Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Hur samverkar vi kring tidig upptäckt av demens?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Hur samverkar vi kring tidig upptäckt av demens?"— Presentationens avskrift:

1 ”Hur samverkar vi kring tidig upptäckt av demens?
Workshop ”Hur samverkar vi kring tidig upptäckt av demens? Sammanfattning av dagen

2 Vad blir det för skillnad för personen och deras närstående om en utredning görs tidigt?
Träffa andra i samma situation. Få förberedelsetid Uppleva trygghet Tidiga insatser för att kunna bo kvar hemma Bättre kvalitet hela vägen Bättre för närstående Bättre kvalitet hela vägen – en starkare vårdkedja Utgå från individens behov Lugn av att få ett besked Ökad förståelse Gott bemötande Utesluta andra svårigheter/diagnoser Samhällsekonomiska vinster Men även: skamkänsla, jobbigt att få en diagnos, isolering…

3 Vart vänder man sig om man ser någon som behöver demensutredning?
Till vårdcentralen (det underlättar om demensansvarig finns) Till demenssköterska för rådgivning Till GRK för rådgivning och bedömning Det avgör vem som upptäcker….varje fall är unikt!

4 Vad är det man ska vara uppmärksam på?
Förändrad hantering av den egna ekonomin Isolerar sig Minskade sociala kontakter Mindre initiativförmåga Stora vårdkonsumenter – söker för ”småsaker” Medicinhantering och hygien börjar vackla Viktnedgång Mathantering sviktar Missar avtalade tider

5 Vad behöver man för kunskap för att syssla med demensutredning?
Baskunskap måste finnas! Skillnad på normal glömska och annat Ålderism finns överallt Vad behöver utvecklas? Utbildning för distriktsläkarna Team – kunskapom varandras kompetens Kunskap om instrumenten och hur man tolkar resultatet Knyta ihop tillsammans med anhöriga

6 Så långt… På en skala mellan 0 – 10 finns vi idag på en 3 eller 4.
Följande behövs för att arbetet med tidiga utredningar ska fungera: Tid och resurser Kunskap Tydlig styrning bl a genom mätning Specialisering Teamarbete

7 Ett litet steg framåt! Idag kan vi:
Informera berörda politiker om läget Gå ut direkt och fånga upp! Sprida kunskap om demens så fort tillfälle ges Se den stora bilden – oavsett huvudman Imorgon kan vi: Göra gemensamt program med utgångspunkt i riktlinjerna

8 Behöver vi fler arenor? - för samverkan -
JA Mer på lokal nivå Bra för att utveckla samarbetet Ja, få dit fler politiker! Teamarbete för alla Samarbete inom sjukhustes gränser Mer av dessa möten!


Ladda ner ppt "”Hur samverkar vi kring tidig upptäckt av demens?"

Liknande presentationer


Google-annonser