Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning Diagnosspecifik - December 2015 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning Diagnosspecifik - December 2015 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens."— Presentationens avskrift:

1 Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning Diagnosspecifik - December 2015 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle. Var även noga med information om vilka diagnosperioder som redovisas samt när datauttaget utfördes.

2 2 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Väntetid från första vårdkontakt * till behandlingsstart (operation, cytostatika-, endokrin- eller strålbehandling) *När patient söker för symptom (kan vara på vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning) eller datum för mammografi.

3 3 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

4 4 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

5 5 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

6 6 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

7 7 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

8 8 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

9 9 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

10 10 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

11 11 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

12 12 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER

13 13 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

14 14 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

15 15 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

16 16 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

17 17 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

18 18 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

19 19 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

20 20 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

21 21 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

22 22 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUVUD/HALS-CANCER Väntetid från remiss * till behandlingsstart (operation, cytostatika-, eller strålbehandling) * Datum för remissankomst till, respektive datum för patientens första kontakt med utredande ÖNH-klinik. [1] [1] Datum för remissankomst till, respektive datum för patientens första kontakt med utredande ÖNH-klinik. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

23 23 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUVUD/HALS-CANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

24 24 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUVUD/HALS-CANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

25 25 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUVUD/HALS-CANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

26 26 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor CORPUSCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

27 27 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor CORPUSCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

28 28 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor CORPUSCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

29 29 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor CORPUSCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

30 30 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LYMFOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

31 31 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LYMFOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

32 32 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LYMFOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

33 33 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LYMFOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-08-24 ur kvalitetsregistret i INCA Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

34 34 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LYMFOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

35 35 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor REKTALCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

36 36 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor REKTALCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

37 37 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUDMELANOM Väntetid från första vårdkontakt till primärkirurgi Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

38 38 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUDMELANOM Väntetid från första vårdkontakt till diagnosbesked Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

39 39 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUDMELANOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

40 40 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUDMELANOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

41 41 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUDMELANOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

42 42 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUDMELANOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

43 43 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUDMELANOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

44 44 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HUDMELANOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

45 45 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

46 46 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

47 47 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

48 48 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

49 49 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

50 50 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

51 51 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA

52 52 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

53 53 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

54 54 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

55 55 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice CORPUSCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

56 56 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice CORPUSCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

57 57 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

58 58 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

59 59 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

60 60 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

61 61 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

62 62 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

63 63 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

64 64 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

65 65 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

66 66 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

67 67 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

68 68 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

69 69 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HUVUD/HALS-CANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

70 70 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice LYMFOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

71 71 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice LYMFOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

72 72 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice REKTALCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

73 73 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice REKTALCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

74 74 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice REKTALCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

75 75 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice REKTALCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

76 76 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice REKTALCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

77 77 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice REKTALCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

78 78 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice REKTALCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA

79 79 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HUDMELANOM Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2015 Datauttag gjordes 2015-12-07 ur kvalitetsregistret i INCA


Ladda ner ppt "Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning Diagnosspecifik - December 2015 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens."

Liknande presentationer


Google-annonser