Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

14 mars Goda exempel Resultatåterkoppling – VärdeKompass och centrala delar i handlingsplan Inför 25 april Återkoppling med forskarna – reflektioner på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "14 mars Goda exempel Resultatåterkoppling – VärdeKompass och centrala delar i handlingsplan Inför 25 april Återkoppling med forskarna – reflektioner på."— Presentationens avskrift:

1 14 mars Goda exempel Resultatåterkoppling – VärdeKompass och centrala delar i handlingsplan Inför 25 april Återkoppling med forskarna – reflektioner på angreppssätt och interaktivitet Hur tänkte vi i ansökan? Olika utgångslägen Lätt att säga nu hur vi skulle gjort – men det kanske behöver ta tid… Olika kontext – personliga preferenser, profession, kultur, strategi, organisation, politik Hur kan vi hitta en bra samarbetsform för att skapa värde för patienten Vad har vi lärt tillsammans? Vad innebär det vi lärt oss? Hur ska rapportering av projektet se ut? Former för det? Hur lägger vi upp varje form? Vem gör vad? Tidsplanering?

2 Nationell cancerutredning - SKL
Koloncancer Rehabilitering Lungcancer x 2 ÖNH Hud Reenginering

3 Tio goda råd för professionen
Normalt och naturligt bemötande till personen som du träffar just nu. Förbered dig inför dina kontakter med patienten Lyssna in personens/patientens besvär och hans/hennes vanor. Se till att du vet vilka beslut som tagits om patienten Fråga om patienten är insatt i sin fortsatta vård och behandling Erbjud skriftlig information som stöd för minnet Använd ordet närstående hellre än anhörig Försäkra dig om att patienten känner till sina läkemedel och varför hon/han ska ta dem. Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner Uppmana till rökuppehåll Är det något som är unikt/speciellt med just denna patient? Ur Min guide till säker vård En ”patients” råd till professionen för att möta….

4 Follow-up & monitoring
4/8/2017 Diet? Physical activity? Risk assessment? Screening? Pt. education? Colonoscopy? Biopsy? Staging? Surgery? Colostomy? Radiation? Chemotherapy? Shared decision-making? Colostomy care? Cancer activity? Palliative care? ACTIVITIES Zone of greatest historic attention Diagnosis & treatment Follow-up & monitoring End of life care Pre-diagnosis Screening policy? Screening events? Prevalence? Pt. awareness? Stage at diagnosis? Treatment algorithm? Complications? Pt. understanding, satisfaction? Q,S,V measures? Survival length? Recurrence? Activities of daily living? Survivorship algorithm? Pain control? Good death? Family help? MEASURES Jan, 2010 Paul Batalden 4

5 Best Practice Arriaga et al. Annals Surg 2009
Amount of complications increased after operation in colorectal cancer when some of the 15 most ”key points” in ”best practice” were not done. If all key points were done 7% of the patients got complications, the complications increased for each missed key point. When 4 or more key points in ”best practice”were missed 42 % of the patiens got complications. Arriaga et al. Annals Surg 2009

6 Syöstra sjukvårdsregionen – projekt i cancervårdkedjan
100906, SKL, Andersson Gäre

7

8 Regionalt cancercentrum, RCC Sydöst
Vision: ” Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att: Ingen cancerpatient i regionen har väntat mer än 4 veckor på adekvat behandling. Alla cancerpatienter i regionen erbjudes diagnostik och behandling enligt ”Best Practice”. Alla cancerpatienter är välinformerade / delaktiga i hela vårdkedjan. Alla patienter i livets slutskede får lika god palliativ vård oavsett bostadsort. Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram. Prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Alla cancerpatienter ska få påbörja behandling inom fyra veckor
Bröstcancer Alla cancerpatienter ska få påbörja behandling inom fyra veckor (Första besök till behandlingsstart) 13

14 Alla cancerpatienter ska få påbörja behandling inom fyra veckor
Prostatacancer Alla cancerpatienter ska få påbörja behandling inom fyra veckor (Remissregistrering till behandlingsstart) 14

15 Från provtagning till behandlingsbeslut
Lungcancer Från provtagning till behandlingsbeslut Medianen 80:e perc. Östergötland 13 27 Jönköping 22 47 Kalmar 15 44 Median 80:e perc. Östergötland 15 41 Kalmar 21 42 Jönköpings län redovisas ej p.g.a. låg täckningsgrad 15

16 Från verifierad cancer till behandling
Koloncancer Från verifierad cancer till behandling (Diagnos till behandlingsstart) * Behandlingsstart kan vara preoperativ strål- och/eller cytostatikabehandling eller kirurgisk åtgärd för de som ej får preop. behandling. 16

17 Reflektioner från kvinna -59 med koloncancer
”Lång väntan på röntgensvar, har ibland fått vänta 4-5 veckor. har  någon gång ringt själv och stött på, annars hade det tagit ännu längre tid. Har någon gång fått röntgensvar genom brev då var det positivt,  gången efter fick jag en telefontid, då  var det negativt något jag själv anade, detta var från kirurgen i Eksjö. Om man inte kommit överens om detta innan är det inte ett bra sätt.” ”Har fått träffa många olika läkare både i Linköping där jag opererats 3 gånger och på onkologen i Jönköping. Det blir mycket upprepande frågor och svar när man får träffa nya läkare. Det kan ju också vara så att läkarna inte har samma åsikter, detta kan bli lite förvirrande ibland.” ”När jag skulle opereras i Linköping fick jag åka dit veckan innan för inskrivning, det blir mycket resor. Detta kanske man skulle kunna göra dagen innan och sedan få stanna kvar.” ”Det har varit mycket långa väntetider de gånger jag opererat in venporten, som går ganska snabbt. Detta gäller både  innan operationen och efter för att vänta på röntgen. Har någon gång hart tid på fm och inte varit klar förrän vid 17-tiden ganska länge när man varit fastande sedan kvällen innan och inte får äta förrän man ska åka hem.” ”Organisationen kring cellgiftsbehandlingarna i Jönköping tycker jag har fungerat bra. Mycket bra och trevligt bemötande.”

18

19 OBS! Kalmar län endast 10 svar i samband med diagnos och 4 i samband med operation

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ”Enkla regler” Vi ger feedback till föregående steg
Vi delar våra resultat av utvecklingsarbete med andra Summan av delarna är mindre än helheten Det är ”systemets” resultat som räknas


Ladda ner ppt "14 mars Goda exempel Resultatåterkoppling – VärdeKompass och centrala delar i handlingsplan Inför 25 april Återkoppling med forskarna – reflektioner på."

Liknande presentationer


Google-annonser