Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöchefsträff Stockholm 2016-04-21 Vilka operativa slutsatser kan dras av kommunernas gemensamma vattenvårdsarbete hittills? Juha Salonsaari Vattensamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöchefsträff Stockholm 2016-04-21 Vilka operativa slutsatser kan dras av kommunernas gemensamma vattenvårdsarbete hittills? Juha Salonsaari Vattensamordnare."— Presentationens avskrift:

1 Miljöchefsträff Stockholm 2016-04-21 Vilka operativa slutsatser kan dras av kommunernas gemensamma vattenvårdsarbete hittills? Juha Salonsaari Vattensamordnare Stockholms Stad Juha Salonsaari Vattensamordnare Stockholms Stad

2 Kommunerna har en skyldighet att följa åtgärdsprogram och MKN. Weserdomen ställer tydligare och strängare krav, men rättsläget är fortfarande något oklart. För att nå MKN krävs ett samarbete mellan kommuner och inom kommunerna vad gäller planarbete, tillståndsgivande, tillsyn och praktiskt åtgärdsarbete. Rätt åtgärder på rätt plats till rätt pris kräver interkommunal samverkan. Hanteringen av vatten kommer att kräva investeringar på både kort och lång sikt. Dagvattenhantering och vattenåtgärder behöver bli en integrerad del i kommunal verksamhet. Tänk efter före. Slutsatser

3 Tyresåns vattenvårdsförbund. Mälarens vattenvårdsförbund Svealands kustvattenvårdsförbund Edsviken vattensamverkan Oxunda vattensamverkan Stavbofjärdens vattenråd Bällstaågruppen Igelbäcksgruppen Brunnsvikengruppen Vi gör redan väldigt mycket tillsammans… … men var är åtgärderna?

4 Kommuner, VA-bolag och verksamhetsutövare i samverkan Politisk tillsatt styrelse (Lund, Staffanstorp, Lomma, Svedala och VA-syd) Framgångsrika på att söka externa medel för vattenåtgärder Öronmärkta medel avsatta för övervakning och åtgärder Är Höje å Vattenråd framgångsmodellen?

5 Pekar ut var, hur, när, av vem och till vilken kostnad som åtgärderna ska utföras. Ett underlag för att bedöma vilka åtgärder som är prioriterade, dvs mest kostnadseffektiva. Åtgärdsbibliotek på lokal nivå, vara exempelvis underlag för kompensationsåtgärder i samband med exploatering och tillsyn. Bällstaån och Brunnsviken först ut. –Viktigt med projektgrupp bestående av kommuntjänstemän samt VA-bolag från hela avrinningsområdet. –Bred referensgrupp. Magelungen, Drevviken och Forsån härnäst. –Behov av samverkan med Tyresåns vattenvårdsförbund, angränsande kommuner och verksamhetsutövare. Lokala åtgärdsprogram som en del i arbetet för att nå MKN

6 Lokala åtgärdsprogram. Koordinera tillsynsarbetet och planarbetet inom respektive avrinningsområde. Utsläppskriterier som är vattenförekomstspecifika och gäller inom respektive avrinningsområde oavsett kommungräns. Sy ihop klimatanpassning i staden med rening av vatten. Satsningar på ny teknik. Vi kan spillvattenhantering är fortfarande noviser på dagvatten. Dagvattenhantering och vattenåtgärder behöver bli en fullt ut integrerad del i kommunal verksamhet. Inom vilka områden behöver vi stärka samarbetet?

7 Hur ska vi samverka för bättre vattenvårdsarbete över kommungränserna? Juha Salonsaari Telefon: 08 - 508 28 792 juha.salonsaari@stockholm.se


Ladda ner ppt "Miljöchefsträff Stockholm 2016-04-21 Vilka operativa slutsatser kan dras av kommunernas gemensamma vattenvårdsarbete hittills? Juha Salonsaari Vattensamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser