Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEIF HAMNÄS MLH Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEIF HAMNÄS MLH Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB"— Presentationens avskrift:

1 LEIF HAMNÄS MLH Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB
MLH AB Affärsteamet AB

2 AGENDA MLH Dag 2 4 Bemanning - Egen personal
- Bemanningsföretag - Optimering - Grupparbete 3 5 Juridik - Förfrågan - Offert - LOI Avtal Grupparbete 4 Dag 3 6 Utrustning Byggnad Grupparbete 5 Truckar Automation Grupparbete 6 Säkerhet Dag 1 1 Allmän orientering - Historik Begrepp Aktörer Grupparbete 1 2 Skapa värde - Grupparbete 2 3 Verksamhet Processer Lager Administration IT

3 Tredjepartslogistik Samsung Media Markt Kuehne+Nagel

4 Allmän orientering MLH Kursmål
Ha god kännedom om den historiska utvecklingen Ha god kunskap om hur en 3PL verksamhet är uppbyggd Ha god kunskap hur en 3PL verksamhet kan generera värde till en kund

5 Allmän orientering MLH 3 PL/TPL VMI Vendor Managed Inventory 4 PL?
LLP (lead logistic provider) SCI (supply chain integrator) LCT (logistic control tower) SCM (supply/demand chain management)

6 Allmän orientering MLH Historik - 70-talet och tidigare
Transporter och lager integrerade Billiga lokaler Bristfälliga IT-system Primitiv kommunikation ASG – Bosch/Siemens, Miele…

7 Allmän orientering MLH Historik - 80-talet Nybyggnation av 3PL lager
Realtidsbaserade IT-system EDI-lösningar Jönköping, Örebro…. 3PL profit center

8 Allmän orientering MLH Historik - 90-talet
Större företag har accepterat 3PL Medelstora företag börjar visa intresse Nordiska lager allt vanligare Marknaden växer med 20-30% per år Norrköping en allt intressantare lokaliseringsort Green Cargo DSV (DFDS) Kuehne + Nagel Nova Lagerservice

9 Allmän orientering MLH Historik - 2000-talet
Nordiska lösningar dominerar Globala koncept Supply Chain Management (SCM) Medelstora företag väljer 3PL Mindre företag diskriminerade Marknaden växer med 15-20% per år Norrköping nummer 2 i Sverige

10 Allmän orientering MLH Endast 17 % av fastigheterna ägs av operatören
Tillväxt av stora distributionslager (> m2) 2002 – 2012 tillkom ca m2 Jönköping Norrköping Örebro Borås Mälardalen Stockholm Göteborg Helsingborg Endast 17 % av fastigheterna ägs av operatören

11 Allmän orientering MLH Nya lager som öppnats under 2012
Göteborg RPG Logistics Göteborg Apoteket m fl Borås Speed Logistics Arlandastad DSV Arlandastad Beijer Örebro Swedol Falköping AB Gunnar Pellvik Helsingborg Post Nord Logistik Landskrona DSV Norrköping Stadium Norrköping Haugengruppen Falun Samdistribution Halmstad Biltema Halmstad AJ Produkter Jönköping Hyresgäst ej klar Totalt m2

12 Allmän orientering MLH Aktörer Totalt 160 3PL aktörer 2009 DHL
Posten Nord Logistik > m2 Schenker, DSV > m2 Aditro > m2 Kuehne + Nagel, Maersk Logistic, Bring, Itella, Transfargo, etc….. < m2

13 Allmän orientering MLH Nya Logistikcentra etableras Landskrona Umeå
DSV bygger m2 i en första etapp. Planerar ytterligare m2 i en senare etapp Umeå Kombiterminal för 300 MSEK byggs i anslutning till Botniabanan 40 hektar logistik park planeras DSV är först att etablera sig Gävle > nytt logistikområde i anslutning till E4:an Katrineholm > 100 MSEK satsas i ett nytt logistikområde med bl a en kombi- terminal

14 Allmän orientering MLH Grupparbete 1
Vilka faktorer är avgörande för en etablering av en 3PL verksamhet

15 Allmän orientering MLH Vilka faktorer avgör en etablering?
Infrastruktur % Anslutning till motorväg % Logistikkostnader % Tillgång till mark % Miljö % Expansionsmöjligheter % Närhet till marknad % Markpris % Närhet till järnvägsterminal % Närhet till hamn %

16 Allmän orientering MLH Etableringar i Norrköping Egen regi 3PL
Good Year Freudenberg Bauhaus Team Sportia Greif Duni Fatzer Samsung Bosch Verktyg Grundig Fuji Audio Pro Kenwood Casall Ericsson Akademibokhandeln Apoteket Hjärtat Candy King DT Group Beijer Byggmaterial Silvan Cheapy Lågprisbygg Egen regi Bröderna Edstrand Stadium OCL/Brorsson Bosch /IVT Kontorab Nordfarm Servera Mårdskog & Lindqvist Haugen Cloetta Swedhandling Cafébar m fl.

17 Skapa värde MLH Värde = Kvalitet x Service Kostnad x Tid

18 7. ”Företagsledningens engagemang”
Skapa värde MLH 7. ”Företagsledningens engagemang” 3. Arbeta med processer 4.Arbeta ständigt med förbätt- ringar Sätt kunden i centrum 2. Basera beslut på fakta 5. Låt alla vara delaktiga 6. Skapa helhetsbild

19 Sätt kunden i centrum MLH Tag reda på kundens behov Service Kvalité
Kundmöte Partnerskap

20 Basera beslut på fakta Mätningar KPI Ekonomiskt utfall Kund-enkät
Rapport/ presentation Beslut

21 Arbeta med processer MLH En process är en kedja av aktiviteter,
som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund Kartlägg Avstämning Utbildning Produktion

22 Arbeta ständigt med förbättringar
MLH Arbeta ständigt med förbättringar 1 2 Granska Mät Arbets- grupp 3 5 Prova Analysera 4 Ändra

23 Låt alla vara delaktiga
MLH Information Återkopp-ling Utbildning Kunskap om hur värde skapas Kunskap om sin roll

24 Kunskap om hur värde skapas
Skapa helhetsbild MLH Information Återkopp-ling Utbildning Kunskap om hur värde skapas Kunskap om sin roll

25 Företagsledningens engagemang
MLH Företagsledningens engagemang Sätter mål Följer upp Återkopplar

26 Skapa värde MLH Grupparbete 2
Utgå ifrån de fyra värdeskapande faktorerna och ta fram exempel på dessa i en 3PL miljö

27 Verksamhet MLH Processer - kärnprocesser
Inleverans ..\Logistik Park\Putaway process.doc Helpall Blandpall Utleverans ..\Logistik Park\Outbound picking Tools.doc Orderhantering Plockorder ..\Logistik Park\Outbound packing process.doc Artikelplock Kundorderplock Ersättning ”Cross Docking” ..\Logistik Park\Cross Docking process.doc Inventering Rullande Total VAS-aktiviteter Varuförädling

28 Verksamhet MLH Lager Pallställage Golvlager Hyllager Buffert
Plockplats Golvlager Buffert/plockplats Hyllager Plockplatser

29 Verksamhet MLH Administration/Kundservice - stödprocesser Inleverans
Ankomstplanering Kontroll av leveransdokument Redovisning av mottagna bilar Utleverans Orderplanering Plockplanering Bokning av utleveranser Utleveransrapporter Tullager Dokumentation per tullid Inventering Redovisning Dokumentering Analys

30 Verksamhet MLH Internt Externt Key Performance Indicators – KPI
Produktivitet Inleveranser Utleveranser V.A.S. Lagring M2 faktor Externt Kvalitet Rätt tid – inleveranser Rätt tid utleveranser Rätt innehåll - utleveranser Inventarium Avvikelser

31 Verksamhet MLH IT kundservice Inleverans Utleverans Tullager
Ankomstplanering Excel Kontroll av leveransdokument WMS Redovisning av mottagna bilar Excel Utleverans Orderplanering/Orderplock WMS/PMS Bokning av utleveranser TMS Utleveransrapporter TMS Tullager Dokumentation per tullid Excel/WMS Införtullning TDS Transitering TDS Inventering Redovisning WMS Dokumentering Excel Analys WMS

32 Verksamhet MLH IT produktion Planering Uppföljning EDI
Ankomstplanering Utleveransplanering Bemanning Prioritering Transportplanering Uppföljning Produktionsläget Produktivitet EDI Mottagning från kund Bekräftelse till kund Transportinformation till transportören

33 Verksamhet MLH Kunder Ankom- mande PMS Lagerplats Artikel Order
Tull/TDS WMS Invente- ring Kund TPS Transportör


Ladda ner ppt "LEIF HAMNÄS MLH Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB"

Liknande presentationer


Google-annonser