Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsumenträtt Kap. 8. Konsumenträtt  Konsumentköplagen (företag konsument)  Konsumenttjänstlagen (tjänster)  Köplagen (företag företag eller privatperson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsumenträtt Kap. 8. Konsumenträtt  Konsumentköplagen (företag konsument)  Konsumenttjänstlagen (tjänster)  Köplagen (företag företag eller privatperson."— Presentationens avskrift:

1 Konsumenträtt Kap. 8

2 Konsumenträtt  Konsumentköplagen (företag konsument)  Konsumenttjänstlagen (tjänster)  Köplagen (företag företag eller privatperson privatperson)  Distans- och hemförsäljningslagen  Konsumentkreditlagen (företag konsument) KKL KTjL KöpL DaL KKrL

3 Bokuppgift  Titta på uppgifterna 1-11, sid 227-229  Vilken laga gäller på respektive fråga? OBS! SVAR INTE PÅ FRÅGORNA NU!

4 OGILTIGA AVTAL vid köp Om köparen är under 18 år Undantag: 16 år och man har tjänat pengarna själv Under 18 men har eget hushåll Barn som handlar för sina fickpengar anses ha sina föräldrars tillstånd Gäller endast kontantinköp

5 Konsumentköplagen Regler om konsumenters rättigheter när man köper varor från en butik eller ett företag. 1. Fel på vara Låta bli att betala Kundens rättighet: Få felet rättat (varan lagad) Nedsatt pris (om kunden vill) Häva köpet (få pengarna tillbaka) Eventuellt få skadestånd

6 Konsumentköplagen Regler om konsumenters rättigheter när man köper varor 2. Försenad leverans Låta bli att betala Kundens rättighet: Häva köpet (få pengarna tillbaka) Eventuellt få skadestånd

7 GARANTI eller KONSUMENTKÖPLAG? Garanti gäller oftast bara ett år. Viktigt: Efter garantin gäller konsumentköplagen Om det är fel på varan har man reklamationsrätt i upp till 3 år enligt konsumentköplagen. Gäller förstås INTE om man själv förstört varan Det är säljaren som skall bevisa att felet inte beror på kunden

8 Risken vid Transport av varan  Vid köp i butik, har kunden ansvar för varan efter att ha lämnat butiken  Om säljaren bär ut varan till bilen åt kunden, har säljaren ansvar tills varan ligger i bilen  Vid transport har säljaren ansvar till kunden tagit emot varan. Det är därför viktigt att den som transporterar varan skriver på att hen mottagit varan i gott skick.  Säljaren kan heller inte skylla på budfirman. Om budfirman gjort fel är det en sak mellan budfirman och säljaren.

9 Konsumentköplagen Öppet köp Står det på kvittot att man har öppet köp så kan man ångra sig.

10 Gör uppgifter sidan 227: uppgift 1 Uppgift 3, 4 Uppgift 6

11 Tvingande till kundens fördel En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd Säljaren är skyldig att avråda Om kunden är missnöjd:  kräva att felet rättas till  kräva ett lägre pris  häva köpet. Konsumenttjänstlagen KTjL

12 Konsumenttjänstlagen, forts. Slutligt pris får inte vara mer än 15 procent högre än angivet pris Tilläggsarbete kräver godkännande Undantag om säljaren inte lyckas få tag i kunden:  om tilläggsarbete har lågt värde  om felet kan leda till allvarlig skada.

13 Gör uppgifter sidan 228: uppgift 8 (läs KTjL 11§) Uppgift 10 (läs KTjL 42§)

14 Distans- och hemförsäljningslagen (DaL) LEX Privatjuridik 8:3 Ångerrätt = konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan motivering Konsumenten ska meddela detta inom 14 dagar Hur ångerfristen räknas VaraFrån dagen då konsumenten fick varan TjänstFrån dagen då avtalet om tjänsten träffades Konsumenten har rätt till fullständig information om ångerrätten och vart han kan vända sig Ångerfristen börjar löpa tidigast dagen då konsumenten fått sin information

15 Distans- och hemförsäljningslagen, forts. Pengarna ska betalas tillbaka inom en månad Undantag  kunden har själv kontaktat säljaren  vid livsmedelsköp  priset understiger 300 kr vid hemförsäljning  vid köp av vissa tjänster på internet, t.ex. resor

16 Gör uppgifter sidan 228: uppgift 7 (läs DaL 2:9,10,11)

17 Konsumentkreditlagen (KKrL)  Gäller vid köp av vara där säljaren låter kunden betala senare, lånet görs av privatpersoner från kreditföretag eller bank.  Måste vara skriftligt och följa god kreditgivningssed  Informationsskyldighet om effektiv ränta och andra avgifter.  Förbud att försämra villkoren vid lån tex räntan under avtalet.  Kreditprövning måste göras.  Kontantinsats på minst 20% måste göras.

18 Konsumentkreditlagen (fortsättning) Konsumentens rättigheter  Skulden kan betalas i förtid utan för i framtiden obetald ränta.  Om fordran överlåts får inte villkoren försämras Kreditgivarens rättigheter  Säljaren kan ta tillbaka varan om köparen ej betalar (om man skrivit äganderättsförbehåll i kontraktet)  Annars vända sig till kronofogden

19 Gör uppgifter sidan 228: Uppgift 5 (läs KKrL 20§) Uppgift 9

20 Köplagen (KöpL)  Gäller från företag till företag  Privatperson till Privatperson  Inte alls lika rättssäkert.  Dispositiv lag. Avtal gäller (se avtalslagen)  Köparen har undersökningsplikt. Kan inte åberopa fel som borde upptäckts vid undersökningen.  Naturligtvis får man inte medvetet lura någon, som i det case ni gjort om konsthandlaren.

21 Konsumentverket  stödjer konsumentrådgivare  testar produkter  Informerar om konsumentfrågor på sin hemsida Konsumentombudsmannen, KO  övervakar att konsumentlagar följs ARN (allmänna reklamationsnämnden)  Tar emot reklamationer, granskar och ger råd.

22 Gör uppgifter sidan 229:  uppgift 11 (läs KöpL 1 och 3 §§)  Gör rätt eller fel s. 226 Lämna in när du är klar.


Ladda ner ppt "Konsumenträtt Kap. 8. Konsumenträtt  Konsumentköplagen (företag konsument)  Konsumenttjänstlagen (tjänster)  Köplagen (företag företag eller privatperson."

Liknande presentationer


Google-annonser