Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Winnet Sverige, en nationell aktör som räknas! Winnet Skånes- 20 års jubileum 5 december, 2014 Britt-Marie S Torstensson Ordförande, Winnet Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Winnet Sverige, en nationell aktör som räknas! Winnet Skånes- 20 års jubileum 5 december, 2014 Britt-Marie S Torstensson Ordförande, Winnet Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Winnet Sverige, en nationell aktör som räknas! Winnet Skånes- 20 års jubileum 5 december, 2014 Britt-Marie S Torstensson Ordförande, Winnet Sverige www.winnet.se

2 Vår organisation

3 www.winnet.se § 2 Föreningens ändamål Föreningen skall genom att stödja kvinnors regionala och lokala resurscentras/ nätverks verksamhet verka för: - att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk - att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället - att kvinnors och mäns insatser värderas lika Utdrag ur stadgar Winnet Sverige

4 Kunskapsutveckling www.winnet.se synliggör kvinnors villkor och förutsättningar för deltagande i nationell, regional och lokal tillväxt och utveckling samlar fakta och statistik inom forskningsområdet Genus inom samtliga insatsområden presenterar och rapporterar till politiker och beslutsfattare och andra aktörer med uppdrag inom samtliga insatsområden för påverkan och genomförande av policy och program

5 Förändra och påverka strukturer www.winnet.se Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet Främja jämställda villkor för entreprenörskap Uppnå jämställt deltagande i arbetslivet Uppnå jämställda arbetslivsvillkor

6

7 www.winnet.se Deltar i Landsbygd på lika villkor – nationellt o regionalt program, 2014-2020, deltar granskning – 10 december, Deltagit i med Winnet 8 - påverkan STRUFO program 2014-2020,- ESF programutformning 2014- 2020 Going Abroad, in i BSR strategin, 2014-2020 Winnet Innovationsstrategin, klar december 2014 Digitala agendan, sprids Regionalt, Östersjön Arbetsmarknad på lika villkor! Winnet Centre of Excellence, BSR o Sverige Winnet Center of Excellence På gång, regional fonder, landsbygdsfond, lokalt ledd utveckling, flerfonder, Östersjösamarbete, Östliga partnerskapet, Turkiet, St Petersburgh

8

9 Flernivåstyrning EU Sammanhållningspolitiken, 2020-strategin, Östersjöstrategin Winnet Sverige Winnet 8 Nationella Strategin ( NUTS 1 ) Winnet Sverige Winnet 8 Strukturfondspartnerskap i 8 regioner ( NUTS 2 ) Winnet Sveriges medlemmar Winnet 8 Regionala utvecklings- och tillväxtprogram, RTP – RUP ( NUTS 3 ) Samt lokala RUP – RTP Winnet Sveriges medlemmar Quadruple Helix = partnerskap mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle t ex resurscentra för kvinnor

10


Ladda ner ppt "Winnet Sverige, en nationell aktör som räknas! Winnet Skånes- 20 års jubileum 5 december, 2014 Britt-Marie S Torstensson Ordförande, Winnet Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser