Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN! Medlemskonferens Winnet Sverige Women in net 8-9 december 2011 Arlanda Hotellby, Arlanda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN! Medlemskonferens Winnet Sverige Women in net 8-9 december 2011 Arlanda Hotellby, Arlanda."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN! Medlemskonferens Winnet Sverige Women in net 8-9 december 2011 Arlanda Hotellby, Arlanda

2 Women in net

3 Resurscentra för kvinnor Women in net En motor för jämställd regional utveckling och tillväxt

4 Varumärket Winnet Women in net Kommunikationsgrupp: Bodil Nilsson, Ann-Sofie Granzell, Shahina Begum Kommunikatör: Lena Warma Faring, Warma Group

5 Women in net

6 Flernivåstyrning EU Sammanhållningspolitiken, 2020-strategin, Östersjöstrategin Winnet Sverige Winnet 8 Nationella Strategin ( NUTS 1 ) Winnet Sverige Winnet 8 Strukturfondspartnerskap i 8 regioner ( NUTS 2 ) Winnet Sveriges medlemmar Winnet 8 Regionala utvecklings- och tillväxtprogram, RTP – RUP ( NUTS 3 ) Samt lokala RUP – RTP Winnet Sveriges medlemmar Quadruple Helix = partnerskap mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle t ex resurscentra för kvinnor

7 Verksamhetsbidrag Projektbidrag Organisationsbidrag Women in net

8 Verksamhetsbidraget Women in net Målet med den statliga finansieringen till RC för kvinnor är att bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande Verksamhetsbidraget ska användas till att främja kunskapsförmedling och kunskapsutveckling

9 Women in net

10 Kunskapsutveckling Women in net synliggör kvinnors villkor och förutsättningar för deltagande i nationell, regional och lokal tillväxt och utveckling samlar fakta och statistik inom forskningsområdet Genus inom samtliga insatsområden presenterar och rapporterar till politiker och beslutsfattare och andra aktörer med uppdrag inom samtliga insatsområden för påverkan och genomförande av policy och program

11 Women in net Förändra och påverka strukturer och implementera jämställdhet i processer, organisationer Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet Främja jämställda villkor för entreprenörskap Uppnå jämställt deltagande i arbetslivet Uppnå jämställda arbetslivsvillkor

12 Aktuellt november 2011 Women in net Riksdagsseminarium9 novemberStockholm Spridningsseminarium W810 novemberBryssel Uppföljn m Jordsbruksv22 novemberJönköping Winnet Jönköping besök22 novemberJönköping Winnet 8 Good Practise24 novemberKrakow Gender Training28 novemberBryssel Ryskt studiebesök28 novemberBotkyrka LRF seminarium30 novemberStockholm Hearing, Östersjöstrategin30 november Stockholm

13 Women in net

14

15 Resurscentra för kvinnor främjar nytänkande inom Jämställdhet i Europa Motverkar könssegregering på arbetsmarknaden Påverkar politik och genomförande Goda exempel Women in net

16 Produkter Women in net Goda exempel – guide Rekommendationer för EU/ Regionalpolitiken Handlingsplaner för strukturfonderna 2014

17 Tjänsteinnovationer Women in net Winnet Center of Excellence/Forskarnätverk en systematiserad verksamhets- och teoriutveckling kring genus i regional tillväxt- och innovationspolitik. Testas i Sverige och i Östersjöområdet

18 Spridningsseminarium den 16 december i Stockholm! Women in net Tid: 09.30–12.00 Plats: Europa Huset, Regeringsgatan 65, 2 våningen, Stockholm Sverige Anmäl ditt deltagande via

19 Bl a på gång……….. Women in net Första konferens Winnet Center of Exellence3 februari 2012 Nationell konferens - arbetskraftsförsörjning, Norrbottenmars 2012 Nationell Innovationskonferens, Kronobergs länvåren 2012 Winnet Sverige Årsmötesdagar29-30/ Konferens Arbetskraftsförsörjningjuni 2012 Uppfölj landsbygdskonferens,Skånemaj/juni 2012 Konferens kring Östersjöstrateginvåren 2012 Almedalsveckanjuli 2012

20 Women in net Nationell konferens Östra Göinge 3-4 oktober 2011

21 7 skarpa förslag! Women in net 1.Sätt genusmål – program, implementering och uppföljning 2.Behandla, bemöta och besluta utifrån ett jämställt tillväxtperspektiv 3.Skapa förutsättningar för en hållbar nationell utveckling, genom att särskilt stödja närproducerade varor och tjänster 4.Obligatorisk köns- och åldersstatistik 5.Skapa förutsättningar för nya affärsområden 6.Tillgång till mobilnät och internet i hela landet 7.Samarbete och samordning på nationell nivå mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket

22 och överlämnades direkt till Women in net Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

23 Organisationsbidraget Women in net § 2 Föreningens ändamål Föreningen skall genom att stödja kvinnors regionala och lokala resurscentras/ nätverks verksamhet verka för: - att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk - att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället - att kvinnors och mäns insatser värderas lika Utdrag ur stadgar Winnet Sverige

24 Medlemsgrupp Women in net

25

26 Medlemsreferensgruppen Women in net

27 Vad är medlemsnyttigt? Women in net Internt Externt

28 Fokusgrupper Women in net Sammanhållande Grupp 1 Charlotte Jansson Grupp 2Lina Torstensson Grupp 3Camilla Hillbom Grupp 4Catarina Espmark Grupp 5Ingela Uvberg Nordell

29 Fokusgruppernas resultat Women in net

30 Fokusgruppernas resultat Women in net

31 Fokusgruppernas resultat Women in net

32 Fokusgruppernas resultat Women in net

33 Fokusgruppernas resultat Women in net

34 För mer information Women in net Kontakta Winnet Sverige


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN! Medlemskonferens Winnet Sverige Women in net 8-9 december 2011 Arlanda Hotellby, Arlanda."

Liknande presentationer


Google-annonser