Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARIE LENREUS MED.KAND. ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG.- GENUSPERSPEKTIV I HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE. EGEN FÖRETAGARE LEG.TANDHYGIENIST/HÄLSOPEDAGOG FÖRELÄSARE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARIE LENREUS MED.KAND. ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG.- GENUSPERSPEKTIV I HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE. EGEN FÖRETAGARE LEG.TANDHYGIENIST/HÄLSOPEDAGOG FÖRELÄSARE."— Presentationens avskrift:

1 MARIE LENREUS MED.KAND. ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG.- GENUSPERSPEKTIV I HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE. EGEN FÖRETAGARE LEG.TANDHYGIENIST/HÄLSOPEDAGOG FÖRELÄSARE THUSAB- STYRELSELEDAMOT WWW.FRISKATANDEN.SE., MARIE@FRISKTANDVARD.COMMARIE@FRISKTANDVARD.COM Tandhygienistyrket stora möjligheter

2 Min Karriärväg 3år på Tandhygienist programmet KI- Stockholm 1,5 år privat- Praktikertjänst, även Fluor ”tant” 5 år på Sjukhustandvård- Folktandvården 5 år som Egen företagare- FriskaTanden KBT utbildad i tandvårdsrädsla. Sveriges första Tandhygienist med egen auktorisation för barntandvård 2011 Diplomerad rökavvänjare 2005 Invald i THUSAB styrelseledamot-dotterbolag till Sveriges Tandhygienistförening 2012 Hela tiden hållit föreläsningar parallellt för vårdpersonal, assistenter och studenter.

3 Bra egenskaper för Tandhygienistyrket är nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på det förebyggande arbetet, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande för att man ska lyckas bör man ha: - bra nätverk, sund jobb kultur och bra teamarbete då kan man bli en bra tandhygienist och få ett mycket roligt och stimulerande yrke.

4 Vad jobbar man med Parodontala behandlingar. (inflammationer i käk och fästesvävnader) Kariesdiagnostik undersökningar Erosions skador Slemhinneförändringar- samarbete med spec.Tandläkare Bettskenor-mjukplast/avslappningsövn. Blekskenor Tips /stöd vid nikotin avslut. Airflowbehandlingar Lättare protesinslipningar Temporära.fyllningar, permanenta fyllningar. Mycket förebyggande – som vävs in under behandlingen. Fokuserar mycket på individanpassade lösningar. Beteende förändringar. Remiss hantering

5 Kan jobba med flera Patientgrupper. Sjögrenspatienter och RA (reumatiker.) Andra neurologiska sjukdomar. Funktionshindrade patienter som har svårt med egenvården. Hjärtsjuka Downs syndrom, CP-skador, Autism. HIV, hepatit Cancer patienter Friska vuxna Friska Barn Tandvårdsrädda vuxna/barn Implantat patienter Parodontitpatienter Bulimiker Mag- och tarm sjukdomar

6 Tandhygienist yrket i korthet Ungt yrke i Sverige men inte i USA och Holland Tandhygienisternas historia : en snart 50-årig resa Den första tandhygienistutbildningen startade i Sverige 1968. År 1991 blev tandhygienistyrket en legitimerad profession. Tandhygienister som grupp har en stor entusiasm och är en aktiv sektion. Medlemsantal 1970 45st, 2014 3500st Har egen legitimationsrätt – kan skriva recept. Ex detta kan ej sjuksköterskor. Tandhygienistdagarna 3dgr välbesökta med föreläsningar och mässutställningar med det senaste.

7 Tandhygienist yrket - ett brett arbetsfält Arbetet är inte enformigt utan växlar mellan samtal/klinisk patientbehandling, informations- och utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvården kommunalt, privat eller ideella föreningar. Tandhygienister kan i större utsträckning än andra professioner samarbetar med andra personalgrupper. Politikerna, samhället och individens krav på hälsoinriktade och förebyggande tandvårdinsatser ökar. IFDH-International Federation of Dental Hygienist i samarbete med WHO i förebyggande tandvård/munhälsa Kan även jobba med utbildning i många former och även som lärare på universitet, forskning samt inom dentalindustrin Kvalitetssäkring i olika privata företag och med ledarskap.

8 Utbildningsval Distans utbildningar är inte att rekommendera då studenten blir totalt utlämnad till vilken praktikplats man får och handledare, dessa handledare kan ibland ha endast 1år om de utbildat sig tidigt. Här har man hittat stora brister vid kontroller. Tandhygienist yrket är ett hantverksyrke att jämföra med andra, där praktiskt träning är en av de viktigaste byggstenar med lärarledda lektioner. Tandhygienister träffar redan under Termin 2 patienter att jämföra med tandläkare som först träffar patienter på Termin 4

9 Välj EJ Tandhygienistyrket Om du ska söka utbildningen som reserv till Tandläkare utbildningen. Detta är 2 helt olika yrken med 2 helt olika syften. Om man endast tänker gå 2år för att snabbt komma ut i yrket. Så räcker inte kompetensen då du under sista året jobbar nära specialister och gör slut uppsats, fördjupade kunskaper i allmän sjukdomar, autoimmuna sjukdomar och betydelsen av förebyggande tandvård vid olika uppvisande av symptom. Krav på uppsatta planer som främjar förebyggande vården hos populationen och den enskilde. Man kan inte förvänta sig lika hög ingångslön som 3årig utbildning då detta är en kandidat examen.

10 Som anställd Praktikertjänst: Har varit positiva till Tandhygienister och ta vara på deras breda kompetens. Folktandvården- vill ha mer löpande band principen, där tandhygienister endast ska ta bort tandsten. Tandläkare och ledning envisas med att ”delegera” givna tandhygienist uppgifter. Ej det fria jobb som är tanken. ( obs mer benäget i Stockholm och Göteborg) Vill bortse från kunskapsnivå som tandhygienisten besitter, blir ibland som tandsköterska uppgifter, vilket är en KY- utbildning.. Privat tandläkare: börjar förstå värdet av välutbildad tandhygienist, kan bli bra samarbete.

11 Lön uppgifter att gå efter. Ingångslön (median) för nyexaminerade: 3års utbildning. 23 500-24 000 kr/månad. Medianlön vid 35-45 års ålder (ca 10 år efter examen): 29 800 kr/månad. Medianlön vid 50-60 års ålder (ca 25-30 år efter examen): 33 000 kr/månad. Lönehöjning i genomsnitt 3,7%/år Det råder stor efterfrågan på Tandhygienister och vår prognos framåt i tiden är att det kommer finnas brist på välutbildade tandhygienister. Fackavgift 100% arbetande är 225kr, A-kassa AEA 90KR

12 Bra möjligheter att driva eget? Bestämma tider när och hur jag vill jobba, anpassa till familje situationer. Driva igenom förbättringar när jag själv vill, snabbare. Kunna få ta del av ekonomin när den går bra. Välja mina kurser, fortbildningar. Kunna driva den vård som man lärt sig på utbildningen. Följa visionen om att tandhygienist yrket är en viktig del i Folkhälsoarbetet. Kunna vara stolt av att göra ett bra jobb. Kunna få välja mina samarbetspartners. Stora möjligeter att jobba i andra nordiska länder, Norge långt framme för den som vill starta eget, där man inte är beroe de av Tandläkare.

13 Hur ser framtiden ut. God och stabil. Större befogenheter att inneha och göra saker utan Tandläkare. Ex: - uppdaterade Röntgen- detta kan tandhygienister själva idag inneha. Men behöver uppvisa ett intyg att det finns en samarbets tandläkare i ryggen, detta behövs ej i Holland eller Norge. - Vidare utbildning av lättare Fyllningsterapi som avser borrning- handledare/utbildare TDL Spec. Peter Lingström Göteborg +provtillfällen - Vi får mer patienter som uppskattar en Tandhygienist och dess kunskaper, mer Undersökningar.

14 Forts. - Vi får hela tiden fler doktorerande Tandhygienister. - Tandhygienister som är med och marknadsför yrket i olika hälsofrämjande samarbete. Ex Tobacco Endogame, munhälsodagen. - Ligger i fas med vad Sveriges riksdag önskar, att satsa på den preventiva vården. - Utbildningsdepartementet har lämnat förslag till Riksdagen att besluta fastställa 3år kandidatexamen för Tandhygienistyrket. Då de anser att 2år ej räcker av kunskap.

15 utbildningsorter Stockholm Karolinska Institutet-Odontologiska fakulteten. Göteborgs Universitet- Sahlgrenska akademin Institutionen för odontologi. Malmö- Malmö högskola Odontologiska fakulteten Kristianstad- Högskolan Kristianstad Jönköping- Jönköpings Universitet Umeå- Umeå Universitet


Ladda ner ppt "MARIE LENREUS MED.KAND. ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG.- GENUSPERSPEKTIV I HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE. EGEN FÖRETAGARE LEG.TANDHYGIENIST/HÄLSOPEDAGOG FÖRELÄSARE."

Liknande presentationer


Google-annonser