Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap.17 När skadan redan skett

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap.17 När skadan redan skett"— Presentationens avskrift:

1 Kap.17 När skadan redan skett
Skadestånd = ekonomisk ersättning till någon som har drabbats av en skada, som någon annan har orsakat.

2 Skadestånd vid avtalsförhållande avgörs av
Skadestånd vid avtalsförhållande avgörs av. (skadeståndsbestämmelser finns i lagarna) Avtal Kollektivavtal Avtalslagen Köplagen Konsumentköplagen Konsumenttjänstlagen Jordabalken Hyreslagen Medbestämmandelagen (ersättning till facket) Lagen om anställningsskydd

3 Skadestånd utom avtalsförhållande
Skadeståndslagen (då finns ej avtalsförhållande mellan parterna) Skadan måste ha vållats avsiktligt (genom uppsåt) eller genom vårdslöshet (culpa) Skadeståndslagen 2:a kapitlet 1paragrafen

4 Skadestånd för personskada
Sjukvårdskostnad Inkomstförlust (skillnaden mellan hennes lön och sjukpenningen från försäkringskassan) Sveda och värk, lyte och men

5 Skadestånd för sakskada
Sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning Inkomstförlust Annan kostnad till följd av skadan

6 Ansvar Strikt ansvar= kravet på vårdslöshet finns ej, men ändå är skadevållaren ansvarig för skadan t.ex. den som bedriver farlig verksamhet (järnvägstrafik). Hundägare. Liknande ansvar för förare av motorfordon.

7 Ansvar Principalansvar = Arbetsgivaren är skyldig att betala skadestånd för skada som en anställd har orsakat Om den anställde har handlat grovt vårdslöst kan arbetsgivaren återkräva skadeståndsbeloppet av den anställde (regressrätt) Det där blev snyggt

8 Minskning (jämkning) av skadestånd
Ålder (under 18 år), mognad (Inget skadestånd upp till 5 år) Psykiskt utvecklingsstörda Omständigheter Föräldrar kan bli ansvariga att betala skadestånd om de ej har haft godtagbar tillsyn över småbarn som vållar en skada

9 Minskning (jämkning) av skadestånd
Medvållande, om personen har varit vårdslös (delvis har orsakat olyckan) Fall av, fall av.

10 Minskning (jämkning av skadestånd)
Ekonomiska möjligheter Om den skadeståndsskyldige inte har möjligheter att ersätta skadan. Saknar t.ex.hemförsäkring med ansvarsförsäkring Ta hänsyn till den skadelidandets behov av skadestånd (Rik person)

11 Ansvarsförsäkring Försäkra sig mot risken att få betala skadestånd.

12 Brottskada och trafikskada.
Varje ägare av motorfordon är skyldig att teckna en trafikförsäkring Genom denna försäkring utgår ersättning för de personskador och sakskador som orsakas av motorfordonet. Den som drabbas av brott har rätt till skadestånd om gärningsmannen har dömts att betala.

13 Brottskada och trafikskada.
Om den dömde inte betalar frivilligt, kan kronofogden hjälpa till. Brottsskadeersättning utbetalas om gärningsmannen är okänd eller inte har råd att betala skadestånd till brottsoffret. Brottsoffermyndigheten betalar ut brottskadeersättning. Ersättning kan omfatta såväl sak- som personskador.


Ladda ner ppt "Kap.17 När skadan redan skett"

Liknande presentationer


Google-annonser