Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyttjanderätt till fast egendom. Nyttjanderätter Bostadshyra JB 12 kap Bostadsrätt BRL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyttjanderätt till fast egendom. Nyttjanderätter Bostadshyra JB 12 kap Bostadsrätt BRL."— Presentationens avskrift:

1 Nyttjanderätt till fast egendom

2 Nyttjanderätter Bostadshyra JB 12 kap Bostadsrätt BRL

3 Bostadshyra JB 12:1 st 3 Upplåtelse för att till helt eller till inte oväsentlig del användas som bostad

4 Upplåtelse som avser både lokal och bostad Väsentlighetsrekvisit

5 Gränsdragning hyra/arrende JB 12:1 st 2

6 Struktur i reglerna Regler som rör avtals ingående Regler avseende parters rättsförhållande under löpande avtal Regler som fokuserar på avtals upphörande

7 Relevanta rekvisit Avtal Hus eller del av hus/jord Nyttjande Mot ersättning

8 Rekvisitet hus eller del av hus/jord Hus eller del av hus

9 Rekvisitet ersättning JB 12:1

10 Ersättningens storlek Bruksvärdeshyra

11 Ersättningens storlek Bruksvärdeshyra Självkostnadsprincipen

12 Ersättningens storlek Bruksvärdeshyra Självkostnadsprincipen Skälig hyra

13 Preciserat belopp Belopp fastställt i avtalet JB 12:19

14 Tidpunkt för betalning Bostadshyra – en månad i förväg

15 Tidpunkt för betalning Bostadshyra – en månad i förväg Undantag: första månadshyran

16 Skriftkrav? Bostadshyra – nej, JB 12:2

17 Avtalens löptid

18 Struktur i reglerna Regler avseende parternas rättsförhållande under pågående avtal

19 Struktur i reglerna Regler avseende parternas rättsförhållande under pågående avtal - Hyresgästens förpliktelser - Hyresgästens rättigheter - Hyresvärdens förpliktelser

20 Hyresgästens förpliktelser Betala hyra Vårda hyresobjektet Ej störa Använda objektet i enlighet med överenskommet ändamål

21 Hyresgästens förpliktelser Betala hyra

22 Hyresgästens förpliktelser vårda hyresobjektet Normalt slitage

23 Hyresgästens förpliktelser vårda hyresobjektet Normalt slitage Skador som uppstått genom eget vållande

24 Hyresgästens förpliktelser vårda hyresobjektet Normalt slitage Skador som uppstått genom eget vållande Skador som uppstått genom annans vårdslösa eller försumliga agerande

25 Hyresgästens förpliktelser vårda hyresobjektet Normalt slitage Skador som uppstått genom eget vållande Skador som uppstått genom annans vårdslösa eller försumliga agerande Olyckshändelser

26 Hyresgästens förpliktelser ej störa Viss rätt att störa

27 Hyresgästens förpliktelser ej störa Viss rätt att störa Vidta rättelse

28 Hyresgästens rättigheter Partiell sublokation Total sublokation JB 12:40

29 Hyresvärdens skyldigheter Tillhandahålla hyresobjektet i lagstadgat eller avtalat skick

30 Hyresvärdens skyldigheter Tillhandahålla hyresobjektet i lagstadgat eller avtalat skick JB 12 kap 9 §

31 Hyresvärdens skyldigheter Tillhandahålla hyresobjektet i lagstadgat skick Undantagen i JB 12:9

32 Hyresvärdens skyldigheter Tillhandahålla hyresobjektet i lagstadgat skick JB 12:9 – brukbart skick

33 Hyresvärdens skyldigheter Tillhandahålla hyresobjektet i lagstadgat skick JB 12:9 - kvalitet vid tillträde JB 12:15- kvalitet under avtalsförhållandet

34 Hyresvärdens skyldigheter Tillhandahålla hyresobjektet i lagstadgat skick JB 12:11 - åtgärder om hyresvärden åsidosätter sina skyldigheter JB 12:16

35 Åtgärder enligt JB 12:11 Avhjälpa bristen

36 Åtgärder enligt JB 12:11 Avhjälpa bristen Säga upp avtalet

37 Åtgärder enligt JB 12:11 Avhjälpa bristen Säga upp avtalet – väsentlig betydelse

38 Åtgärder enligt JB 12:11 Avhjälpa bristen Säga upp avtalet – väsentlig betydelse Nedsättning av hyran

39 Åtgärder enligt JB 12:11 Avhjälpa bristen Säga upp avtalet – väsentlig betydelse Nedsättning av hyran Ersättning för skada

40 Åtgärder enligt JB 12:11 Avhjälpa bristen Säga upp avtalet – väsentlig betydelse Nedsättning av hyran Ersättning för skada Åtgärdsföreläggande

41 Struktur i reglerna Regler som fokuserar på avtals upphörande

42 Regler om avtals upphörande Tidsbegränsade avtal Tillsvidare avtal

43 Besittningsskydd Direkt besittningsskydd

44 Besittningsskydd Direkt besittningsskydd – initiativ åligger hyresvärden

45 Regler som fokuserar på avtals upphörande Grovt kontraktsbrott - förverkande

46 Gäller både vid avtal som löper tills vidare och avtal som löper på bestämd tid

47 Grovt kontraktsbrott - förverkande JB 12:42


Ladda ner ppt "Nyttjanderätt till fast egendom. Nyttjanderätter Bostadshyra JB 12 kap Bostadsrätt BRL."

Liknande presentationer


Google-annonser