Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEIF HAMNÄS Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB MLH AB Affärsteamet AB MLH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEIF HAMNÄS Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB MLH AB Affärsteamet AB MLH."— Presentationens avskrift:

1 LEIF HAMNÄS Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB MLH AB Affärsteamet AB MLH

2 AGENDA Dag 1 1 Allmän orientering - Historik - Begrepp - Aktörer - Grupparbete 1 2 Skapa värde - Kunden i centrum - Processer - Förbättringsarbete - Företagsledningens engagemang engagemang - Grupparbete 2 - IT MLH Dag 2 3 Bemanning - Egen personal - Bemanningsföretag - Optimering - Grupparbete 3 4 Juridik - Förfrågan - Förfrågan - Offert - Offert - LOI - LOI - Avtal - Grupparbete 4 Dag 3 Studiebesök -Kuehne & Nagel -Gruppdiskussion

3 Allmän orientering Kursmål Ha god kännedom om den historiska utvecklingen Ha god kunskap om hur en 3PL verksamhet är uppbyggd Ha god kunskap hur en 3PL verksamhet kan generera värde till en kund MLH

4 Allmän orientering MLH Samsung Kuehne+Nagel Media Markt Order Leverans

5 Allmän orientering 3 PL/TPL VMI Vendor Managed Inventory 4 PL? –LLP (lead logistic provider) –SCI (supply chain integrator) –LCT (logistic control tower) –SCM (supply/demand chain management) MLH

6 Allmän orientering Historik - 70-talet och tidigare Transporter och lager integrerade Billiga lokaler Bristfälliga IT-system Primitiv kommunikation ASG – Bosch/Siemens, Miele… MLH

7 Allmän orientering Historik - 80-talet Nybyggnation av 3PL lager Realtidsbaserade IT-system EDI-lösningar Jönköping, Örebro…. 3PL profit center MLH

8 Allmän orientering Historik - 90-talet Större företag har accepterat 3PL Medelstora företag börjar visa intresse Nordiska lager allt vanligare Marknaden växer med 20-30% per år Norrköping en allt intressantare lokaliseringsort –Green Cargo –DSV (DFDS) –Kuehne + Nagel –Nova Lagerservice MLH

9 Allmän orientering Historik - 2000-talet Nordiska lösningar dominerar Globala koncept –Supply Chain Management (SCM) Medelstora företag väljer 3PL Mindre företag diskriminerade Marknaden växer med 15-20% per år Norrköping nummer 2 i Sverige MLH

10 Allmän orientering Tillväxt av stora distributionslager (> 10.000 m2) –2002 – 2015 tillkom ca. 3.000.000 m2 (ca. 425 fotbolls- planer) Jönköping ca. 400.000 m2 Mälardalen ca. 400.000 m2 –Norrköping ca. 250.000 m2 Stockholm ca. 400.000 m2 Göteborg ca. 500.000 m2 Endast 17 % av fastigheterna ägs av operatören Endast 10 % av distributionslagren är moderna MLH

11 Allmän orientering AktörerTotalt ca. 160 3PL aktörer –DHL >500.000 m2 –Post Nord > 350.000 m2 –Schenker, DSV > 200.000 m2 –Aditro > 100.000 m2 –Kuehne + Nagel, Maersk Logistic, Bring, Itella, Transfargo, etc….. < 100.000 m2 < 100.000 m2 MLH

12 Allmän orientering Nya Logistikcentra etableras –Landskrona DSV bygger 70.000 m2 i en första etapp. Planerar ytterligare 100.000 m2 i en senare etapp –Umeå Kombiterminal för 300 MSEK byggs i anslutning till Botniabanan 40 hektar logistik park planeras –DSV är först att etablera sig –Gävle > nytt logistikområde i anslutning till E4:an –Katrineholm > 100 MSEK satsas i ett nytt logistikområde med bl a en kombi- terminal Catena bygger 10.000 m2 stort distributionslager MLH

13 Allmän orientering Grupparbete 1 –Vilka faktorer är avgörande för en etablering av en 3PL verksamhet

14 Allmän orientering Vilka faktorer avgör en etablering? –Infrastruktur100 % –Anslutning till motorväg 100 % –Logistikkostnader 93 % –Tillgång till mark 85 % –Miljö 85 % –Expansionsmöjligheter 82 % –Närhet till marknad 80 % –Markpris 78 % –Närhet till järnvägsterminal 58 % –Närhet till hamn 36 %

15 Allmän orientering 3PL –Whirpool –Good Year –Freudenberg –Bauhaus –K-Rauta –Byggmakker –Team Sportia –Greif –Stadium –Akademibokhandeln –Apoteket Hjärtat –Candy King –DT Group Beijer Byggmaterial Silvan Cheapy Lågprisbygg –Ericsson –Bosch –Samsung –Grundig –Audio Pro –Kenwood –Casall –Fatzer –Duni  Egen regi Bröderna Edstrand Bröderna Edstrand Stadium Stadium OCL/Brorsson OCL/Brorsson Kontorab Kontorab Nordfarm Nordfarm Martin&Servera Martin&Servera Mårdskog & Lindqvist Mårdskog & Lindqvist Haugen Haugen Swedhandling Swedhandling Pelican Rouge Pelican Rouge Rusta Rusta MLH Etableringar i Norrköping

16 Skapa värde Värde = Kvalitet x Service Kostnad xTid

17 Skapa värde 3PL Dirigent Samarbetspartner Medlare Synliggör Standardiserar Skapar värde

18 Skapa värde Skapa värde 1.Sätt kunden i centrum 2. Arbeta med processer 3.Arbeta ständigt med förbätt- ringar 4. Basera beslut på fakta 5. Låt alla vara delaktiga 7. ”Företagsledningens engagemang” 6. Skapa helhetsbild MLH

19 Skapa värde Sätt kunden i centrum Kunden Behov Uppfyllelse MLH

20 Skapa värde Processer –Inleverans HelpallBlandpall –Utleverans Orderhantering –Helpall –Plockorder ArtikelplockKundorderplockErsättning –”Cross Docking” –Inventering RullandeTotal –VAS-aktiviteter Varuförädling MLH

21 Skapa värde Lager –Pallställage BuffertPlockplats –Golvlager Buffert/plockplats –Hyllager Plockplatser MLH

22 Skapa värde Administration/Kundservice –Inleverans Ankomstplanering Kontroll av leveransdokument Redovisning av mottagna bilar –Utleverans OrderplaneringPlockplanering Bokning av utleveranser Utleveransrapporter –Tullager Dokumentation per tullid –Inventering RedovisningDokumenteringAnalys MLH

23 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Arbeta ständigt med förbättringar Interna analyser Kund- kontakter Utveckling ”redesign” Omvärlds- förändringar MLH

24 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Basera beslut på fakta Intern upp- följning Revision Kundmöte Omvärlds- förändring MLH

25 Skapa värde Key Performance Indicators – KPI –Internt Produktivitet –Inleveranser –Utleveranser –V.A.S. Lagring –M2 faktor –Externt Kvalitet –Rätt tid – inleveranser –Rätt innehåll – inleveranser –Rätt tid – utleveranser –Rätt innehåll – utleveranser –Rätt dokument – utleveranser Inventarium –Avvikelser MLH

26 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Låt alla vara delaktiga Skapa för- ståelse för processerna Förstå vilket värde som skapas Delge alla kritik Delegera ansvar MLH

27 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Skapa en helhets- bild MLH Utbildning Information

28 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Företagsledningens engagemang Vision Sätter mål Tar fram strategier Följer upp

29 Skapa värde Grupparbete 2 –Utgå ifrån de fyra värdeskapande faktorerna och ta fram exempel på dessa i en 3PL miljö

30 Skapa värde IT kundservice –Inleverans AnkomstplaneringExcel Kontroll av leveransdokumentWMS Redovisning av mottagna bilarExcel –Utleverans Orderplanering/OrderplockWMS/PMS Bokning av utleveranserTMS UtleveransrapporterTMS –Tullager Dokumentation per tullidExcel/WMS InförtullningTDS TransiteringTDS –Inventering RedovisningWMS DokumenteringExcel AnalysWMS MLH

31 Skapa värde IT produktion –Planering AnkomstplaneringUtleveransplaneringBemanningPrioriteringTransportplanering –Uppföljning ProduktionslägetProduktivitet –EDI Mottagning från kund Bekräftelse till kund Transportinformation till transportören MLH

32 Skapa värde WMS Lagerplats Artikel Order TPS Ankom- mande Tull/TDS Invente- ring PMS Kund MLH Kunder Transportör


Ladda ner ppt "LEIF HAMNÄS Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB MLH AB Affärsteamet AB MLH."

Liknande presentationer


Google-annonser