Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betydelsen av processorientering - Hur kan vi tillsammans med patienten utveckla vårt sätt att tänka och agera! Linköping 18 maj 2010 Regionala gruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betydelsen av processorientering - Hur kan vi tillsammans med patienten utveckla vårt sätt att tänka och agera! Linköping 18 maj 2010 Regionala gruppen."— Presentationens avskrift:

1 Betydelsen av processorientering - Hur kan vi tillsammans med patienten utveckla vårt sätt att tänka och agera! Linköping 18 maj 2010 Regionala gruppen för ”Patientfokuserade cancervårdkedjor”

2 Ledtider koloncancer (median) - ledningsperspektivet Patient söker vård (vårdcentral) Undersökning och bedömning Remiss till undersökning, t ex röntgen Svar på undersökning till remittent Undersökning utförs Start av behandling, operation Besök på kirurgklinik. Beslut om behandling Återbesök, besked till patient ”Frisk patient” Om röntgen visar malignitet aviseras kirurgkliniken via röntgenrond Remiss till kirurgklinik PAD-svar Remiss till efterbehandling Besök onkologklinik ?? 24 8 1-2 16 1 n = dagar 11 6 20 8 16 1-30 1-48 1-10 1-24 1-22 18-29 6-17 8-22 Besök VC till operation = 66 dagar Besök onkologklinik = 45 dagar 4 mån

3 ”Landet väntan” -patientens perspektiv

4 Känslor, tankar och stöd under väntetiden på kirurgi Magisteruppsats Ingela Klasa och Linda Wilhelmsson Hälsouniversitetet 2009 Kvalitativ studie 10 patienter (varav 5 väntade på colonkirurgi) Väntetid kirurgi 2-7 veckor Dagboksanteckningar Innehållsanalys

5 Faktorer med negativ påverkan på välbefinnandet Att uppleva en förändring i sinnesstämningen Att känna skuldkänslor över att relationen med anhöriga och vänner påverkas Att vara sårbar och utsättas för yttre exponering Att känna maktlöshet över att inte kunna påverka sin vård Att inte få tillräckligt med information och stöd från sjukvården under väntetiden Att oroa sig över sin egen förmåga att klara av sjukdomsförloppet Att tveka i sin tillit till sjukvården

6 Faktorer med positiv påverkan på välbefinnandet Att känslomässigt bearbeta situationen och den förestående operationen Att genom olika praktiska strategier hantera och orka med verkligheten Att ha hopp och förtröstan Att känna trygghet genom anhöriga och vänners stöd Att få stöd genom positiv information Att uppleva stöd genom att känna förtroende för sjukvården Att förbereda sin egen död

7 Tolkning Att se och förstå komplexiteten i ”landet väntan” skapar förutsättningar att tillsammans med patienten skapa ett individanpassat innehåll under väntetiden samtidigt som logistiken förbättras. ”Sjukvården är bra, det har flutit bra, inte så långt mellan remisserna” ”Varit trött idag också trots att jag sovit. Är rädd att jag har cancer som spridit sig, inte bara i tjocktarmen” ”….är fundersam om min kropp ska orka med operationen” ”Det mesta jag tänker på just nu är den ekonomiska biten mer än kanske på mig själv” ”Nu äntligen kom det jag väntat på. Tid för inskrivning och operation. Det känns skönt, nu kan man lättare förbereda sig mentalt”

8 KirurgiOnkologi Avancerad hemsjukvård Olika perspektiv vid t.ex. koloncancer eller Primär- vård

9 DiagnosRecidiv/GeneraliseringFörsämring Cancervårdens viktiga övergångar (eller händelser i en människas liv där hon ska erbjudas rätt vård i rätt tid) Fri från cancer Leva med cancer Avlida i cancer Fri från cancer Leva med cancer Avlida i cancer

10 DiagnosRecidiv/GeneraliseringFörsämring Likartat arbetssätt vid övergångarna! Åtgärder Behandlingsbeslut Diagnostik = tillräckligt beslutsunderlag Delaktighet, Självbestämmande, Trygghet, Information, Symtomlindring Identifiering av aktuell patient

11 Det är inte min patient! Vad kan jag bidra med?


Ladda ner ppt "Betydelsen av processorientering - Hur kan vi tillsammans med patienten utveckla vårt sätt att tänka och agera! Linköping 18 maj 2010 Regionala gruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser