. Permanent organisation LösgörandeProjektÅterföring

4 Anna Johansson 6 mars 2007 4 Utvecklingsprojekt- en paradox?  Relationen mellan utvecklingsprojekt och ordinarie verksamhet kan vara paradoxal.  Projekt som utvecklas med tydligt syfte, mål, väldefinierade uppgifter, resurser och tidsramar, dvs. stämmer överens med vad ett projekt förväntas vara enligt projektledningsläran, är de projekt som är svårast för den ordinarie verksamheten att dra fördel av.  Projekt som istället utvecklas nära den ordinarie verksamheten är lättare att implementera. Möjligheterna att åstadkomma radikala eller stora förändringar utifrån projekten är dock begränsade.

5 Anna Johansson 6 mars 2007 5 Relationen mellan delprojekt och projekt i Urbal  Modellen beskriver relationen mellan delprojekt och projektet. Den beskriver också graden av samverkan. Viktiga Vuxna Växtkraft Sexualitet och funktionshinder Träffpunkten Gärdaprojektet Volentärcentralen Mötesplats Hindås Deventer modellen Företagsförlagd utbildning Grad av koppling Grad av samverkan

6 Anna Johansson 6 mars 2007 6 Översättning av Urbal till lokala förutsättningar  Begreppet översättning har kommit att användas inom organisationsforskningen som ett sätt att förstå vad som händer i processerna kring implementering.  Projektidéer kan spridas på olika sätt. Till exempel genom att organisationer försöker efterlikna andra som framstår som framgångsrika eller att man beordras att tillämpa en viss metod. Oavsett så måste idéerna tas emot i en organisation och anpassas till lokala erfarenheter.

7 Anna Johansson 6 mars 2007 7 Översättning av Urbal till lokala förutsättningar  Lösryckning: Urbal development-projekt härstammade från programmet Interreg IIIB Nordsjön som avsåg implementering av europeiska riktlinjer för regional utveckling i Nordsjöregionen.  Förpackning: Transnationell ansökan svår att omsätta till lokala förutsättningar. Idéerna förpackas och anpassas till lokala förutsättningar.  Resande: Idén om stads- och landsbygdsutveckling cirkulerar fram och tillbaka inom förvaltningen, innan det beslutas att man skall använda sig av befintliga idéer i kommunen istället för att starta upp någon ny verksamhet.  Omvandling till handling: Omvandlingen av idén till praktiskt arbete i kommunen har inte varit problematisk, eftersom man i stor utsträckning valt att använda sig av projektidéer från ordinarie verksamhet.


Ladda ner ppt "Regional utveckling möter socialtjänst -lärdomar och reflektioner från utvärderingen av URBAL i Härryda kommun. Anna Johansson FoU i Väst/GR."

Liknande presentationer


Google-annonser