Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lämna hemma – en ambulansuppgift? Gunnar Wahlund, specialistsjuksköterska Falck Ambulans AB i Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lämna hemma – en ambulansuppgift? Gunnar Wahlund, specialistsjuksköterska Falck Ambulans AB i Lund."— Presentationens avskrift:

1 Lämna hemma – en ambulansuppgift? Gunnar Wahlund, specialistsjuksköterska Falck Ambulans AB i Lund

2 Lämna hemma – en ambulansuppgift? Eller… att inte köra alla patienter till akut- mottagningen Eller… att triagera varje patient till rätt vårdnivå vid varje enskilt tillfälle

3 Fördelar med att triagera patienter: -Patienten kommer till rätt vårdnivå utan onödiga omvägar -Resurserna på akutmottagningen kan användas effektivare -Samhällsekonomisk vinst genom att triagera direkt till rätt vårdnivå -Patienten kan besparas mycket lidande och väntan -Kan frigöra ambulansteamet fortare

4 Nackdelar med att triagera patienter: - Kan ta mer av ambulansteamets tid i anspråk - Viss risk för ”feltriagering” - Risk för konfliktsituation med patient och anhöriga

5 Vilka vårdnivåer kan vi triagera till? - Akutmottagning - Jourläkarcentral - Vårdcentral - Hembesöksläkare - Distriktssköterska - Socialtjänst/biståndshandläggare - Sjukvårdsrådgivning - Egenvård - Vårdprogram - Fler?

6 Verktyg vid triagering i Region Skåne: - Specialistsjuksköterskans kompetens och erfarenhet - Triagehandboken - RLS (Regionalt Läkarstöd) - Vårdprogram - Metts - Behandlingsriktlinjer

7 Patientfall 1 En 80-årig kvinna har fallit på bussen. Hon har inte varit avsvimmad, har ingen amnesi eller neurologi. Enda påvisbara skadan är en liten sårskada ovanför vänster ögonbryn med minimal blödning. Ambulanssjuksköterskans åtgärd: -Patienten undersöks på plats och befinns vara grön enligt METTS -Plåstras om med vanligt plåster -Ambulansteamet följer patienten till bostaden 100 meter bort -För finare läkning krävs omplåstring med steristrip varför ambulanssjuksköterskan kontaktar tjänstgörande distriktssköterska som ombesörjer detta lite senare Konklusion: Undersökt, behandlad och triagerad hemma, inte ”bara lämnad hemma”.

8 Patientfall 2 50-årig man med välreglerad insulinbehandlad diabetes sedan 30 år. Har jobbat några timmar i trädgården i sommarvärmen. Får insulinkänning och blir efter ett tag medvetslös. Ambulanssjuksköterskans åtgärd: - Behandlar patienten sedvanligt med intravenös Glukos. - Uppföljande P-glukoskontroller, ser till att patienten får mat - Försäkrar sig om att patienten är habitual och att han har sällskap - Försäkrar sig om att patienten förstår situationen. - I samråd med RLS stannar patienten i hemmet med egenvårdsråd - Ser till att ambulansjournalen kommer till behandlande läkare för kännedom Konklusion: Undersökt, behandlad och triagerad hemma, inte ”bara lämnad hemma”.

9 Patientfall 3 40-årig, tidigare frisk, man som igår fick ont i ryggen efter att ha lyft sin 3-åriga dotter olämpligt, dvs ett klassiskt ryggskott. Inga neurologiska borfall, men har ont så han inte kan ta sig ur sängen. Har behandlat sig själv med T Alvedon. Ambulanssjuksköterskans åtgärd: - Patienten undersöks på plats och befinns vara grön enligt METTS. - I samråd med RLS rekommenderas bättre analgetika. Konklusion: Undersökt, behandlad och triagerad hemma, inte ”bara lämnad hemma”.

10 Patientfall 4 85-årig pigg och vital kvinna. Bor ensam i villa. Har hemtjänst och trygghetslarm. Insjuknar under natten i gastroenterit. Ringer sina anhöriga för att hon känner sig svimfärdig. Ambulanssjuksköterskans åtgärd: -Patienten undersöks på plats och befinns vara grön enligt METTS. -Försäkrar sig om att patienten kan få i sig vätska och att hon har fortsatt tillsyn av anhöriga. Konklusion: Undersökt och triagerad hemma, inte ”bara lämnad hemma”.

11 Patientfall 5 75-årig kvinna, tidigare hypertoni samt opererad med knäplastik. Haft blödande ulcus för några år sedan. Insjuknar under natten med buksmärtor i epigastriet samt lätt illamående. Normal faeces. Ringer ambulans 05.00. Ambulanssjuksköterskans åtgärd: - Patienten undersöks på plats och befinns vara grön enligt METTS - Noggrann bukstatus. Tydligt palpöm över epigastriet, i övrigt inget avvikande. -Efter samråd med RLS kvarstannar patienten i hemmet och uppmanas kontakta ansvarig läkare på VC. Konklusion: Undersökt och triagerad hemma, inte ”bara lämnad hemma”.

12 Att lämna hemma, eller… att inte köra alla patienter till akutmottagningen, eller… att triagera varje patient till rätt vårdnivå vid varje enskilt tillfälle, en ambulansuppgift? Ja, självklart! Inte som ett självändamål, men som ett led i att förbättra omhändertagande av våra patienter!


Ladda ner ppt "Lämna hemma – en ambulansuppgift? Gunnar Wahlund, specialistsjuksköterska Falck Ambulans AB i Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser