Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sandudden Samfällighetsförening Mars 2016. Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sandudden Samfällighetsförening Mars 2016. Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för."— Presentationens avskrift:

1 Sandudden Samfällighetsförening Mars 2016

2 Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av 2 justeringsmän 4. Styrelsens och revisorernas berättelse 5. Ansvarsfrihet för styrelsen 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9. Val av styrelse och styrelseordförande 10. Val av revisorer 11. Fråga om val av valberedning 12. Övriga frågor 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

3 Verksamhetsberättelse  Styrelsens arbete  implementation av det nya Telia avtalet  utrett gatubelysningen och tagit fram åtgärdsplan  haft en dialog med kommunen kring miljöprojektet som startat i Sandudden  satt upp en hemsida för samfälligheten  Information  Städdagar 2015

4 Ekonomi 2015

5 Resultatrapport – intäkter KontoBeskrivning20152014Kommentar 3000Medlemsavgifter695 400 kr549 000 kr Nytt Telia-avtal 3999Återvunna medlemsavgifter1 500 kr0 kr 8300Ränteintäkter0 kr1 007 kr 0% ränta på bankkontot fr.o.m. 2015 Summa intäkter696 900 kr550 007 kr

6 Resultatrapport – kostnader KontoBeskrivning20152014Kommentar 4010Inköp material och varor12 790,00 kr19 445,40 kr 5020Elkostnader28 075,00 kr29 686,00 kr 5164Plogning, sandning, städning67 118,00 kr45 584,00 kr Vinterväghållning 5420Programvaror2 968,10 kr1 265,00 kr Ny hemsida 5460Förbrukningsmaterial1 584,00 kr1 711,00 kr 5500Reparation, underhåll allmänt35 914,00 kr44 246,00 kr Underhåll belysning 5510Underhåll TV2 181,00 kr2 781,00 kr 6260Bredband, telefoni och TV522 998,00 kr366 031,00 kr Nytt Telia-avtal 6310Företagsförsäkringar6 518,00 kr6 219,00 kr 6490Övriga kostnader4 988,50 kr2 957,50 kr 6570Bankkostnader1 774,00 kr1 977,00 kr 7001Arvoden5 994,00 kr7 992,00 kr Summa692 902,60 kr529 894,90 kr

7 Resultatrapport – resultat 2015 Resultat: 3 997,40 kr 2014 Resultat: 20 112,10 kr

8 Byte av gatubelysning

9 Bakgrund  Nuvarande gatubelysning föråldrad  Drift- och underhållskostnaderna stiger  Armaturerna går ej att modernisera eller bygga om  Byte till LED-armaturer spar el-kostnader och underhållskostnader samt är miljövänliga  En dialog har förts med kommunen som ej har någon inrådan i beslutet men stödjer och uppmuntrar samfälligheter att välja miljövänliga alternativ

10 Förslag till åtgärd  Styrelsen föreslår att samtliga armaturer byts ut till ett miljövänligt LED-alternativ under 2016  Samfälligheten finansierar detta med befintlig kassa samt en extra avgift under 2016  Styrelsen har tagit in 3 stycken offerter (Färingsö El, Bogfelts samt att göra det inom samfällighetens egen regi med yrkeskunniga medlemmar), dessa ger en tydlig indikation på kostnader  Offerterna ligger mycket nära varandra prismässigt och styrelsen önskar därför stämmans godkännande på att gå vidare i arbetet med dessa som utgångspunkt i våra slutförhandlingar med den leverantör vi väljer  Stämman beslutar om typ av armatur som skall monteras samt finansiering av arbetet. Styrelsen slutförhandlar sedan och väljer leverantör inom ramen för stämmans beslut.

11 Förslag till beslut Alternativ 1 Armatur Philips Clearway (monterad på Krossvägen’s gångbanor) alt. Thorn Isaro (monterad på Sandgränd 8) En modern LED-armatur, dessa två har monterats av Närlunda vägförening under deras armaturprojekt som skedde 2014. Lagervara, leveranstid 2 - 4 veckor. Synpunkter har framkommit på att armaturen på Sandgränd är för stark, armaturen finns i en svagare ljusstyrka samt kan monteras med en rakare vinkel mot vägbanan. Armaturen på Krossvägen är av likvärdig karaktär, denna är dock anpassad för gångväg och har en svagare lampa. Skillnaden i upplevelsen på färg och ljusstyrka har att göra lampans styrka. Ca. pris för leverans: 300 000 kr Styrelsen styrker detta förslag

12 Förslag till beslut forts. Alternativ 2 Armatur Thorn Victoria, designer-lampa i likvärdig stil med dagens armatur men utrustad med modern LED-teknik En armatur som är liknande dagens armatur, beställningsvara med lång leveranstid ca. 16 veckor. Ca. pris för leverans: 560 000 kr

13 Nuvarande Samfällighetsavgift Jan-Apr 2200 kr Maj-Aug 2200 kr Sep-Dec 2200 kr Totalt 6600 kr/år

14 Samfällighetsavgift 2016 vid alternativ 1 Jan-Mar 2200 kr Apr-Jun 2200 kr Jul-Aug 2200 kr Sep-Dec 2200 kr Totalt 8800 kr/2016 En extra inbetalning för år 2016 på 2200 kr för bytet av armaturer Ger totalt 268 400 kr som används för bytet av gatubelysning (Alt 1)

15 Samfällighetsavgift 2016 vid alternativ 2 Jan-Mar 2200 kr Apr-Jun 2850 kr Jul-Aug 2850 kr Sep-Dec 2850 kr Totalt 10750 kr/2016 En extra inbetalning för år 2016 på 4150 kr för bytet av armaturer Ger totalt 506 300 kr som används för bytet av gatubelysning (Alt 2)

16 Vanliga frågor

17 Omröstning Förslag 1 Att uppgradera till armatur Philips Clearway alternativt Thorn Isaro Samt att höja samfällighetsavgiften under 2016 till 4 x 2200 kr Där 268 400 kr reserveras till bytet av armaturer Förslag 2 Att uppgradera till armatur Thorn Victoria Samt att höja samfällighetsavgiften under 2016 till 1x 2200 kr & 3x 2850 kr Där 506 300 kr reserveras till bytet av armaturer Alt.1 Alt.2

18 Val av styrelse och styrelseordförande Valberedningen föreslår följande ledamöter till Sanduddens Samfällighetsförenings Styrelse 2016 Mattias Ek Lars Hagberg Mette Landfald Micke Riggo Per Nordfors, suppleant och BRF’s representant samt till Styrelsens ordförande Maria Renz Wiklander

19 Val av revisorer och valberedning Valberedningen föreslår Per Söderkvist till Sanduddens Samfällighetsförenings revisor Till valberedning 2015 står det stämman öppet

20 Budget för 2016 KontoBenämningBudgeterat 3000Medlemsavgifter för Sanduddens Samfällighet805 200 kr 4010Inköp material och varor-15 000 kr 5020Elkostnader-30 000 kr 5164Plogning, sandning och städning-75 000 kr 5420Programvaror-3 000 kr 5460Förbrukningsmaterial-2 000 kr 5500Reparation, underhåll, allmänt-45 000 kr 6110Kontorsmaterial-1 500 kr 6260Bredband, telefoni och TV-584 260 kr 6310Företagsförsäkringar-6 800 kr 6490Övr. kostnader-3 000 kr 6570Bankkostnader-2 000 kr 7001Arvoden-6 000 kr 8300Ränteintäkter0 kr Summa:31 640 kr Notera: Denna budget tar inte i beaktande bytet av gatubelysning som är planerat för 2016.

21 Övriga frågor

22 Stämmoprotokollet tillgänglighet  Stämmoprotokollet kommer inom 14 dagar finnas tillgängligt på TV-husets anslagstavla samt via samfällighetens mailgrupp.


Ladda ner ppt "Sandudden Samfällighetsförening Mars 2016. Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för."

Liknande presentationer


Google-annonser