Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordland och EU, ny programperiod, nya möjligheter LTU De nya programmen 2014- 2020, vad är nytt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordland och EU, ny programperiod, nya möjligheter LTU De nya programmen 2014- 2020, vad är nytt?"— Presentationens avskrift:

1 Nordland och EU, ny programperiod, nya möjligheter LTU De nya programmen 2014- 2020, vad är nytt?

2 Europa 2020- strategin- en smart och hållbar tillväxt för alla Gemensamt strategiskt ramverk (GSR) Regionala utvecklingsfonden Socialfonden Landsbygdsfonden Havs- och fiskerifonden Fondsamordning Partnerskapsöverenskommelser

3 Sammanhållningspolitiken- EU:s politik för regional tillväxt och sysselsättning Vill åstadkomma ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Finansieras via strukturfonderna Tillväxtinjektioner för regioner Ökad fokusering Ökad koncentration av resurser Resultat, resultat, resultat

4 Process för programarbetet EU-strategier och nationella strategier Regionernas strategier Interreg programmen

5 11 tematiska mål för investeringar i tillväxt och sysselsättning 1.Stärka forskning och innovation 2.Informations- och kommunikationsteknik 3.Företagens konkurrenskraft 4.Koldioxidsnål ekonomi 5.Anpassning och risker vid klimatförändringar 6.Miljö och resursanvändning 7.Hållbara transporter och få bort flaskhalsar 8.Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9.Social inkludering och bekämpa fattigdom 10.Utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11.(Effektivare offentlig förvaltning)

6 REGIONALT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM NATIONELLT Regionalfondsprogram ÖN/MN Socialfondsprogram Landsbygdsprogram Havs- & fiskeriprogram Botnia-Atlantica Sverige Norge Nord Northern Periphery and Arctic Östersjöprogrammet Nationellt regionalfondsprogram URBACT II Interreg IV C ESPON INTERACT II Horizon 2020 COSME LIFE Kreativa Europa ERASMUS + Hälsa för tillväxt Connecting Europé Facility Ett Europa för medborgarna Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI) … med ett gemensamt strategiskt ramverk (GSR)

7 Varför samarbeta över gränserna? Många gränsområden har likartade utmaningar Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar Gränsöverskridande resurser kan förvaltas i samarbete med andra Samarbetet kan ge erfarenheter och nätverk över gränsen Tillsammans är vi mer konkurrenskraftiga

8 Vad består det gränsöverskridande mervärdet av? Minska och överbrygga gränshinder Använda gränsen som en resurs Kritisk massa Nya infallsvinklar Lösning av gemensamma problem Best practice

9 Tack för din uppmärksamhet Iiris Mäntyranta Iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se +46 10 22 55 376


Ladda ner ppt "Nordland och EU, ny programperiod, nya möjligheter LTU De nya programmen 2014- 2020, vad är nytt?"

Liknande presentationer


Google-annonser